Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
POLITICAL DEVELOPMENTS IN THE BALKANS ULI 463 7 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri NA
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR
Dersin Yardımcıları NA
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
This course will introduce students to the structual and conjenctural factors affecting the political processes in the Balkans in the post-1990 period. A special emphasis will be put on the influence of the international actors on regional dynamics, and Turkey´s role in regional developments.
Dersin İçeriği
Firstly, this course aims at introducing historical developments composing current issues which are also occurred in Balkans. At the second step; events which has the capacity to impact on Balkans and potential conflict regions in Balkans will be illustrated. Finally, each Balkan states will be handled as an example case and also developments after 1990 will be investigated.
During the operation of course, it will be provided to encourage students to improve their search and analyses skills about topics planned to be discussed at courses. The course process is an interactive discussion about topics with students participation
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - to understand information on historical past and the current condition of Balkans. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - 14 - A - C - F -
2 - to describe the developments in Balkans and this region according to the scientific methods. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - 14 - A - C - F -
3 - to discuss current events in Balkans and their results by the help of information gained at the basic courses. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - 14 - A - C - F -
4 - to evaluate characteristic features of Balkans. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - 14 - A - C - F -
5 - to evaluate developments occurred in Balkans from different perspectives 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - 14 - A - C - F -
6 - to analyze effecting capacity of the developments in international system on Balkan countries. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - 14 - A - C - F -
7 - to discuss current international problems according to the scientific methods. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - 14 - A - C -
8 - to follow current literature, to analyze current problems. 1 - 2 - 3 - 12 - 13 - 14 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming 12:Case Study 14:Self Study 13:Lab / Workshop
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The Collapse of the USSR and Its Influence on the Balkans 3,6,17,19,24,25,28.29.31,36,46,51,52,62,63,65,37,65
2 The Dissolution of the Former Yugoslavia: Roots and Consequences 1,2,20,30,31,32,37,45,48,50
3 The Civil War in Bosnia-Herzegovina and Dayton Peace Accords 1,2,5,9,37, 45,48,50,67
4 Political Developments in Macedonia 4,11,16,37,38,40,41, 45,48
5 Political Developments in Kosovo and the Road to Independence 21,37,39,40,41, 45,48,64
6 Serbia: The Quest for Greater Serbia under Milosevic 37,40,41, 45,48,49
7 Croatia´s Independence and Political Developments 26,27,35,37,40,41, 45,48,49
8 The Conflict of Interest among International Actors in the Balkans 14,18,33,37,40,41, 45,48,66
9 Political Developments in Bulgaria and the Situation of the Turkish Community 7,8,40,41,68
10 Political Developments in Romania 22, 40,41
11 Bulgaria and Romania´s Road to the EU Membership 40,41
12 Political Developments in Albania and Its Relations with Kosovo 10,15,23,34,37, 45,48,53
13 The Relations among Balkan Countries and Their Relations with Turkey 12,13,37
14 Political Situation in Balkan Countries Today 37, 40,41

