Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RESEARCH METHODS IN HEALTH SCIENCES EHP 506 0 1 + 2 2 6
Ön Koşul Dersleri EHP 507 BIOSTATISTICS
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ÜNAL ERKORKMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Genel Eğitim
Dersin Amacı
Planning scientific research, Practise, control and analysing data and techniques of writting scientific report, paper and thesis
Dersin İçeriği
In this course, Research Planning, Choosing Research Topic, Finding References, Criticize Scientific Paper, Determination Aimes of Research, Determination of Research Population and Sample, Preparation Research Project, Practice in test and principle research
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Makes Research Planning 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - A - C -
2 - Choose the research subject 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 14 - A - C -
3 - Researching Classical and Actual references 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - A - C -
4 - Knows How to read, and Criticise and Categorize scientific papers 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - A - C -
5 - Determination of research space, time, aims, problems, variables. And Formulate research and statistical hypothesis 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - A - C -
6 - Knows IMRAD Rules and Standart Contents of scientific paper sections according to APA Style and TUBITAK Style 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - A - C -
7 - Knows Research population and sample definition, Power analysis and sample size calculations and sampling methods. 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - A - C -
8 - Knows Data summary and presentation methods (Text, Table, Graphs, statistics and mixed presentation style) 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - A - C -
9 - Preparation research plan, project and protocol 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - A - C -
10 - reparation of data collecting and storage forms 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - A - C -
11 - Pilot research application, controlling research conditions and preparation for application and real research application. 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - A - C -
12 - Collect, Input to SPSS, Control research data and Summarize and analyze with SPSS statistical analysis procedures. Make decision according to statistical test results 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - A - C -
13 - Make a fictional/pseudo-sample research. Write and Publish a scientific paper of that research. How to WRITE and PUBLISH a scientific paper? (Rules of Scientific paper writing (APA 6.0 and TUBITAK Style) 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - A - C -
14 - Knows General Ethical rules and Research ethics 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 5:Demonstration 6:Motivations to Show 8:Group Study 3:Discussion 10:Brain Storming 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Research Planning
2 Choose research subject
3 Researching Classical and Actual references
4 How to read, Criticise and Categorize scientific papers?
5 Determination of research space, time, aims, problems, variables. And Formulate research and statistical hypothesis
6 IMRAD Rules and Standart Contents of scientific paper sections according to APA Style and TUBITAK Style
7 Research population and sample definition, Power analysis and sample size calculations and sampling methods.
8 Data summary and presentation methods (Text, Table, Graphs, statistics and mixed presentation style)
9 Preparation research plan, project and protocol
10 Preparation of data collecting and storage forms and style
11 Pilot research application, controlling research conditions and preparation for application and real research application.
12 Collect, Input to SPSS, Control research data and Summarize and analyze with SPSS statistical analysis procedures. Make decision according to statistical test results
13 Make a fictional/pseudo-sample research. Write and Publish a scientific paper of that research. How to WRITE and PUBLISH a scientific paper? (Rules of Scientific paper writing (APA 6.0 and TUBITAK Style)
14 General Ethical rules and Research ethics

Kaynaklar

Ders Notu Özdamar K. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nisan Kitabevi, 2013.
Ders Kaynakları 1. Alpar R, Ugulamalı İstatistik, Detay Yayıncılık, Ankara 2012.
2. Özdamar K, SPSS ile Biyoistatistik, Nisan Kitabevi, 2013.
3. Çelik Y, NASIL? Biyoistatistik, Bilimsel Araştırma, SPSS, I. Baskı Eylül 2011.
4. Day R.A. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara: Tübitak. 1996.
5. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri. Hatiboğlu Yayınevi. 5. Baskı 2004.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 The agents of infectious diseases
2 The prevention ways of infectious diseases X
3 The survey of infectious diseases X
4 Outbreaks and control of infectious diseases X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 20 20
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;