Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Muslım Jewısh Relatıons FDB 503 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>Absent</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>Absent</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED ALİ BAĞIR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Absent

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

This course is on Jewish-Muslim relations through history. Besides, it puts light on the situation of Jewish nation among Muslim world

Dersin İçeriği

Jewish Muslim relations in early Islamic period
Jewish nation during Umayyad and Abbasid periods
Jews in al-Andalus
Jews in Ottoman Empire
Jewish intellectuals in MUslim world
Jewish-Muslim relations in our days

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Jewish Muslim relations in early Islamic period Lecture, Question-Answer, Discussion, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
2 Jewish nation during Umayyad period Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
3 Jewish nation during Abbasid period Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
4 Jews in al-Andalus Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
5 Jews in Ottoman Empire Lecture, Question-Answer, Discussion, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Jews of Arabia in pre-Islamic period
2 Relations with the Jewish nation in "Asr al-Saadat" (Prophetic period)
3 Jews in Quran and prophetic narratives
4 Jewish nation during Umayyad period
5 Jewish nation during Abbasid period
6 Jewish nation under Fatimid dynasty
7 Jewish nation in al-Andalus
8 Jews of Ottoman Empire
9 Muslim legal sentences toward Jewish nation
10 Apologetic literature
11 Jewish intellectuals in the Muslim world
12 Influences of Islamic thought on Jewish thought
13 Jewish Muslim relations in 20th century
14 Muslims in Israel
Kaynaklar
Ders Notu <p>Sinan İlhan, Fetihten Murabıtlar d&ouml;nemine kadar End&uuml;l&uuml;ste Yahudiler: (711-1091), Dr. tezi, A.&Uuml;., 2006.<br /> Jacques Waardenburg, Waardenburg, M&uuml;sl&uuml;manların diğer dinlere bakışları, [&ccedil;ev. Fuat Aydın], İstanbul: Ensar, 2006<br /> Nuh Arslantaş, Emeviler D&ouml;neminde Yahudiler, İstanbul: G&ouml;kkubbe, 2005.<br /> F. E. Peters, İbrahimin &ccedil;ocukları: Musevilik Hıristiyanlık İslamiyet, [&ccedil;ev. Nurşan &Uuml;st&uuml;ntaş], İstanbul: Kozmik Kitaplar, 2005.<br /> S.D. Goitein, Yahudiler ve Araplar: &ccedil;ağlar boyu ilişkileri, [&ccedil;ev. N. Arslantaş, E.B. Sağlam], İstanbul: İz Yayıncılık, 2004.<br /> Ey&uuml;p Baş, İslamın ilk d&ouml;neminde M&uuml;sl&uuml;man Yahudi ilişkileri, İstanbul: G&ouml;kkubbe, 2004.<br /> Mustafa G&ouml;regen, İsl&acirc;m-Yahudi polemiği ve tartışma konuları, Dr., tezi, M.&Uuml;., 2002.<br /> H. Austryn Wolfson, Kelam felsefeleri: M&uuml;sl&uuml;man-Hıristiyan-Yahudi kelamı, [&ccedil;ev. Kasım Turhan], İstanbul: Kitabevi, 2001.<br /> Alisa Rubin Peled, Debating Islam in the Jewish state: the development of policy toward Islamic institutions in Israel, Albany: SUNY Press, 2001.<br /> Sinan İlhan, Kuruluşundan g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar İsrail?de M&uuml;sl&uuml;manların durumu, Y.L. tezi, A.&Uuml;, 1998.<br /> Bernard Lewis, İslam D&uuml;nyasında Yahudiler, [&ccedil;ev. B.S. Şener], Ankara: İmge, 1996.<br /> Mark R. Cohen, Ha&ccedil; ve hilal altında: orta&ccedil;ağlarda Yahudiler, [&ccedil;ev. Ahmet Fethi], İstanbul: Sarmal, 1996.<br /> İsmail Hakkı At&ccedil;eken, Hazret-i Peygamberin Yahudilerle m&uuml;nasebetleri, İstanbul: Marifet, 1996.<br /> M. Fatih Kesler, Kuranda Yahudiler ve Hıristiyanlar, Ankara: TDV, 1993.<br /> Fuat G&uuml;nel, Hadislere g&ouml;re Yahudilik ve Yahudiler, Y.L. tezi, M.&Uuml;., 1991.<br /> Abd&uuml;rrezz&acirc;k Ahmed Kandil, el-Eser&uuml;&acute;l-İsl&acirc;m&icirc; fi&acute;l-fikri&acute;d-dini&acute;l-Yehudi, Kahire: C&acirc;miatu Aynu Şems, 1984.<br /> Faruk Mesail, et-Te&acirc;m&uuml;l&uuml;t-ticari maal-Yehud fi&#39;l-İslam, Beyrut, M&uuml;esseset&uuml;r-Risale, 1985.<br /> Eb&ucirc; Zaib İsrail Velfonsun, Tarih&uuml;&#39;l-Yehud f&icirc; biladi&#39;l-Arab f&icirc;&#39;l-cahiliyye ve sadri&#39;l-İsl&acirc;m, Kahire: Lecnet&uuml;&#39;t-Telif ve&#39;t-Terceme ve&#39;n-Neşr, 1927.</p>
Ders Kaynakları

Nuh Arslantaş, Yahudilere göre Hz. Muhammed ve İslamiyet, İstanbul: İz Yayıncılık, 2011.
Baki Adam, Yahudilik ve Hıristiyanlık açısından Kuran?ın tartışmalı konuları, İstanbul: Pınar, 2011.
Lütfi Şeyban, Mudejares & Sefearades : Endülüslü Müslüman ve Yahudilerin Osmanlıya göçleri, 2. bsk., İstanbul: İz Yayıncılık, 2010.
Akif Göçmen, Yahudi Müslüman Diyaloğunun İmkanı, Y.L. tezi, A.Ü. 2010.
Nuh Arslantaş, İslam Dünyasında İktisadi ve İlmi Hayatta Yahudiler, İstanbul: M.Ü.İ.F.V., 2009.
Nuh Arslantaş, Hz. Peygamberin Çağdaşı Yahudilerin Sosyo-Kültürel Hayatlarına Dair Bazı Tespitler, İSTEM: İslam Sanat Tarih Edebiyat ve Musiki Dergisi, 11 (2008), s. 9-46.
Nuh Arslantaş, İslam Toplumunda Yahudiler, İstanbul: İz Yayıncılık, 2008.
Atilla Arkan, İbn Meymun Felsefesinde Tanrı, İstanbul: Değişim, 2007.

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7
8 X
9 X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 35
1. Ödev 40
1. Proje / Tasarım 25
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 10 10
Project / Design 1 1 1
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 5,96
Dersin AKTS Kredisi 6