Kaynaklar

Ders Notu 1.)Alexandru Madgearu, The Wars Of The Balkan Peninsula: Their Medieval Origins (Paperback - Nov 28, 2007)
2.)Aleksandar Pavkovic, The Fragmentation Of Yugoslavia: Nationalism And War In The Balkans, (Paperback - Sep 30, 2000)
3.)Aleksandre Popvic, Balkanlarda İslam, İnsan Yayınevi, 1995
4.)Aliya İzzetbegoviç, Bosna Mucizesi, Yöneliş Yayınevi, 2003
5.)Balkanlar,OBİV Yay.,İst,1993
6.)Barbara Jelavıch,Balkan Tarihi 2 Cilt,Küre Yay.,İst. 2006
7.)Bilal N. Şimşir, Bulgaristan Türkleri, Bilgi Yayınevi, 1986
8.)Birgül Demirtaş, Bulgaristan´la Yeni Dönem, ASAM Yayınları, 2001
9.)Brad K. Blitz, War And Change In The Balkans: Nationalism, Conflict And Cooperation (Paperback - Oct 23, 2006
10.)Carole Hodge, Britain And The Balkans (Routledge Advances In European Politics) (Hardcover - May 1, 2006)
11.)Catherine Samary, Bosna´da Etnik Savaş, Yazın Yayınevi, 1995
12.)Cosmas Megalommatis, Türk-Yunan İlişkileri Ve Balkanlar, Kıbrıs Araştırmaları Vakfı, 1994
13.)Dimitri Pentzopoulos And Michael Llewellyn Smith, The Balkan Exchange Of Minorities And Its Impact On Greece, (Paperback - Oct 7, 2002
14.)Fikret Adanir, Makedonya Sorunu, Tarih Vakfı, 2001
15.)Filiz İrge, Sovyetlerden Rusya Federasyonu´na Kapitalist Kuşatma/Balkanlar-Orta Asya-Kafkaslar, Iq Kültür Sanat Yayincilik, Yayın Yılı: 2006;
16.)Francine Friedman, The Bosnian Muslims: Denial Of A Nation, (Paperback - Mar 28, 1996)
17.)Georges Castellan, Balkanlar´ın Tarihi, Doğan Kitapçilik, Yayın Yılı: 1995;
18.)Gül Tokay, Makedonya Sorunu - Jön Türk İhtilalinin Kökenleri(, Afa Yayınevi, 1996
19.)Heath W. Lowry Çevirmen Ahmet Cemal,Osmanlı Döneminde Balkanların Şekillenmesi 1350-1550, Bahçeşehir Üniversitesi, (1/2009)
20.)Hugh Poulton, Balkanlar, Sarmal Yayınevi, 1993
21.)Hüseyin Emiroğlu, Soğuk Savaş Sonrası Kosova Sorunu,Orient Yayınevi, 2006
22.)Ion Iliescu, Gerçeğin Ucunda Romanya, Dünya Aktüel Yayınevi, ?
23.)James Headly And Michael J. Dwyer, Russia And The Balkans: Foreign Policy From Yeltsin To Putin (Columbia/Hurst), (Hardcover - Sep 23, 2008)
24.)Jelena Milojkovic-Djuric, Panslavism And National Identity In The Balkans, 1830-1880, (Hardcover - Aug 15, 1994)
25.)John R. Lampe, Yugoslavia As History: Twice There Was A Country, (Paperback - Mar 28, 2000)
26.)John V. A. Fine, When Ethnicity Did Not Matter In The Balkans: A Study Of Identity In Pre-Nationalist Croatia, Dalmatia, And Slavonia In The Medieval And Early-Modern Periods, (Hardcover - Mar 2, 2006)
27.)Joseph Marko, European Integration And Its Effects On Minority Protection In The Western Balkan Countries, (Paperback - Oct 30, 2008)
28.)Kadir Albayrak, Bogomilizm Ve Bosna Kilisesi, Emre Basın, 2005
29.)Kemal H. Karpat, Balkanlarda Osmanlı Mirası Ve Ulusçuluk,İmge Yay.,Ank.,2004
30.)Kemali Saybaşılı-Gencer Özcan, Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar, Bağlam Yay.,İst.1997
31.)L.Carl Brown, İmparatorluk Mirası: Balkanlar´da Ve Ortadoğu´da Osmanlı Damgası, İletişim Yayinlari, Yayın Yılı: 2000;
32.)Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek,İletişim Yay.,İst.,2003
33.)Mehmet Hacısalihoğlu, Jön Türkler Ve Makedonya Sorunu 1890-1918,
Tarih Vakfı, 2008
34.)Misha Glenny, Balkanlar 1804-1999 Milliyetçilik, Savaş Ve Büyük Güçler, SABAH KİTAPLARI,Yayın Yılı: 2001;
35.)Mojmir Mrak, Matija Rojec, And Carlos Silva-Jauregui, Slovenia: From Yugoslavia To The European Union, (Paperback - Mar 2004)
36.)Mustafa Bereketli, Berlin Antlaşmasından Günümüze Balkanlar, Rumeli Vakfı Yay.,Ist.,1999
37.)Nesrin Kenar, Yugoslavya, Yugoslavya Sorununun Ulusal Ve Uluslar Arası Boyutu,Palme Yay.,İst.,200530.)Kemali Saybaşılı-Gencer Özcan, Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar, Bağlam Yay.,İst.1997
