Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
INTRODUCTION TO ABBASID HISTORY ITS 506 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SAİM YILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

The course aims to introduce some of the main sources of Abbasid history and the modern studies on Abbasid period,
and to make it easy for the students to use from this sources in their studies.

Dersin İçeriği

A general view on the problems of this period; Examples of the main sources of this period; Examples of the modern studies of this period.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To recognize of the characteristics and problems of the period 1 - 2 - 3 - 14 - A - C -
2 - To list and compare of the main sources and their authors of the period 1 - 2 - 3 - 14 - A - C -
3 - To list and compare of the some modern researches related to the period 1 - 2 - 8 - 14 - A - C -
4 - To tell and debate the elements of establishment of the state 1 - 2 - 3 - 8 - 14 - 15 - A - C -
5 - To list narrations releated to the period, around a definite topic 1 - 3 - 8 - 14 - A - C -
6 - To interpret and criticize of narrations related to the period 1 - 3 - 4 - 8 - 10 - 14 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 14:Self Study 8:Group Study 15:Problem Solving 4:Drilland Practice 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction: To classify the periods of the Abbasid History and a general view on the problems of this period
2 Examples of the main sources of this period: Al-Suli: Akhbar al-Muqtadir, Akhbar al-Radi wa’l-Muttaki
3 Arib b. Sa‘d: Sila Ta’rikh al-Tabari; Al-Hamadhani: Takmilatü Ta’rikh al-Tabari
4 Mıskawayh: Tadjarib al-umam; Al-Rudhrawari: Zeyl Kitab Tadjarib al-umam
5 al-Djahshıyari: Kitab al-wuzara wa’l-kuttab; Sabi: al-wuzara, Rusum dar al-khilafa
6 Al-Tanukhi: al-Faradj ba‘d al-shidda, Nishwar al-muhadara
7 Examples of the modern studies of this period:G. Le. Strange: Baghdad During The Abbasid Abbasid Caliphate, The Lands of the Eastern Caliphates
8 M. A. Şaban: The Abbasid Revolution
9 Abdülaziz ed-Dûrî: el-Asrü’l-Abbasiyyü’l-evvel M; Faruk Ömer: Tabîatü’d-da’veti’l-Abbâsiyye
10 Cem Zorlu: Abbasilere Yönelik Dini ve Siyasi İsyanlar; Mustafa Kılıçlı: Arap Edebiyatında Şuubiyye
11 Nahide Bozkurt: Mutezile’nin Altın Çağı-Me’mun Dönemi; Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler; Saim Yılmaz: Mu ‘tazıd ve Müktefî Döneminde Abbâsîler
12 Halil Edhem: Düvel-i İslamiye; C. E. Bosworth: İslam Devletleri Tarihi; Adam Mez: Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti
13 Mehmet Aykaç:Abbasi Devletinin İlk Dönemi İdari Teşkilatında Divanlar
14 B. Lewis, “Abbasids” ; Hakkı Dursun Yıldız: “Abbâsîler”

Kaynaklar

Ders Notu

Yıldız, Hakkı Dursun (1988), Abbâsîler, DİA, I, s. 31-48, İstanbul.

Lewis, B. (1960), Abbasids, EI² (İng), s. 15-23.

Ders Kaynakları

Strange, G. Le. (1924): Baghdad During The Abbasid Abbasid Caliphate, Oxford.

Strange, G. Le. (1930): The Lands of the Eastern Caliphates, Cambridge.
Khan, M. S. (1969), Miskawaih and Arabic Historiography, Journal of the American Oriental Society, Vol. 89, No. 4, s. 710- 730.
Günaltay, Şemseddin (1991), İslam Tarihinin Kaynakları, İstanbul: Endülüs Yayınları.
Şeşen, Ramazan (1998), Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul: İsar Yayınları.
Mez, Adam (2000), Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti, İstanbul: İnsan Yayınları.
Humphreys, Stephen (2004), İslam Tarih Metodolojisi, İstanbul: Litera Yayıncılık.
Yılmaz, Saim (2006), Mu tazıd ve Müktefî Döneminde Abbâsîler, İstanbul: Kayıhan Yayınları.

 


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area X
2 To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research X
3 To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches X
4 To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis X
5 To gain the skill for production of new ideas X
6 To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch X
7 To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area X
8 To publish at least an academically work related to the writing of history X
9 To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch X
10 To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 100
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;