Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MULTICULTURALISM AND COMMUNICATION READINGS ILB 636 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. NESRİN AKINCI ÇÖTOK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The aim of this course to teach the relation of between multiculturalism and communication and studies of communication.
Dersin İçeriği
History of multiculturalism-The immigration and theories, concepts about immigration; ethnicity, identity, multiculturalism,interculturalism,cultural pluralism modern and classical theories of citizenship, the relationship between ideologies and identity policies, culture and communication, language and communication in multicultural society,communication theories and multiculturalism, ethnic identity and communication, intercultural communication
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Analyzes the relationship multiculturalism and communication 1 - 2 - 3 - A - B -
2 - Evaluate the relationship between multiculturalism and intercultural communication 1 - 3 - A - D -
3 - Comprehend the relationship between theory and theories of multiculturalism. 1 - 2 - 3 - A - B - F -
4 - Evaluated intercultural communication in cultural pluralism. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
5 - Evaluate the importance of ethnic identity and communication. 1 - 2 - 3 - A - E -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam D:Project / Design F:Performance Task C:Homework E:Portfolio

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 History of multiculturalism-the immigration and theories
2 Concepts about immigration
3 Ethnicity, identity, multiculturalism,interculturalism,cultural pluralism
4 Modern and classical theories of citizenship
5 The relationship between ideologies and identity policies
6 Culture and communication,
7 Language and communication in multicultural society
8 Communication theories and multiculturalism,
9 midterm exam
10 Ethnic identity and communication
11 Ethnic identity and communication
12 İntercultural communication
13 İntercultural communication
14 General review

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları CHAMBERS; Iain, Göç, Kültür, Kimlik, Ayrıntı yy, çev:İsmail Türkmen
ÖRS, Birsen,19.yy’dan 20.yy’a Modern Siyasal İdeolojiler,İstanbul Bilgi Üniv. Yayınları, 2013
ÇAHA, Ömer, ŞAHİN, Bican, Dünyada ve Türkiye´de Siyasal İdeolojiler, Orion Kitabevi, 2013
CANATAN; Kadir, Göçmenlerin Kimlik Arayışı, Kelepir kitabevi
KAYA, Ayhan, BAHAR, Şahin, Kökler ve Yollar / Türkiye´de Göç Süreçleri, İstanbul Bilgi Üniv. Yayınları 2007
ERALP, Atilla, Devlet Sistem ve Kimlik , Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İletişim yy, 2009
GÜNGÖR, N, İletişim Kuramlar Yaklaşımlar, Siyasal kitabevi, İstanbul
MATTELART, A, İletişim Kuramları Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul
OSKAY,Ü(2010:) XIX Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım, İstanbul: Der yayınları,

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To have the theoretical knowledge and competence to the doctoral level in various fields of communication science X
2 To be able to follow the recent studies, development and innovations associated with the field. X
3 To be able to analyze and discuss the empirical and theoretical work in the field. X
4 To have the competence for carrying out both theoretical and practical research related to communication sciences X
5 To have the ability to access information, do research, collect data at national and internetional level and have the ability to analyze and interpret them. X
6 To able to interact with different disciplines and develop the ability to produce interdisciplinary studies. X
7 To make the student perform publication at national and international level and be able to contribute academic literature X
8 Being aware of the ethical responsibility and behave accordingly through the process the studies X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
ProjeTasarim 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;