Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HISTORY OF ANTIQUITY II TAR 102 2 4 + 0 4 5
Ön Koşul Dersleri None
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SEVGİ SARIKAYA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları None
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To give information on Ancient Egypt
Dersin İçeriği
To analyze political, economic and social structure of Ancient Egyptian civilization
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Comprehends the state organization and the state form of the antique Egypt. 1 - 2 - 3 - 9 - 14 - A - C -
2 - Analizes the military organization of the antique Egypt. 1 - 2 - 3 - 9 - 14 - A - C -
3 - Reviews the economic life in Egypt through the historical ages. 1 - 2 - 3 - 9 - 14 - A - C -
4 - Evaluates the cultural life in antique Egypt. 1 - 2 - 3 - 9 - 14 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 9:Simulation 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Political history of Ancient Egypt
2 State formation and government structure of Ancient Egypt
3 State formation and government structure of Ancient Egypt
4 Military organization Ancient Egypt
5 Economic life in Ancient Egypt
6 Economic life in Ancient Egypt
7 Religion in Ancient Egypt
8 Climate in Ancient Egypt
9 Midterm Examination
10 Writing and education in Ancient Egypt
11 Fine arts in Ancient Egypt
12 Literature in Ancient Egypt
13 Architecture in Ancient Egypt
14 Sculpture in Ancient Egypt

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları HISTORY OF ANTIQUITY II


Fernand Braudel (Ed.), Akdeniz (Tarih, Mekân, İnsanlar ve Miras), Çev.: Necati Erkurt, İstanbul 2007
Fernand Braudel, Bellek ve Akdeniz: Tarihöncesi ve Antikçağ, Çev.: Ali Berktay, İstanbul 2013 (Metis Yayınları)
Veli Sevin, Eski Anadolu ve Trakya / Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar, İstanbul 2003 (İletişim Yayınları)
Oğuz Tekin, Eski Anadolu ve Trakya / Ege Göçlerinden Roma İmparatorluğunun İkiye Ayrılmasına Kadar, İstanbul 2007 (İletişim Yayınları)
Charles Freeman, Mısır, Yunan ve Roma, Çev.: Suat Kemal Angı, İstanbul 2010 (Dost Kitabevi)
Kemalettin Köroğlu, Eski Mezopotamya Tarihi, İstanbul 2006 (İletişim Yayınları)
Bülent İplikçioğlu, Eskiçağ Tarihi’nin Anahatları I, Istanbul 1990 (Marmara Üni.Yay.)
Sevgi Aktüre, Anadolu’da Demir Çağı Kentleri, İstanbul 2003 (Tarih Vakfı Yurt Yayınları)
Ali M. Dinçol, Geç Hititler, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul, 1982, s. (Görsel Yayınlar), 122-137
Oktay Belli, Urartular, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul, 1982, s. 140-208 (Görsel Yayınlar)
Veli Sevin, Anadolu´da Yunanlılar, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul, 1982, s. 210-246 (Görsel Yayınlar)
Veli Sevin, Frygler, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul, 1982, s. 247-274 (Görsel Yayınlar)
Veli Sevin, Lydialılar, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul, 1982, s. 275-308 (Görsel Yayınlar)
Veli Sevin, Anadolu’da Pers Egemenliği, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul, 1982, s. 309-332 (Görsel Yayınlar)
Mehmet Özsait, Anadolu’da Hellenistik Dönem, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul, 1982, s. 333-378 (Görsel Yayınlar)
Mehmet Özsait, Anadolu’da Hellenistik Dönem, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul, 1982, s. 379-416 (Görsel Yayınlar)
Mirjo Salvini, Urartu Tarihi ve Kültürü, Çev. Belgin Aksoy, İstanbul 2000 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
Kemalettin Köroğlu – Erkan Konyar (Ed.), Urartu, Doğu’da Değişim, İstanbul 2011 (Yapı Kredi Yayınları)
Hakan Sivas - Taciser Tüfekçi Sivas, F Friglerin Gizemli Uygarlığı: The Mysterious Civilization of the Phrygians, İstanbul 2008 (Yapı Kredi Yayınları)
Taciser Tüfekçi Sivas, Frigler: Midas´ın Ülkesinde, Anıtların Gölgesinde, İstanbul 2013 (Yapı Kredi Yayınları)
Nicholas Cahill, Lidyalılar ve Dünyaları, İstanbul 2010 (Yapı Kredi Yayınları)
Josef Wiesehöfer, Antik Pers Tarihi, İstanbul 2003 (Telos Yayınları)
Marc van de Mieroop, Antik Yakındoğu’nun Tarihi İÖ 3000-323, Ankara 2006 (Dost Kitabevi)
Arif Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara 1999 (Türk Tarih Kurumu)
Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul 2012
Bülent İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihinin Anahatları, İstanbul 2007 (Arkeoloji ve Sanat Yayınları)
Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi I, Ankara 1997 (Türk Tarih Kurumu)
V. Diakov - S. Kovalev, İlkçağ Tarihi; Cilt I: Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan; Çev.: Özdemir İnce, İstanbul 2010 (Yordam Kitap)
V. Diakov - S. Kovalev, Cilt 2: Eski Roma; Çev.: Özdemir İnce, İstanbul 2010 (Yordam Kitap)
Robin Sowerby, Yunan Kültür Tarihi, Çev. Özgür Umut Hoşafçı, İstanbul 2012 (İnkılap Kitabevi)
Egon Friedell, Antik Yunan´ın Kültür Tarihi, Çev.: Necati Aça, Ankara 1999 (Dost Kitabevi)
M. E. Bosch, Helenizm Tarihinin Anahatları, I. Kısım Büyük İskender İmparatorluğu, Çev.: Afif Erzen, İstanbul 1942 (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları)
M. E. Bosch, Hellenizm Tarihinin Anahatları, II. Kısım: Roma İmparatorluğuna Katıldıkları Tarihe Kadar Helenizm Devletleri, Çev.: Sabahat Atlan, İstanbul 1948 (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları)
Jona Lendering, Büyük İskender, Çev.: Burak Sengir, Haziran 2009 (Kitap Yayınevi)
Johann Gustav Droysen, Büyük İskender, I-III, İstanbul 2000 (Sosyal Yayınları)
Güler Çelgin, Eski Yunan Edebiyatı, İstanbul 1990 (Remzi Kitabevi)

