Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Comparatıve Hıstory Of Relıgıons FDT 501 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri <p>Absent</p>
Önerilen Seçmeli Dersler <p>Absent</p>
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi YUKSEK_LISANS
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. FUAT AYDIN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Absent

Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Introduce to students the science of history of religion as concept and idea

Dersin İçeriği

Evolution of history of religion, problems in the field of history of religion

# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Describe the terms of Religion and History of Religions. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
2 Explain the subject and the aim of History of Religions. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
3 Evaluate the basic books of history of religions Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
4 Discuss the similarities and the differences of comparative and descriptive methods. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Homework, Performance Task,
5 Discuss the relationship between history of religions and sociology of religion, physiology of religion, philosophy of religion. Lecture, Question-Answer, Testing, Homework, Performance Task,
6 Describe different phenomenon of religion by comparative methods Lecture, Question-Answer, Case Study, Testing, Homework, Performance Task,
7 Discuss the views of Semitic religions to theirselves. Lecture, Question-Answer, Case Study, Testing, Homework, Performance Task,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 İntroduction, definition of religion by westerner and islamic scholar
2 The theories about birth of religion
3 comperative and descriptive methods
4 Comparison of religions via name
5 God apprehension in religions
6 prophet apprehension in religions
7 Prehension of invisible being in religions
8 Mid-exam
9 prehension of Prayer and temple in religions
10 prehension of hereafter in religions
11 prehension of Kurban in religions
12 prehension of Sawm in religions
13 Prehension of haj in religions
14 evaluation
Kaynaklar
Ders Notu <p>Absent</p>
Ders Kaynakları

[1] Adam, Baki, (2002) Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, MEB yay. İst
[2] Ekrem Sarıkçıoğlu, (2003) Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, İsparta.
[3] Sarıkçıoğlu, Ekrem, (2002) Din Fenomenolojisi, İsparta
[4] Tümer, G. Küçük, A., (1993) Dinler Tarihi, Ocak yay, Ankara
[5] Borgeaud, Philippe, (1999) Karşılaşma, Karşılaştırma Dinler Tarihi Araştırmaları, dost kitabevi yay. İstanbul

Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2
3
4 X
5 X
6
7 X
8
9 X
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Assignment 1 5 5
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 107
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,28
Dersin AKTS Kredisi 6