Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GLOBALISATION ULI 353 5 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN
Dersin Yardımcıları Res. Assis. Rıdvan Kalaycı
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The primary goal of this course is to study the phenomenon of globalization in its manifestation in political, economic and cultural relations and how it affected the transformation of the international system in the post-Cold War era. It analyzes national and international policy problems in the context of the changes brought about by globalization. In this context various themes and issues, such as the end of history, ethnic conflicts and US hegemony, are discussed.
Dersin İçeriği
The course will first examine the concept of globalization from a theoretical perspective and introduce students to the characteristics of the process of globalization. Secondly, the effect of globalization on various national and international issues will be examined. The methodology that will be employed in the course will encourage the interactive participation of students in class discussions.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - to perceive the process of globalization, dynamics that introduce globalization and the effects of international relations on various areas and their revealed results. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
2 - to discuss the current events coming into the agenda of international relations and their results by the help of information gained at the basic courses. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
3 - to describe international problems according to the characteristic feature of globalization process. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
4 - to understand the basic clashing points effecting the international system, to analyze these clashes and to understand the roles of globalization in terms of solving the conflicts 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
5 - to discuss current international problems according to the scientific methods. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
6 - to follow current literature, to analyze current problems. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction to the course
2 What is Globalization? Dimensions and History of Globalization
3 Globalization and World System
4 Globalization and Nation-State
5 Globalization and Nationalism
6 Globalization in Economic Relations
7 Critics of Globalization
8 Mid-Term Exam
9 Globalization and Religion
10 “End of History” Thesis
11 “Ethnic Conflicts” Thesis
12 Globalization, Terror and September 11
13 Globalization and US Hegemony
14 Globalization and Turkey

Kaynaklar

Ders Notu 1) Küreselleşme ve Ulus-Devlet, Yıldız teknik Üniversitesi Yayını, http://www.stratejik.yildiz.edu.tr/giris1.htm


Aytekin Yılmaz, İkinci Küreselleşme Dalgası (Ankara: Vadi, 2004).

4) Anthony D. King, Kültür, Küreselleşme Ve Dünya-Sistemi (Bilim Ve Sanat Yay.,1999).

5) Jurgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akibeti (İstanbul: Bakış, 2002).

6) E. Fuat Keyman, Küreselleşme, Devlet, Kimlik,Farklılık: Uluslar arası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek, ALFA YAYINLARI.

7) Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik (İstanbul: Everest yayınları, 2003).

8) Baskın Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar, İMAJ YAYINCILIK.

9) Fahri Atasoy, Küreselleşme ve Milliyetçilik, ÖTÜKEN NEŞRİYAT, 2005.

10) Savaş Çoban, Küreselleşme, Ulus-Devlet Azınlıklar ve Dil ,SU YAYINLARI, 2005.

11) Mustafa E. Erkal, Küreselleşme Etniklik Çok Kültürlülük, DERİN YAYINLARI ,2005.

12) M. Kemal Aydın, Sermayenin Küreselleşmesi (İstanbul: Değişim, 2003).

13) Paul Hirst ve Grahame Thomson, Küreselleşme Sorgulanıyor (Ankara: Dost Kitabevi, 2000).

14) Joseph E. Stiglitz, Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı (Plan B, 2003).

15) Richard Falk, Yırtıcı Küreselleştirme: Bir Eleştiri (İstanbul: Küre, 2001).

16) Richard Falk, Küreselleşme ve Din (İstanbul: Küre, 2003).

17) Francis Fukuyama, Tarihin Sonu mu?, çeviren Y. Kaplan (Ankara: Vadi yayınları, 1998).

18) Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, çeviren Zülfü Dicleli (İstanbul:Gün Yayıncılık, 1999, 2.baskı).

19) Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması, çeviren M. Yılmaz (Ankara: Vadi yayınları, 1997).

20) Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, (Okuyanus yayınları, 2002).

