Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
0 0 0
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi
Dersin Türü BOS
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı: Dünya müzik sanatının geçmişini öğrenme yolunda şuurlu bir merak uyandırmak. Tarih, edebiyat, sosyoloji, felsefe gibi insan bilimleri kapsamındaki diğer alanlardan müzik bakımından yararlanılması konusunda bilinci arttırmak; Bu yolla daha çok bilgi malzemesine ulaşarak sanat olayları ve ürünleri üzerinde düşünme ve bilgi çıkarma imkânlarının fark edilmesini sağlamak;
Dersin İçeriği
Müziğin doğuşuna ilişkin teoriler ve bu teoriler ışığında müziğin bir fenomen olarak yorumlanması, eski medeniyetlerde ve Türklerde müziği anlayış ve kullanış sahalarının kavranması; Müzik bilimi bakımından Eski Yunan; İslamiyetle Doğu aydınlanmasında Farabi’den Safiyuddin’e müzik teorisi; Horasan´dan Anadolu´ya Türk sufizmi, müzik ve sema,Türk-İslam sanat ve müzik okulu Horasan-Herat ve Meragî; Batı ortaçağında müzikBatı’da çok sesliliğe yöneliş ve ars-nova, Avrupa müziğinde dönemler ve müzik ustaları; XVI. Yüzyıl sonrası Osmanlı müzik okulu ihtişamlı hakanlık müziği(mehter); Osmanlı dönemi müziği ve bestecileri; Mehterin kaldırılması ve Avrupa müziğine yöneliş; Batıda Nasyonalizm ve müzik bakımından dünyanın aldığı yeni şekil; dünyanın belli başlı ulusal müzik okulları; müzik tekniğinde XX. Yüzyıl müziği; Türkiye’de çok sesli müzik ve Türk beşleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Bu bağlamda, tarih, edebiyat, felsefe, siyaset gibi alanların müzik tarihinin anlaşılması ve yorumlanması bakımından kazandırdığı perspektifin fark eder 1 - 2 - 8 - 9 - A - C - D - F -
2 - Dünya müzikleri ve çeşitlilikleri konusunda fikir sahibi olur 1 - 2 - 3 - 8 - 16 - A - C - D - F -
3 - Doğu ve Batı modernleşmesi ve etkileşim süreci konusunda kendini geliştirir 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - 16 - A - C - D - F -
4 - Türkiye ‘de çoksesli müzik ve bu sahada yapılan çalışmalar hakkında fikir sahibi olur 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - A - C - D - F -
5 - Müzikte doğu ve Batı modellemesinin sentezini yapar. 1 - 2 - 3 - 8 - 16 - A - C - D - F -
6 - Türkiyede çokseslilik bilincini kavrar. 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - 16 - A - C - D - F -
7 - Avrupa müziğine yöneliş ve bunun getirileri bilincine varır 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - A - C - D - F -
8 - Müziğin bir fenomen olarak insan hayatındaki yeri ve önemi dolayısıyla bin yıllar boyunca dünyanın çeşitli köşelerinde aldığı biçimler, geçirdiği değişme ve gelişmelere ilişkin müzikte Doğu ve Batı modellemelerinin anlaşılmasını sağlar 1 - 2 - 3 - 8 - 16 - A - C - D - F -
9 - Müzik tekniği ve teknolojik kullanımın gerekliliğini anlayabilir ve sentezler 1 - 4 - 6 - A - C - D - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Anlatım 2:Soru-Cevap 8:Grup Çalışması 9:Benzetim 3:Tartışma 16:Proje Temelli Öğrenme 10:Beyin Fırtınası 4:Alıştırma ve Uygulama 5:Gösteri 6:Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri: A:Sınav C:Ödev D:Proje / Tasarım F:Performans Görevi

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Müziğin doğuşuna ilişkin teoriler, eski medeniyetlerin ve müzik yaşamları Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
2 Müzik bilimi bakımından Eski Yunan; Teoride Doğu ve Batı modellemesi. Doğu aydınlanması- Batı ortaçağında müzik Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
3 Batı’da çok sesliliğe yöneliş, ars-nova, Rönesans, Barok ve Bach
4 Klasik Çağ: Viyana klasikleri, klasiğin yüceltilmesi dönemin müzik ustaları ve Mozart Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
5 19. yüzyılın başlarında Dünya Tarihi, Toplum ve Birey İlişkisi İlişkisi Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
6 Romantizmin Bestecileri, Romantik Piyano, Senfonik Müzik, Lied ve Koral Müzik Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
7 19. yüzyılda Opera, Grand Opera, Opera Comic, İtalya’da Opera
8 Romantizm ve 20. Yüzyıl, Post Romantikler, İskandinav Ülkeleri ve İngiltere’de Ulusal Müzik
9 20. yüzyıl Modernizmi Egzotizm, İzlenimcilik Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
10 Caz Müziği, Caz ile Klasik Müziğin Evliliği On iki Ses Müziği ve diziler Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
11 Yeni Klasikçilik, Rus Baleleri ve ilkelcilik Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
12 Toplum Politika ve Müzik Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni
13 Türkiye’de Batı Müziğinde Türk Etkilleri
14 Günümüz Türkiyesi´nde müzik Kurt Sachs – Müzik Tarihi İlhan Mimaroğlu – Müzik Tarihi Evin İlyasoğlu – Zaman İçinde Müzik Cavidan Selanik – Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Evin İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik, İlke Boran, Kıvılcım Yıldız Şenürkmez, Kültürel Tarih Işığında Çoksesli Batı Müziği, Barbara Russano Hanning, Concise History of Wertern Music, Emel Çelebioğlu, Evrensel Müziğe Giriş

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 10
Odev 1 20
PerformansGoreviSeminer 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 38
Toplam İş Yükü /25(s) 1
Dersin AKTS Kredisi 1
; ;