Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CRITICAL THEORY AND MEDIA ILB 639 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI
Dersi Verenler Doç.Dr. AYDA İNANÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Analysing media structure based on critical theory.
Dersin İçeriği
In this course, media analyses will be carried out based on critical theory.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Know theoretical approaches related to critical media analysis. 1 - 2 - 3 - A - C - D -
2 - Know using communication theories for social problems 1 - 2 - 3 - A - C - D -
3 - Think critically and questions media products 1 - 2 - 3 - A - C - D -
4 - Compare approaches of different paradigms in communication 1 - 2 - 3 - A - C - D -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Defining problems, methodology and ideology of critical theory. Critical research for communication.
2 Defining problems, methodology and ideology of critical theory. Critical research for communication.
3 Analysis of basic concepts; ideology, hegemony, alienation, historical materialism
4 Analysis of basic concepts; ideology, hegemony, alienation, historical materialism
5 Historical development of Frankfurt School
6 Critical theory of Frankfurt School
7 Critical theory of Frankfurt School
8 Constructivism
9 Constructivism
10 Political economy
11 Cultural studies
12 Cultural studies
13 Reception studies
14 Feminist media studies

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Max Horkheimer, Geleneksel ve Eleştirel Kuram (YKY), Max Horkheimer, Akıl Tutulması (Metis Yay.), Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno, Aydınlanmanın Dialektiği (Kabalcı), T. W. Adorno, Kültür Endüstrisi (İletişim Yay.), T. W. Adorno, Minima Moralia (Metis Yay.), Herbert Marcuse, Us ve Devrim (İdea Yay.), Herbert Marcuse, Tek Boyutlu İnsan (İdea Yay.) Erdoğan, İ. (2007). "Temel Bilgiler: Eleştirel Yaklaşımlarda İletişim Anlayışı", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı:24, Bahar, 153-198. Yaylagül, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları, Ankara, Eleştirel Yaklaşımlar, 81-83.
Yaylagül, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları, Ankara, Yapısalcı Dilbilim ve Göstergebilim, Ferdinand de Saussure Claude Levi-Strauss Roland Barthes, 106-111.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To have the theoretical knowledge and competence to the doctoral level in various fields of communication science
2 To be able to follow the recent studies, development and innovations associated with the field. X
3 To be able to analyze and discuss the empirical and theoretical work in the field. X
4 To have the competence for carrying out both theoretical and practical research related to communication sciences
5 To have the ability to access information, do research, collect data at national and internetional level and have the ability to analyze and interpret them. X
6 To able to interact with different disciplines and develop the ability to produce interdisciplinary studies.
7 To make the student perform publication at national and international level and be able to contribute academic literature
8 Being aware of the ethical responsibility and behave accordingly through the process the studies X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
Odev 1 60
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;