31.)L.Carl Brown, İmparatorluk Mirası: Balkanlar´da Ve Ortadoğu´da Osmanlı Damgası, İletişim Yayinlari, Yayın Yılı: 2000;
32.)Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek,İletişim Yay.,İst.,2003
33.)Mehmet Hacısalihoğlu, Jön Türkler Ve Makedonya Sorunu 1890-1918,
Tarih Vakfı, 2008
34.)Misha Glenny, Balkanlar 1804-1999 Milliyetçilik, Savaş Ve Büyük Güçler, SABAH KİTAPLARI,Yayın Yılı: 2001;
35.)Mojmir Mrak, Matija Rojec, And Carlos Silva-Jauregui, Slovenia: From Yugoslavia To The European Union, (Paperback - Mar 2004)
36.)Mustafa Bereketli, Berlin Antlaşmasından Günümüze Balkanlar, Rumeli Vakfı Yay.,Ist.,1999
37.)Nesrin Kenar, Yugoslavya, Yugoslavya Sorununun Ulusal Ve Uluslar Arası Boyutu,Palme Yay.,İst.,2005
38.)Noel Malcolm, Bosna, Om Yayınevi, 1999
39.)Noel Malcolm, Kosova / Balkanlari Anlamak İçin, Sabah Yayınevi, 1999
40.)Osman Karatay-Bilgehan A. Gökdağ,Karam, Balkanlar El Kitabı,2. Cilt, Vadi Yay.,Ank 2007
41.)Othon Anastasakis And Marilena Koppa, Democratization In The Postcommunist Balkans, (Hardcover - Sep 29, 2009
42.)Ömer E. Lütem- Birgül Demirtaş Coşkun, Balkan Diplomasisi, ,Asam Yay.,Ank.,2001
43.)Özden Arikan, Barişa Çağri: Uluslararasi Komisyon´un Balkanlar Hakkinda Raporu, Sabah Yayınevi, 1998
44.)Paula M. Pickering, Peacebuilding In The Balkans: The View From The Ground Floor (Hardcover - Dec 2007)
45.)Peter Radan, Break-Up Of Yugoslavia And International Law (Studies In International Law), (Hardcover - Sep 21, 2001)
46.)R.J Crampton, İkinci Dünya Savaşından Sonra Balkanlar, Yayinodasi Yayincilik, Yayın Yılı: 2007
47.)Stefanos Yerasimos, Milliyetler Ve Sınırlar Balkanlar,Kafkasya Ve Ortadoğu, İletişim Yay.,İst.,1994
48.)Richard Caplan, Europe And The Recognition Of New States In Yugoslavia, (Hardcover - Oct 17, 2005)
49.)Robert D. Greenberg, Language And Identity In The Balkans: Serbo-Croatian And Its Disintegration, (Paperback - Oct 29, 2008)
50.)Sabrina Petra Ramet And Sabrina P. Ramet, Balkan Babel: The Disintegration Of Yugoslavia From The Death Of Tito To The Fall Of Milosevic, (Paperback - Jan 8, 2002
51.)Sacit Kutlu, Balkanlar Ve Osmanlı Devleti, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yayın Yılı: 2007; 575sayfa
47.)Stefanos Yerasimos, Milliyetler Ve Sınırlar Balkanlar,Kafkasya Ve Ortadoğu, İletişim Yay.,İst.,1994
48.)Richard Caplan, Europe And The Recognition Of New States In Yugoslavia, (Hardcover - Oct 17, 2005)
49.)Robert D. Greenberg, Language And Identity In The Balkans: Serbo-Croatian And Its Disintegration, (Paperback - Oct 29, 2008)
50.)Sabrina Petra Ramet And Sabrina P. Ramet, Balkan Babel: The Disintegration Of Yugoslavia From The Death Of Tito To The Fall Of Milosevic, (Paperback - Jan 8, 2002
51.)Sacit Kutlu, Balkanlar Ve Osmanlı Devleti, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yayın Yılı: 2007; 575sayfa
47.)Stefanos Yerasimos, Milliyetler Ve Sınırlar Balkanlar,Kafkasya Ve Ortadoğu, İletişim Yay.,İst.,1994
48.)Richard Caplan, Europe And The Recognition Of New States In Yugoslavia, (Hardcover - Oct 17, 2005)
49.)Robert D. Greenberg, Language And Identity In The Balkans: Serbo-Croatian And Its Disintegration, (Paperback - Oct 29, 2008)
50.)Sabrina Petra Ramet And Sabrina P. Ramet, Balkan Babel: The Disintegration Of Yugoslavia From The Death Of Tito To The Fall Of Milosevic, (Paperback - Jan 8, 2002
51.)Sacit Kutlu, Balkanlar Ve Osmanlı Devleti, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yayın Yılı: 2007; 575sayfa
52.)Selim Aslantaş, Osmanlıda Sırp İsyanlar: 19. Yüzyılın Şafağında Balkanlar, Kitap Yayınevi, 09-2007
53.)Sir Donald Mackenzie Wallace; Prince Kropotkin; C. Mijatovich; J. D. Bourchier, A Short History Of Russia And The Balkan States, (Hardcover - 1914