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 He has top level knowledge and ability supported by textbooks including current knowledge, practicing devices and instruments as well as the other scientific sources related with auxiliary sciences for history; he uses these knowledge and abilities in his career and researches X
2 He analyzes and evaluates the concepts, idea and data related with history discipline by means of research methods in social sciences’, diagnoses, analyzes and discusses unknown (not studied) subjects, offers proposals based on scientific findings and evidences related with these subjects. X
3 He informs experts or uninformed person related with history discipline, expresses clearly his ideas about his findings to them both written and orally X
4 He has the abilities of critical, creative thinking and analyzing by means of history methodology, makes independent and collective works related with studies in his field. X
5 He takes responsibility and tries to generate solution on the subjects which have not brightened due to deficiency in historical information and data X
6 He knows interest, request and demands of researchers in his field, familiarizes socio-cultural and economic characteristics of his environment; arranges, executes and governs teaching and learning processes befitting these characteristics. He provide students’ effective participation to teaching process. X
7 He aims to learn foreign language to a reasonable extent for understanding present studies in history discipline and for getting across with his collogues. X
8 He has knowledge of using computer; he uses informatics and communication technology. X
9 In his historical researches, he respects social, scientific and ethic values in terms of gathering, analyzing, interpreting and announcing phases of information. X
10 He makes strenuous efforts in developing himself on historical field. He is open minded person. He takes part an active role in developing himself, his institution. He has a great respect for the values of Turkish Society and Principles of Ataturk. X
11 Techniques related to social sciences in historical field, he applies in interdisciplinary studies. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 5 5
Quiz 2 10 20
Assignment 1 5 5
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü /25(s) 4.8
Dersin AKTS Kredisi 4.8
; ;