Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Physıcs In Scıence Educatıon ILF 514 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MUSTAFA YILMAZLAR
Dersi Verenler Prof.Dr. MUSTAFA YILMAZLAR,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı The aim of the course is to teach fundamental laws related to physics and their applications in science teaching
Dersin İçeriği Why physics is necessary? Discussion of the content of physics education programs in Turkey, motion, force, work, energy and the relations between these concepts, the conservation of energy and momentum, energy sources, physical properties of energy sources, solids, liquids, gases and general features, evaluation of the science teaching curriculum
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 What is physics question comments Lecture, Question-Answer, Discussion, Oral Exam,
2 Physics programs in Turkey comments Question-Answer, Group Study, Discussion, Lecture, Brain Storming, Testing, Oral Exam,
3 Movement subject of everyday life apply Brain Storming, Lecture, Lab / Workshop, Discussion, Problem Solving, Question-Answer, Group Study, Homework, Performance Task, Testing,
4 Energy and momentum to the daily life issues apply Group Study, Drilland Practice, Problem Solving, Question-Answer, Discussion, Lab / Workshop, Brain Storming, Lecture, Performance Task, Homework, Testing,
5 Turkey investigates energy sources Self Study, Demonstration, Project / Design, Performance Task,
6 Classifies substances Simulation, Self Study, Case Study, Brain Storming, Testing, Oral Exam, Homework,
7 Investigate critically the physics education curriculum Brain Storming, Case Study, Self Study, Discussion, Simulation, Homework, Project / Design, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Why physics is necessary?
2 Discussing the content of the physics education programs in Turkey
3 Discussing the content of the physics education programs in Turkey
4 Movements and its reasons
5 Force
6 Work, energy and the relations between these concepts
7 Conservation of energy and momentum
8 Energy sources
9 Mid-Term Exam
10 physical properties of energy sources
11 Solids and general features of solids
12 Liquids and general features of liquids
13 Gases and general features of gases
14 Evaluation of the science teaching curriculum
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kaynakları
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ödev 35
2. Ödev 35
3. Ödev 30
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 6 7 42
Mid-terms 7 4 28
Quiz 1 2 2
Assignment 3 5 15
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 145
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,8
Dersin AKTS Kredisi 6