54.)Stefanos Yerasimos, Milliyetler Ve Sınırlar Balkanlar, Kafkasya Ve Orta-Doğu, İletişim Yayinlari, Yayın Yılı: 2000
55.)Svetozar Vukmanovic, Struggle For The Balkans, (Paperback - Jun 1993)
56.)Şaban H. Çalış, Hayaletbilimi Ve Hayali Kimlikler: Neo-Osmanlılık, Özal Ve Balkanlar, Çizgi Kitabevi Yayın Yılı: 2001;
57.)Şule Kut, Balkanlar´da Kimlik Ve Egemenlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yayın Yılı: 2005;
58.)Şule Kut, Makedonya Ve Sorunlari, Tüses Vakfı Yayıları, 1993
59.)Thanos Veremis, Greece´s Balkan Entanglement, (Paperback - Jan 1, 1995
60.)Vassilis K. Fouskas, Balkanlar Ortadoğu Kafkasya Soğuk Savaş Sonrası Abd Politikaları, Aykiri Yayın Yılı: 2004;
61.)W. M. Gewehr, Rise Of Nationalism In The Balkans, 1800-1930, (Hardcover Jun 1967
62.)William M. Sloane, Balkanlar, Nesnel Yayinlari, Yayın Yılı: 2008;
63.)William M. Sloane, Bir Tarih Laboratuvarı Balkanlar, Nesa Yayin Grubu, Yayın Yılı: 2008;
64.)Avrasya Dosyasi 4/1-2 Yunanistan Ve Kosova, Asam Yayınevi, 1999
65.)Avrupa Ve Balkanlar(İki Dünya Savaşi Arasinda), Aybay Yayınevi, 1994
66.)Bilgin Çelik, Dağılan Yugoslavya Sonrası Kosova Ve Makedonya Türkleri, Yeniden Anadolu Ve Rumeli Müdafaa-I Hukuk Yayınevi,
67.) Birleşmiş Milletler Kararlarinda Eski Yugoslavya, Dayanışma Vakfı Yayınevi, 1999
68.) Bulgaristan´da Türk Varlığı : Bildiriler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1993
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To research the functions, basic concepts and features of the international system; to learn the basic knowledge about the sub-topics of the international relations discipline. X
2 Analyzing the developments in the political history of the world within the context of the cause-effect relations. X
3 To improve the foreign language skills. X
4 To analyze the Turkey´s foreign policy comprehensively in the cause-effect relations. X
5 To analyze the theoretical approaches to the foreign policy analysis and the functions of the decision-making process. X
6 To learn theoretical and methodological thinking and to observe the events from this framework X
7 To analyze the social developments and conditions comparatively X
8 To learn the basic principles and the issues of international law X
9 To examine the theories of International Relations and to learn looking at international developments within the theoretical framework X
10 To analyze the Turkey´s political life historically and chronologically X
11 To learn the functions and the basic principles of domestic law X
12 To analyze the establishment, structure and functions of international and regional organizations and their impact on the World politics X
13 To analyze the reasons and solution models of the intra-state conflicts through examples X
14 To research the issues of international security and the theoretical approaches relating to this field
15 To examine the events, occurring in the international system, within the theoretical perspective comparatively
16 To improve the analytical thinking skills about the international events
17 To learn the basic concepts and theories of Economics, Sociology, Political Science and other disciplines
18 To research the ideas of philosophers/thinkers who built the philosophical foundations of political science and to examine the contribution of these philosophical ideas to the disciplines of Political Science and International Relations
19 To gain basic computer skills
20 To gain the ability of planning, performing and composing of the scientific study individually

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
KisaSinav 3 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 5 10
Assignment 1 10 10
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü /25(s) 5
Dersin AKTS Kredisi 5
; ;