Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ETHICS IN PUBLIC ADMINISTRATION SBK 520 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. MUSTAFA LÜTFİ ŞEN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Araş. Gör. Ömer Faruk KÖKTAŞ

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

Basic concepts regarding ethics, elements of ethics, administrative ethics, philosophical dimension of administrative ethics, importance of ethics in public administration, ethical dilemmas, ethical codes, legislation of ethics, whistleblowers and their protection, administrative culture based on ethics, decision making based on ethics, character and virtue ethics, normative draft regarding administrative ethics in Turkey is aimed to examine in this course.

Dersin İçeriği

Main concepts regarding ethics, elements of ethics, administrative ethics, philosophical dimension of administrative ethics, importance of ethics in public administration, ethical dilemmas, ethical codes, legislation of ethics, whistleblowers and their protection, administrative culture based on ethics, character and virtue ethics, decision making based on ethics, normative draft regarding administrative ethics in Turkey is evaluated.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - One gains knowledge about corruption and its forms 1 - 2 - 3 - A - F -
2 - One understands the importance of ethics in Public Administration 1 - 2 - 3 - A -
3 - One knows the philosophical background on administrial ethics 1 - 2 - 3 - A - F -
4 - One analyzes the ethical dilemmas and conflict of interest 1 - 2 - 3 - 7 - 12 - A - F -
5 - One comprehends the ethical principles and standards 1 - 2 - 3 - 12 - A - F -
6 - One knows the ethical regulations. 1 - 2 - 3 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 7:Role Playing 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Public Administration and corruption
2 Factors affecting corruption and consequences of corruption
3 Sorts of corruption
4 Importance of ethics in public administration and ethical dilemmas
5 Basic concepts related to ethics and philosophical foundations of administrative ethics
6 Ethical behavior rules
7 MIDTERM EXAM
8 Ethical legislation
9 Whistleblowing, ethical committees
10 Decision making based on ethics
11 Virtue ethics
12 Ethical education
13 Normative draft regarding administrative ethics in Turkey
14 Public Service Ethics Committee

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Aytekin Yılmaz, “Siyasal ve Bürokratik Yozlaşma”, Yeni Türkiye Dergisi, S:13, 1997
Mustafa Erdoğan, Siyasal Yozlaşma ve Türkiye Örneği, Yeni Türkiye Dergisi, S:13, 1997
Kemal Özsemerci, “Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Yozlaşmanın Kültürel Altyapısı”, Sayıştay Dergisi, S:58.
Mehmet Hüseyin Bilgin, “Yozlaşma ve Türk Siyasal Yaşamının Yeniden Yapılanması: Bir Model Önerisi”, Amme İdaresi Dergisi, C:36, S:2, Haziran, 2003.
Gazi Baykaler,”Kamu Görevlilerine Yönelik Etik Davranış İlkeleri”, Türk İdare Dergisi, Y:78, S:453, Aralık, 2006.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
PerformansGoreviSeminer 1 100
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Performance Task (Seminar) 1 30 30
Final examination 1 25 25
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü /25(s) 6.04
Dersin AKTS Kredisi 6.04
; ;