Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
THE RELATİONSHİP BETWEEN QUR’AN AND SEMANTİCS ADB 509 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HAMZA ERMİŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

to introduce linguistic

Dersin İçeriği

The fact of language, Introduction to linguistics, Semiotics and traditional and modern semantics, Quran as a linguistic text, The studies of semantics in classical islamic literature, The concepts of meaning of methodologists and filologists, the quranic studies of Izutsu.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Define the semantics 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Explain contribution of semantics to Koranic comment 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - Recognize the early studies of the Qur´an semantics 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - Criticize the analysis of Koran semantics 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - Apply the semantic method in concepts of Koran 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - Evaluate the structure semantics of Koran 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The subjects of general linguistics
2 Semiotics and semantics
3 Traditional and modern semantics
4 Qur’an as a linguistic text
5 Semantics in the classical Islamic literature
6 Mukatil b. Süleyman and his book el-Vucuh ve’n-Nezair
7 The literature of el-Vucuh ve’n-Nezair
8 Early philological exegesis
9 Readings in some philological exegesis
10 The theory of semantics according to methodologists
11 The theory of semantics according to philologists
12 Ragib el-İsfehani and his book of “al-Mufradat“
13 T. Izutsu’s works on Quranic semantics,
14 General evaluation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Mahmud Kaddur, medhal ila fıkhıl-luğatil-arabiyye beyrut 1993
Pierre Guiraud Göstergebilim Ankara 1994.
Doğan Aksan, Anlambilim, Ankara 1999.
Hasan Yılmaz, Semantik Analiz Yönteminin Kurana Uygulanması,Bursa2007.
Abdülkerim Mücahid, el-Delaletül-lüğaviyye indel-arab, ts.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain skill for data collection, consultation of the literature and analysis in relevant area To become skilled at knowledge of methods for the process of scientific research To gain the skill to make contribution to science, at least in one of the theoretical, methodic or practical areas, in the scientific researches To gain thorough competence in critical evaluation and synthesis To gain the skill for production of new ideas To have the capability of interdisciplinary study and gain the skill for adaptation of theory, method and applications of different branches to relevant branch To follow technical, scientific developments and information technologies in relevant area To publish at least an academically work related to the writing of history To gain the skill for communication with the national or international circles of the relevant branch To have behavioral and ethic sensitivity in accordance with academic life X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 100
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 22 22
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü /25(s) 5.52
Dersin AKTS Kredisi 5.52
; ;