Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE COMPARATIVE GRAMMAR OF HISTORICAL TURKISH DIAL ETD 513 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ZİKRİ TURAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Asst. Assoc. Dr. Çiğdem TOPÇU
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To teach hierarshy of historical Turkic dialects and their grammatical features
Dersin İçeriği
The studying on the geography of Turkis dialects spread on and their grammatical features.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Student explains Old Turkish and Middle Turkish. 1 - 2 - 3 - 4 - A - C -
2 - Student determines the Historical Turkish dialects. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - Student show phonetic features that has Turkish dialects. 2 - 3 - 4 - 15 - A - C -
4 - Student compare historical Turkish dialects with each other and distinguish them. 2 - 3 - 4 - A - C -
5 - Student arrange the Middle Turkish period in point of its dialects and phonetic features. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - Student comment about content of historical Turkish dialects. 1 - 2 - 3 - 4 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 15:Problem Solving
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Old and Middle Turkish periods
2 The geography that Old and Middle Turkish spread on
3 Old Turkish dialects
4 Köktürkçe ( phonetic features)
5 Uygurca ( phonetic features)
6 Middle Turkish dialects ( phonetic features)
7 Karahanlı Turk. ( phonetic features)
8 Harezm Turk. ( phonetic features)
9 Half-Tıme Examination ( phonetic features)
10 Çağatay Turk. ( phonetic features)
11 Kıpçak Turk. ( phonetic features)
12 Bilinmeyen Orta Asya Turk. ( phonetic features)
13 Erken Azeri Turkish ( phonetic features)
14 Old Anatolian Turkish ( phonetic features)

Kaynaklar

Ders Notu Timurtaş, F. Kadri; Eski Türkiye Türkçesi 1997.

Orta Türkçe Dönemi Metinlerinde, Kelime Başı Ünsüzlerinde Aşırı Patlayıcılaşma Var Mıydı?, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstiütsü VII. .Milletler Arası Türkoloji Kongresinde sunulan bildiri, 8-12 Kasım, İstanbul 1999./ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. 2001-2003, İstanbul 2003, s. 539-558.

Ergin, Muharrem; Orhun Abideleri, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1999

Kaya, Ceval; Uygurca Altun Yaruk Giriş, Metin ve Dizin, TDK. Yay.: Ankara, 1994

Divanü Lügatit Türk Tercümesi I, II, III, IV (Dizin); Çev.: Besim Atalay, TDK Yay.: 524

Arat, R. Rahmeti; Kutadgu Bilig I Metin, TDK Yay., Ankara, 1979

Recep Toparlı; İrşadül Müluk Vesselatin; TDK Yay.: 555, Ankara, 1992
Ders Kaynakları Eckmann, Janos; Nehcül Feradis I Metin- Tıpkıbasım, Yay.: Semih Tezcan- Hamza Zülfikar, TDK Yay.: 518, Ankara, 1995

Nuri Yüce, Mukaddimetül Edeb, TDK Yay.: 535, Ankara, 1988

Arat, R. Rahmeti; Babürname, Kültür ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1985

Seyf-i Sarayi; Gülistan Tercümesi, Haz.: Ali Fehmi Karamanlıoğlu, TDK Yay.: 544, Ankara, 1989

Ergin, Muharrem; Dede Korkut Kitabı Metin-Sözlük, Ankara, 1963

Yunus Emre Divanı -Tıpkıbasım; Kültür Bakanlığı Yay./1362, Ankara,1992

Aşık Paşa; Garibname, Haz.: Kemal Yavuz, TDK Yay.: 764/1, İstanbul, 2000

Arat, R. Rahmeti; Makaleler Cilt I (Oğuz Kağan Destanı), TKAE Yay.: 65, Haz.: O. Fikri Sertkaya, Ankara, 1987

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Turkish language and literature that investigates, evaluates current scientific publications. And that earns discipline of research. X
2 Uses the required level of computer technology in language learning.
3 Knows the history of the language associated with the initial period of the Turkish language, by using the methods with linguistics makes analysis of phone, form, sentence and meaning. X
4 The flow of the life and ideas of hundreds of years of Turkish literature; all genres (poetry, novel, story, drama, etc.) literary periods and determine the historical, political, social, cultural factors, movements, communities, movements, and formed around the collection of literary events; general characteristics of the period
5 Obtains knowledge of research methods and bibliography, new research reveals. X
6 A comparative method examines the texts of Divan literature. And by the methods of modern literature gains new information.
7 Applies the methods and techniques required in the field of folk literature.
8 Makes comments practical and analytical related to language in any patient. X
9 Acquire a comprehensive information related to the field and itself contributes to this information. X
10 Communicates with the Turkish World and analyzes and interprets contemporary Turkish dialects. X
11 Have information for grammar and literary text analyse X
12 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish literature.
13 Course develops student’s the ability of understand the choice literary works.
14 Course develops student’s the ability of increasing expertise.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 10
Odev 1 20
PerformansGoreviSeminer 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 12 12
Quiz 1 4 4
Assignment 1 6 6
Performance Task (Seminar) 1 6 6
Final examination 1 14 14
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü /25(s) 5.52
Dersin AKTS Kredisi 5.52
; ;