Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HISTORY OF CHRISTIANITY FDT 509 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri

Absent

Önerilen Seçmeli Dersler

Absent

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. FUAT AYDIN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Absent

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

İt is intended learning Christianity true by scientific methods

Dersin İçeriği

Development of christianity

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explain the meaning of Christianity 1 - 3 - A - C - F -
2 - Explain overspreading of methods of Christianity 1 - 2 - 3 - A - C - F -
3 - Define the Christianity sects 1 - 2 - A - C - F -
4 - Define Christian holy books 1 - 2 - A - C - F -
5 - Comprehend council of Christianity. 1 - 2 - A - C - F -
6 - Discuss the principles of credo of Christianity. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
7 - Discuss christians’ views to other religions. 1 - 2 - 12 - A - C - F -
8 - Explain the descent of Jesus in Christianity. 1 - 2 - A - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion 2:Question-Answer 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 İntroduction
2 Christianity as concept
3 Life of Jesus
4 History of overspreading of Christianity
5 Hıstory of church
6 Christian consils
7 christian holy books
8 Mid-exam
9 Birth of christian sects
10 Roman Catholic Church
11 Greek Church
12 Church of England
13 Monofizit church
14 General evaluation

Kaynaklar

Ders Notu

Absent

Ders Kaynakları

[1] Erbaş, Ali, (2004) Hıristiyanlık, insan yay. İstanbul.
[2]. Erbaş, Ali, (2007) Hıristiyanlıkta Reform ve Protestanlık Tarihi, insan yay. İstanbul.
[3] Testas, Guy-Testas, Jean, Engizisyon, (2004), çev. Ali Erbaş, insan yay. İstanbul.
[4] Hıristiyan-Müslüman Diyalogu/Dialogue of Christian and Muslim, (sempozyum notları) İSAV, İstanbul.
[5] Küçük, Abdurrahman, (1997) Ermeni Kilisesi, Ocak yay. Ankara.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2
3 X
4
5 X
6
7
8
9

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Assignment 1 20 20
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü /25(s) 5.96
Dersin AKTS Kredisi 5.96
; ;