Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Basıc Informatıon Technology ENF 202 4 2 + 1 3 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. FATİH ALBAYRAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. HAKAN YALÇINER, Öğr.Gör. GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR, Öğr.Gör. FATİH ALBAYRAK, Öğr.Gör. ESRİN PALAS BOZKURT, Öğr.Gör.Dr. BARAN KAYNAK, Öğr.Gör. MUHAMMED FATİH PEKŞEN, Öğr.Gör. RAMAZAN POLAT,
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı Aim is to give usage abilities of operating system, internet and office programmes (MS Word, Excel and Powerpoint) by being introduced basic concepts of computer system.
Dersin İçeriği Basic Concepts of Computer, Usage of Internet, Windows XP, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint.
# Ders Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Students know definition of computer and define hardware componets. Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing,
2 They know tasks and functions of computer hardware components Discussion, Question-Answer, Lecture, Testing,
3 They can use Windows Operating System and make audit setting Discussion, Question-Answer, Lecture, Testing,
4 They are familiar with internet service and search by using internet Discussion, Question-Answer, Lecture, Testing,
5 They can create document by using MS Word application programme, make formulation, create table, and set properties of programme and documents. Discussion, Question-Answer, Testing,
6 They can create work book by utilizing MS Excel application programme, make cell formulation, add formula, and set property of programme and work books. Discussion, Question-Answer, Lecture, Testing,
7 They can create presentation slide by using MS Powerpoint programme, set property of formalization like slide order, design and animation, and set property of programme and presentation Discussion, Question-Answer, Lecture, Testing,
Hafta Ders Konuları Ön Hazırlık
1 Introduction to Computer, History of Computer, Basic Properties about Computer, Software and Hardware Concepts
2 Introduction to Windows XP, Folder index concept, Window properties, Creating new file, Cut-Copy-Paste, Shutting computer
3 Windows XP-My Computer, Recycle Bin, Creating shortcut
4 Windows XP-Desktop Properties, Task Bar, Form elements, Dialog Boxes, Start menu, Accessories
5 Basic Internet Services, Internet Browser and Settings, Search Engine
6 MS-Word, Toolbars and properties of it, Save, Security Options, Page Layout, Writing, Font Properties
7 MS-Word-Paragraph Properties, Tab, Border and Shading, Columns
8 MS-Word-Adding Table and Toolbar of table, Templates
9 MS-Word-Private Paste, Find-Replace, Small Picture and Adding Picture, Operating Toolbar of Picture
10 MS-Excel-Introduction to Excel, Concepts of Page and Cell, Species of Cursor, Page tab, Cut-Copy-Paste, Line and Column Transactions
11 MS-Excel-Toolbars, Folders, Work Page
12 MS-Excel-Operators, Creating Formula
13 MS-Excel-Cell Formalization, Creating Drawing-objects, Graphs
14 MS-Powerpoint-Creating Slide, Design of Slide, Custom Animation, Adding Sound and Starting slide
Kaynaklar
Ders Notu http://www.enfo.sakarya.edu.tr, Sakarya Üniversitesi Ortak Bilgisayar Dersleri Koordinatörlük Ders Notları
Ders Kaynakları Microsoft Yayınları
Sıra Program Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration.
1 Our students will have fundamental knowledge in business administration.
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration
2 Our students will be able to work in teams, and share information with team members in tasks of business administration
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration.
3 Our students will identify and analyse problems to offer solutions in tasks of business administration.
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks.
4 Our students will participate in projects about business administration process and tasks.
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration.
5 Our students will accept responsibility in order to conclude tasks of business administration.
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions.
6 Our students will define ethical problems in work environment and generate solutions.
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills.
7 Our students can transfer their knowledge and suggestions with technology supported tools and written communication skills.
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills.
8 Our students can transfer their knowledge and suggestions by written and verbal communication skills.
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl Çalışmaları Katkı Oranı
1. Ara Sınav 55
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
3. Kısa Sınav 15
Toplam 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Toplam 100
AKTS - İş Yükü Etkinlik Sayı Süre (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 6 6
Quiz 3 5 15
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 111
Toplam İş Yükü / 25 (Saat) 4,44
Dersin AKTS Kredisi 4