Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANALYSIS OF TURKISH MUSIC TMB 308 6 4 + 2 5 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. FERDİ KOÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Research Assistant Murat Can Dilber

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

To be able to make maqam, form and rhythm analyzes of Turkish music works

Dersin İçeriği

Maqam, form and rhythm analysis of Turkish music works in every form

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Learn the maqams recipe 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 14 - A - B - C - F -
2 - Gain the ability of melodic progression of maqams. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 14 - A - B - C - F -
3 - Gain analytical listening skills 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 14 - A - B - C - F -
4 - Gain ability to perform maqam analysis 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 14 - A - B - C - F -
5 - Remember the rhythm informations and Reinforce it. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 14 - A - B - C - F -
6 - Learn Turkish music analysis techniques. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 14 - A - B - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 5:Demonstration 6:Motivations to Show 8:Group Study 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Recipes and Seyir exercises the maqams in Dügah, Segah and Rast last Notes
2 Recipes and Seyir exercises the maqams in Irak and Acemaşiran last Notes
3 Recipes and Seyir exercises the maqams in Yegah and Hüseyniaşiran last Notes
4 Explanation of techniques of makam analysis in Turkish music and repetition of the names of the notes
5 Maqam Analysis of Buselik Songs “Bir misli var mı kıl beyan”, "Bir Pür-Cefa Hoş Dilberdir” and “Dün gece sende ben derdimende” named songs
6 Maqam Analysis of Rast Song “Aşka Düşdüm âşıkı avareyim”
7 Maqam analysis of Hüseyni song “Fariğ olmam meşreb-i rindâneden”, Uşşak song “Ne yaptım kendimi nasıl aldattım”, Hicaz song “Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek” and Hicaz song “Gittin de bırakdın beni aylarca kederde”
8 Midterm exam
9 Maqam analysis of Nihavend Song “Ahteri düşkün garib âşıkı âvâreyim”, Nihavend Song “Kalbimdeki son aşka inerken kara perde”
10 Maqam Analysis of Sultaniyegah Song “Kaçıncı fasl-ı bahar bu, solar gider emelim”, Sultaniyegah Song “Saçının telleri göğsünde perişan yaraşır”, "Ahteri düşkün garib âşıkı âvâreyim”
11 Maqam Analysis of Hicazkar Beste “Hicr-i lebinde yârin bir dil ki oldu nâ-hoş”, Sûznâk Song “Beni bigabe-i hâb etti keder”, Sûz-i Dil Beste “Tutuşdu gâm oduna şâd gördüğün gönlüm”
12 Maqam Analysis of Şedaraban Beste “Ne dem ki sinesi ol gül-rûhun küşâde olur”, Şedaraban Song “Bahçelerde aşlama aşlamayı taşlama”, Evcârâ Ağır Semâi “Kimin meftunu oldun ey peri rûyim nihan söyle”
13 Maqam analysis of Hüzzam Song “İnliyen Udum mu”, Kürdili Hicazkâr Song “Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış”
14 Maqam Analysis of Şevkefzâ Song “ey dilber-i şûh-i nevres”, Muhayyer Sünbüle Song “Ey gonca-i nâzik tenim”

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

İsmail Hakkı Özkan, Türk müziği nazariyatı ve usulleri-kudüm velveleri, Ötüken Pub.

Aytaç Ergen, Türk Müziği Repertory Program, Notam


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Besides the Turkish music ,while searching the music with all respesct, musicologist also forms a critics view by synthesing the learned information considering requirements of time X
2 Musicologist;improves himself as a music person continuously; tries to connect informations and abilities which are appropriate for Professional ethics rules with other science areas X
3 examines the music considering its place in the education area, watches cultural developments and take up it in historical process while the music is one arm of the art X
4 Because Turkish music carries a nations name, musicologist analizes the trade among the other cultures considering its place and importance in the history. Student moves this to future X
5 Culture, history, literature, theories and solfej of Turkish music is supported with instrument information. Musicologist gives sufficient information to move it to future together with its past by compasing his music X
6 Musicologist;shows and secures the way of finding necessary document, materials, source and archive related to his own area X
7 While musicologist educates students who are candidate for science expertise, he also teaches lessons which have the formation to educate in education area. X
8 While learning to analyze our culture with scientific wiew, musicologist also gains the ability to make synthese with other cultures
9 gives the ability to apply esthetic wiew in other art areas by the help of music art
10 secures to have adequate information about applying technology in music area X
11 gains the ability of examining universe information related to his own area
12 gains the ability of presenting information to other mass related to his own area.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 55
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
KisaSinav 3 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;