21) Michael Mann, Küreselleşme ve 11 Eylül, New Left Review Türkiye Seçkisi, 2001/2, ss. 141-171.

22) Joseph S. Nye Jr, Amerikan Gücünün Paradoksu (İstanbul: Literatür Yayınları, 2003).

23) Michael Hardt ve Antonio Negri, İmparatorluk (İstanbul: Ayrıntı yayınları, 2001).

24) Michael Parenti, İmparatorluğa Hayır: ABDnin Küresel Hegemonyasının İçyüzü (Ankara: Ütopya, 2002).

25) Alain Joxe, Kaos İmparatorluğu (İstanbul:İletişim, 2003).
Ders Kaynakları 26) Ahmet Özer, 11 Eylül, ABD, Türkiye ve Küreselleşme, ELİPS KİTAP, 2005.

26) Bilal Karabulut,Küreselleşme Ekseninde Türkiye İçin Stratejik Öngörüler, PLATİN YAYINLARI, 2005.

27) Erol İyibozkurt, Küreselleşme ve Türkiye, EZGİ KİTABEVİ .

28) Abdullah Özkan,Küreselleşme ve Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türkiye, Tasam Publications, 2004.

29) Çağrı Erhan, Küreselleşme Döneminin Tehditleriyle Mücadele, http://www.stradigma.com/turkce/haziran2003/makale_01.html

30) Kudret Bülbül, Türkiye Küreselleşme Literatürü: 1990-2004, http://strateji.cukurova.edu.tr/ULUSLARARASI/kuresellesme.pdf

31) Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya (Bursa:Alfa, 1999).

32) E. Fuat Keyman, Globalleşme Söylemleri ve Kimlik Talepleri, Global Yerel Eksende Türkiye içinde, E.Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay (der.) (Bursa:Alfa, 2000), ss. 17-38.

33) Peter L Berger ve Samuel Huntington, Bir Küre Bin bir Küreselleşme (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003).

34) Marshall McLuhan ve Bruce R. Powers, Global Köy (İstanbul: Scala Yayıncılık, 2001).

35) Roland Robertson, Glokalleşme: Zaman-Mekan ve Homojenlik-Heterojenlik, Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm içinde derleyenler Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay, Ankara:Vadi yayınları, 1996, ss. 113-138

36) Jonathan Friedman, Küresel Sistem, Küreselleşme ve Modernitenin Parametreleri, Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm içinde derleyenler Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay (Ankara:Vadi yayınları, 1996), ss.81-112.

37) Roland Robertson, Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Çeviren Ümit Hüsrev Yolsal (Ankara: Bilim ve Sanat, 1999).

38) Ali Yaşar Sarıbay, Modernitenin İronisi Olarak Globalleşme (İstanbul: Everest, 2004).

39) Kemal İnat, ABDnin Haydut Devletleri (İstanbul: Değişim, 2004).

40) Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus-Devlet: Yeni Ekonomik Düzen (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002, 3.baskı).

41) William K. Tabb, Ahlaksız Fil: 21. Yüzyılda Küreselleşme ve Sosyal Adalet Mücadelesi, çeviren Ercüment Özkaya (Ankara: Epos, 2002).

42) Jeremy Brecher, Tim Castello ve Brendan Smith, Aşağıdan Küreselleşme (İstanbul: Aram Yayınları, 2002).

43) Ali Yaşar Sarıbay, Küreselleşme, Postmodern Uluslaşma ve İslam, Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam içinde, derleyenler E. Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay (Ankara:Vadi Yayınları, 1998), ss. 14-33.

44) Richard Falk, Sahte Evrensellik ve Dışlamanın Jeopolitiği: İslam Örneği Divan, yıl 3, sayı 5, 1998, ss. 99-116.

45) Harald Müller, Kültürlerin Uzlaşması, çeviren Ali Çimen (İstanbul: Timaş, 2001).
Leslie Lipson, Uygarlığın Ahlaki Bunalımları, Çeviren Lale Çam Yeşiltaş (İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2000).

