Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Environmental Education In Terms Of Values Education DEG 514 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses <p> None.</p>
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Other
Course Objective

The aim of this course is to comprehend the importance of environmental education in terms of values education.

Course Content

The basic concepts and principles related to environment and ecology. Overview of the live elements that make up the environment in terms of values education. Overview of the elements that make inanimate environment in terms of values education. Overview of large ecosystems in terms of values education. Overview of the environmental problems in terms of values education. Environmental protection studies in Turkey and in the world. Environmental education in terms of values education.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Defines the basic concepts of environment and ecology. Lecture, Question-Answer, Self Study, Testing,
2 Explains the elements of the living environment in terms of values education in general. Lecture, Question-Answer, Self Study, Testing,
3 Explains the abiotic environment factors in terms of values education in general. Lecture, Question-Answer, Self Study, Testing,
4 Evaluates environmental problems in terms of values education in general.. Lecture, Question-Answer, Self Study, Testing,
5 Explains in environmental protection activities carried out in Turkey and in the World in general. Lecture, Question-Answer, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
6 Explains the importance of environmental education in terms of values education in general. Lecture, Question-Answer, Self Study, Testing, Homework, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Basic concepts and principles related to the environment
2 Overview of the live elements that make up the environment in terms of values education
3 Overview of the elements that make inanimate environment in terms of values education
4 Overview of large ecosystems in terms of values education
5 Overview of large ecosystems in terms of values education
6 Overview of the environmental problems in terms of values education
7 Overview of the environmental problems in terms of values education
8 Mid-term exam.
9 Overview of environmental protection studies in Turkey and in the World in terms of values education
10 Overview of Environmental protection studies in Turkey and in the World in terms of values education
11 Environmental education in terms of values education
12 Environmental education practice in terms of values education
13 Environmental education practice in terms of values education
14 General evaluation
Resources
Course Notes
Course Resources

* Yıldız,K., Sipahioğlu,Ş.ve Yılmaz,M., Çevre Bilimi, Gündüz Eğt.Yay.,Ankara,2000.
* Aydoğdu, M.ve Gezer, K. (Editör), Çevre Bilimi, Anı yayıncılık, Ankara,2006.
* Kocataş,A., Ekoloji: Çevre Biyolojisi, Ege Üniv.Basım. İzmir,1996.
* Atalay,İ.,Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Ege Üniv.Basım.,İzmir,2000.
* Şahin,C.ve Sipahioğlu,Ş.,Doğal Afetler ve Türkiye, Gündüz Eğt.ve Yay., Ankara,2002.
* Özey,R.,Çevre Sorunları, Aktif Yayınevi,İstanbul,2001.
* Güney,E.,Çevre Sorunları, Hatiboğlu Yay. Ankara,1998.
* Güney,E.,Çevre ve İnsan.Toplum Doğa İlişkileri, T.C.Dicle Üniv.Bas.,Diyarbakır,2002.
* Güney,E.,Türkiye’de Çevre Sorunları: Doğal,kültürel ortam bozulması, Öz Eğitim Yayınları, Konya,1997.
* Kışlalıoğlu,M.ve Berkes,F.,Çevre ve Ekoloji, Remzi Kitabevi,İstanbul,1990.
* Ertuğ,C.,Yeşilden Griye Adım Adım Türkiye (Türkiye’deki ilk çevre kirlenme haritası ve ekolojik denge bozukluğu raporu),Türkiye İş Bankası Kültür Yay.,Genel Yay.:518, Bilimsel Dizi:014,İstanbul.
* Yavuz,F.ve Keleş,R.,Çevre Sorunları, A.Ü. Siyasal Bilg.Fak.Yay. 534,Ankara,1983.
* Bozkurt, O.(Editör), Çevre Eğitimi, Pegem Akademi, Ankara,2008.
* Atalay,İ.,Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası, Cilt I,II, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın., No:327, Meta Basım.Mat.,İzmir,2008.
* Atalay,İ.,Açıklamalı Türkçe-İngilizce Doğa Bilimleri Sözlüğü Coğrafya-Ekoloji-Ekosistem (Botanik, Jeoloji, Orman, Toprak) , Meta Basım.Mat.,İzmir,2004.

* UNESCO, Teaching and Learning for a Sustainable Future, http://www. unesco.org/education /tlsf/ mods/theme_d/mod22.html.
* http://www.valuesbasededucation.com/

Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 15
1. Performans Görevi (Seminer) 20
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Assignment 2 10 20
Final examination 1 15 15
Performance Task (Seminar) 1 5 5
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6