Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE RELATIONSHIP B ARABIC SYNTAX AND JURISPRUDENC ADB 505 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. OSMAN GÜMAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Ahmet Numan Ünver

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

The aim of this course is to teach the relationship between Arabic Syntax and Islamic Jurisprudence to the MA students

Dersin İçeriği

A general overview of relationship between Arabic Syntax (Nahv) and Islamic Jurisprudence The relationship between Arabic Syntax (Nahv) and Islamic sciences: The importance of Arabic syntax knowladge in İslamic Law and İslamic Jurisprudence. The literature on the relationship between Arabic Syntax and Islamic Jurisprudence. The rules of Arabic Syntax which are being studied in the Islamic jlaw and jurisprutence: General exressions; The ways of allocation of general expression; Prepositions; Verbes; Words derived from verbes; The rules for pronouns; Masculine and feminine.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - ) Describe the relationship between Arabic Syntax (Nahv) and Islamic sciences. 1 - 2 - A - B - F -
2 - Explain the place and importance of Arabic Syntax in the science of fiqh and Islamic Jurisprudence. 1 - 2 - A - B - F -
3 - Summarize the history of develepment of relations between Arabic Syntax and Islamic Jurisprudence. 1 - 2 - 3 - A - B - C - F -
4 - Can list the basic works on the relationship between Arabic Syntax and Islamic Jurisprudence. 1 - 2 - 3 - A - B - C - F -
5 - Explain the Isnevi’s contributions to the topic of relationship between Arabic Syntax and Islamic scineces. 1 - 2 - 3 - 14 - A - B - C - F -
6 - Evaluates the basic rules of Arabic Syntax which are being studied in the fiqh and Islamic jurisprudence 1 - 2 - 3 - 14 - A - B - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam F:Performance Task C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The relationship between Arabic Syntax (Nahv) and Islamic sciences:
2 The importance of knowledge of Arabic Syntax in Islamic Law and Islamic Jurisprudence
3 The importance of knowledge of Arabic Syntax in Islamic Law and Islamic Jurisprudence
4 The literature on the relationship between Arabic Syntax and Islamic Jurisprudence
5 The literature on the relationship between Arabic Syntax and Islamic Jurisprudence
6 The rules of Arabic Syntax which are being studied in the Islamic law and jurisprudence: General expressions’
7 The rules of Arabic Syntax which are being studied in the Islamic law and jurisprudence: General expressions’
8 The rules of Arabic Syntax which are being studied in the Islamic law and jurisprudence: General expressions’
9 The ways of allocation of general expression
10 The ways of allocation of general expression
11 Prepositions
12 Verbs
13 Words derived from verbs
14 Masculine and feminine

Kaynaklar

Ders Notu

Güman, Osman, Nahiv-Fıkıh Usulü İlişkisi, İstanbul, 2006 (Phd Thesis )

Ders Kaynakları

1. Ebu Zeyd ed-Debusi, Tesisün-nazar, Beyrut ts.
2. Edib Salih, Tefsirün-nusus, Beyrut 1984
3. İsnevi, el-Kevkebül-dürri, Ürdün 1985
4. Abdülkadir Abdurrahman Sadî, Eserud-delaletin-nahviyye vel-lügaviyye fis-tinbatil-ahkam, Bağdat 1986


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 80
PerformansGoreviSeminer 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 20 20
Assignment 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;