Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
0 0 0
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi
Dersin Türü BOS
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

Introduce the contemporary Turkish literature, literary societies, artists and their important works. Through text analysis create a literary and aesthetic pleasure.

Dersin İçeriği

1. Understand the general characteristics of the Republican Period Turkish Literature.

2. Recognizes the important features of the literary community in this period

3. Learn the important works of Republican Period Turkish Literature artisists

4. Examine the living writers and their works. 

5. Establishe a relationship between the literary community with political developments in the near term.

Development of The Contemporary Turkish Literature, examining the works of Turkish Literature of the Republican period, the major literary genres; and investigations of the examples of this genres; examples of this type through analysing texts. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Development of The Contemporary Turkish Literature 1 - 2 - 3 - 4 - A - C -
2 - examining the works of Turkish Literature of the Republican period 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - the major literary genres; and investigations of the examples of this genres; 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - examples of this type through analysing texts 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı


Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

İnci ENGİNÜN, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergah yay. ,                       Mehmet KAPLAN, Hikaye Tahlilleri / Şiir Tahlilleri,Dergâh

Şerif AKTAŞ, Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Antolojisi I-II, Akçağ

Ahmet Hamdi TANPINAR, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh

Orhan OKAY, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Mithat Efendi, MEB

Kenan Akyüz – Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi,İnkılap

Büyük Türk Klâsikleri, Dergâh

Rıdvan Akın, Türk Siyasi Tarihi (1908-2000)

Fahir Armaoğlu, Türk Siyasi Tarihi, 


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 15
Odev 1 20
KisaSinav 2 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 15 15
Quiz 2 10 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 124
Toplam İş Yükü /25(s) 4.96
Dersin AKTS Kredisi 4.96
; ;