46) Masis Kürkçügil, Sahibini Arayan Barış (İstanbul:Everest Yayınları, 2001).

47) E. Fuat Keyman, Kapitalizm-Oryantalizm Ekseninde Küreselleşmeyi Anlamak: 11 Eylül, Modernite, Kalkınma ve Öteki Sorunsalı, Doğu Batı, yıl 5, sayı 18, 2002, ss. 27-53.

48) Ahmet Davutoğlu, Küresel Bunalım (İstanbul: Küre yayınları, 2002).
Gilbert Achcar, Barbarlıklar Çatışması (İstanbul: Everest Yayınları, 2002).

49) Cem Karadeli , Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme PHOENİX YAYINEVİ , 2005.

50) John Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, AYRINTI YAYINLARI, 2004.

51) Peter L. Berger/ Samuel Huntington, Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, KİTAP YAYINEVİ, 2003.

52) Gencay Şaylan,Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi İMGE KİTABEVİ YAYINLARI.

53) Jeremy Fox, Chomsky ve Küreselleşme, EVEREST YAYINLARI, 2002.

54) Saniye Dedeoğlu/ Turan Subaşat , Kalkınma ve Küreselleşme, BAĞLAM YAYINCILIK, 2004.

55) Rana A. Aslanoğlu ,Kent, Kimlik ve Küreselleşme, EZGİ KİTABEVİ, 2000.

56) Kadir Koçdemir ,Küreselleşme - Koordinatları Okumak, ÖTÜKEN NEŞRİYAT, 2002.

57) Roland Robertson, Küreselleşme & Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, BİLİM VE SANAT YAYINLARI, 1999.

58) Şengül Hablemitoğlu,Küreselleşme Düşlerden Gerçeklere, TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM, YAYINLARI, 2004.

59) Hayri Kozanoğlu ,Küreselleşme Heyulası, İTHAKİ YAYINLARI, 2003.

60) Osman Ulagay,Küreselleşme Korkusu, TİMAŞ YAYINLARI,2001.

61) Dani Rodrik, Küreselleşme Sınırı Aştı mı? ,KIZILELMA YAYINCILIK

62) Grahame Thompson/ Paul Hirst, Küreselleşme Sorgulanıyor DOST KİTABEVİ

63) Gülen Elmas, Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Dengesizlikler, NOBEL YAYIN DAĞITIM ,2001.

64) Cevat Özyurt,Küreselleşme Sürecinde Kimlik ve Farklılaşma ,AÇILIM KİTAP, 2005.

65) Mehmet Yüksel, Küreselleşme Ulusal Hukuk ve Türkiye, SİYASAL KİTABEVİ, 2001.

66) George Soros,Küreselleşme Üzerine,İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, 2003.

67) Taner Timur, Küreselleşme ve Demokrasi Krizi, İMGE KİTABEVİ YAYINLARI ,1996.

68) Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus-Devlet yeni Ekonomik Düzen, İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, 2000.

69) Kadir Koçdemir , Milli Devlet ve Küreselleşme, ÖTÜKEN NEŞRİYAT, 2004.
Erol Manisalı, Türkiye ve Küreselleşme, DERİN YAYINLARI, 2002.

70) Ramazan Gözen, Uluslararası İlişkiler Sonrası Çoğulculuk, Küreselleşme ve 11 Eylül, ALFA YAYINLARI, 2004.

71) Erol Manisalı, Yirmibirinci Yüzyıl´da Küresel Kıskaç / Küreselleşme, Ulus Devlet ve Türkiye OTOPSİ, 2001.

72) Gülten Kazgan,Tanzimat´tan XXI. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi 1. Küreselleşmeden 2. Küreselleşme ,ALTIN KİTAPLAR.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
KisaSinav 3 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 2 4
Assignment 1 10 10
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 135
Toplam İş Yükü /25(s) 5.4
Dersin AKTS Kredisi 5.4
; ;