Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Management/Admınıstratıon Socıology SOS 633 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ALİ ARSLAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı This course administration aims to address the formal and natural concept of (public and private ) organization, processes , structures, functions, and problems, and bureaucracy and the human factors in the administration processes from a sociological perspective. At the same time contemporary developments in management theory and practice are discussed for students to understand, and interpret these social phenomenon.
Dersin İçeriği Concept of Management and Basic Concepts
Sociological Perspective of Management and Differences in Perspective
Differences in Business and Public Management Approach
Process Management and Process Management Features
Concept of Manager
An Overview of Approaches to Management and Evolution of Management Theory
Organization and Organization Theory
Formal and natural processes of the organization , structure , functions and problems,
Classical Management Approaches
Bureaucracy and bureaucratic theories
Local Authorities
Delegation of powers and authority of the public administration decentralization ( decentralization ), a concept identification and disclosure ,
The period of the Ottoman Empire and the Republic of Turkey Turkish public administration major features of bureaucracy .
Neoclassical approach to management and human relations
Contemporary Approaches to Management
System Approach
Management by Objectives
The Contingency Approach
Theory Z Management
Excellence in Management Approaches
Total Quality Management Approach
Management Participation
Learning Organization Approach
Effects of Globalization Management
Strategic Management
Leadership
Motivation
Conflict
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 To discuss management from a sociological point of view Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
2 To describe the difference between natural and formal organizations Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
3 explain and compare theories about the management /administration Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
4 To analyse contemporary developments in management theory and practice from a sociological perspective Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Management Concept and Basic Concepts
2 Management Process and its Features
3 An Overview of Approaches to Management and Evolution of Management Theory
4 Organization and Organization Theory (general )
5 Formal and natural processes of the organization , structure, functions and problems
6 Classical Management Approaches
7 Bureaucracy and bureaucratic theories
8 Local Authorities , Government of Contemporary Approaches
9 Midterm
10 The Contingency Approach
11 Excellence in Management Approaches
12 Effects of Globalization on management
13 Strategic Management
14 General Review of Course
Kaynaklar
Ders Notu Lecture Notes
Ders Kaynakları Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiyenin Uluslar arası Konumu, İstanbul Küre yayınları, 2008.
Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, İstanbul: Beta, 2008.
Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta, 2008.
Anthonny Giddens,Örgütler ve Ağlar, Sosyoloji, İstanbul: Kırmızı yayınları 2008.
A.Selami Sargut-Şükrü Özen, Örgüt Kuramları, Ankara:İmge Kitabevi 2007
Nuri Tortop ve arkadaşları, Yönetim Bilimi, Ankara: Nobel, 2007.
Tahir Akgemci, Stratejik Yönetim, Ankara: Gazi Kitabevi, 2007.
Robert S. Kaplan, David P. Norton, Balanced Scorecard, Balanced Scorecard, Şirket Stratejisini Eyleme Dönüştürmek, İstanbul: Sistem Yay, 2007.
Erol Eren, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta, 2005.
Kurthan Fişek, Yönetim, Ankara: Paragraf, 2005.
Tsoukas&Knudsen, The Oxford Handbook of Organization Theory, Oxford: OUP, 2003.
Salim Çam, Öğrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlüğü, İstanbul: Papatya yay. 2002.
İbrahim Ethem Başaran, Yönetim, Ankara, 2000.
Richard M. Hodgetts, Yönetim Teori, Süreç ve Uygulama, İstanbul: Der Yayınları,1997.
Firuz Demir Yaşamış, Belediye Yönetimi, Ankara, 1996.
Kemal Tosun, Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: İÜİF, 1990
İlhan Erdoğan, İşletmelerde Davranış, İstanbul: İÜİF, 1990.
Sacid Adalı, Daha İyi Hizmet Görme Açısından Katılmalı Yönetim, İstanbul, TDAV, 1986.
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 To be able to perceive and evaluate social matters at national and universal level X
2 To be able to evaluate sociological process from beginning to current in terms of leading Turkish thinkers at national level X
3 To be able to understand and solve the particular social problems and closely acquainted with related branches of Sociology X
4 To be able to interrogate and pose a question on popular contemporary sociological concepts objectively as globalization, multiculturalism, identity and postmodernism X
5 To be able to do researches and to improve a method about the sociological problems and produce solutions X
6 To be able to analyze the social conditions in nineteenth century that caused rising of Sociology X
7
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Quiz 1 10 10
Assignment 1 10 10
Oral Examination 2 5 10
Performance Task (Laboratory) 1 5 5
Toplam İş Yükü 151
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 6,04
Dersin AKTS Kredisi 6