Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE THEORIES LANGUAGE FAMILIES II ETD 512 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Asst. Esra Kirik
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To teach theories about language families which contains Turkish language to determine the place of Turkish language among all of the world languages
Dersin İçeriği
Language groups and language families which contain Turkish language, Uralic-Altaic Theory, Altaic Theory, Nostratic Theory, Eurasiatic Theory and scientific publishings about the subject
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Classification of world languages by their structures and origins and the place of Turkish language among them
2 Introduction to Uralic-Altaic Theory
3 Appreciations and critics about Uralic-Altaic Theory
4 Introduction to Altaic Theory
5 Introduction to Altaic Theory
6 Evaluating critics about the Altaic Theory
7 MIDTERM EXAM
8 Introduction of Nostratic Language Theory
9 Evaluating the Nostratic Language Theory
10 Introduction to Eurasiatic Language Theory
11 Evaluating the Nostratic Language Theory
12 Comparision of the Nostratic and the Eurasiatic Language Theories
13 Evaluating academic publishings about language groups and language familiess which contains Turkish language
14 General review upon past lessons

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları * Ahmet Bican ERCİLASUN, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ank. 2004
* Ahmet TEMİR; ral-Altay Dilleri Teorisi Türk Dünyası El Kitabı, Ank. 1992
* Osman Nedim TUNA; ltay Dilleri Teorisi Türk Dünyası El Kitabı, Ank. 1992
* Gerhard DOERFER; Temel Sözcükler ve Altay Dilleri Sorunu, TDAY Belleten 1980-81
* Doğan AKSAN; Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilimi, TDK Yay. , Ank. 1990
*Agop DİLAÇAR; Dil, Diller ve Dilcilik, TDK Yay., Ank. 1968
* Ali Şir Nevayî (Haz.Sema Barutçu Özönder), Muhakemetü-Lûgateyn, TDK Yay., Ank. 1996

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Turkish language and literature that investigates, evaluates current scientific publications. And that earns discipline of research. X
2 Uses the required level of computer technology in language learning.
3 Knows the history of the language associated with the initial period of the Turkish language, by using the methods with linguistics makes analysis of phone, form, sentence and meaning. X
4 The flow of the life and ideas of hundreds of years of Turkish literature; all genres (poetry, novel, story, drama, etc.) literary periods and determine the historical, political, social, cultural factors, movements, communities, movements, and formed around the collection of literary events; general characteristics of the period
5 Obtains knowledge of research methods and bibliography, new research reveals. X
6 A comparative method examines the texts of Divan literature. And by the methods of modern literature gains new information.
7 Applies the methods and techniques required in the field of folk literature.
8 Makes comments practical and analytical related to language in any patient. X
9 Acquire a comprehensive information related to the field and itself contributes to this information.
10 Turkish language and literature that investigates, evaluates current scientific publications. And that earns discipline of research. X
11 Uses the required level of computer technology in language learning.
12 Knows the history of the language associated with the initial period of the Turkish language, by using the methods with linguistics makes analysis of phone, form, sentence and meaning. X
13 The flow of the life and ideas of hundreds of years of Turkish literature; all genres (poetry, novel, story, drama, etc.) literary periods and determine the historical, political, social, cultural factors, movements, communities, movements, and formed around the collection of literary events; general characteristics of the period
14 Obtains knowledge of research methods and bibliography, new research reveals. X
15 A comparative method examines the texts of Divan literature. And by the methods of modern literature gains new information.
16 Applies the methods and techniques required in the field of folk literature.
17 Makes comments practical and analytical related to language in any patient. X
18 Acquire a comprehensive information related to the field and itself contributes to this information. X
19 Communicates with the Turkish World and analyzes and interprets contemporary Turkish dialects.
20 Have information for grammar and literary text analyse
21 Course develops student’s the ability of assess the history of Turkish literature.
22 Course develops student’s the ability of understand the choice literary works.
23 Course develops student’s the ability of increasing expertise.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 100
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 10 10
Assignment 1 10 10
Performance Task (Laboratory) 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;