Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
National and International Translation Organizations and Their Functions CEV 506 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. İLYAS ÖZTÜRK
Course Lecturers Prof.Dr. İLYAS ÖZTÜRK,
Course Assistants
Course Category Field Proper Education
Course Objective

Students will be able to recognize the national and international translation agencies and be aware of their functions and their legal basis.

Course Content

Introducing national and international translation agencies, examining their functions, examining the effects of these institutions on the field of translation

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Student recognizes national and international translation agencies. Lecture, Question-Answer, Group Study, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
2 Student learns the functions and legal basis of translation agencies. Question-Answer, Drilland Practice, Group Study, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
3 Student discusses the effects of translation agencies on translation efficiency. Lecture, Group Study, Self Study, Project Based Learning, Testing, Homework, Performance Task,
4 Student recognizes the translation agencies in Turkey and their contribution to the development of the translation profession. Lecture, Discussion, Self Study, Problem Solving, Testing, Homework, Performance Task,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 National translation agencies
2 Defining national translation organizations (visits)
3 Media outlets and work spaces of national translation agencies
4 Working methods of national translation agencies
5 Investigation of the legal basis of national translation agencies
6 International translation agencies (the case of Germany and Austria)
7 Working methods of international translation agencies
8 Working areas of international translation agencies
9 Legal basis of international translation agencies
10 National and international translation associations
11 Translation research of EU Commission
12 Translation fields of European Commission
13 Examination of projects related to translation agencies
14 Overall assessment (exam)
Resources
Course Notes <p>A. CIUTI Kurumu Yayınları<br /> B. Landesverband der &Uuml;bersetzer (de/it (Avusturya)<br /> C. BD&Uuml; (Almanya &ccedil;evirmenler derneği yayınları)<br /> D. Ulusal &ccedil;eviri dernekleri dergileri</p>
Course Resources

1.      Uluslar arası çeviri Büroları

http://www.uebersetzungsagentur24.com/

trans.macfarlane.de/‎

www.abc-international.net/

www.schnelluebersetzer.de

https://www.24translate.de

https://www.allesprachen.at

www.uebersetzungsagentur24.com

asco-international.eu

https://www.translate-trade.com

www.traducta.ch/uebersetzungsbuero-lausanne

 

 2.    Türkiye’deki Çeviri Büroları :

a. www.protranslate.net/tr/Tercüme‎0850 532 1620

b. www.boyuttercume.com/Tercüme_Ofisi‎0545 508 0052

c. www.sentrosimultane.com

d. www.yandex.com.tr/Çevi

e. ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI ...

docplayer.biz.tr/528268-Uluslararasi-cevirmenler-ve-ceviri-kuruluslari-federasyonu-t..

f. www.ulusaltercume.com.tr/

g. T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı Ekim 2014

www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/kamu-kurumlar-092014.pdf

h. TIS National tercümanlarını kullanan kuruluşlar | Translating and ...

https://www.tisnational.gov.au/...National.../Organisations-using-TIS-National-interpre

Week Documents Description size
0 çeviri kurluşları Ders konuları 3.57 MB
0 ödev ve formatı 2020 Kasım ödev ve sunu formatı 2020 0.01 MB
0 BDÜ-Alman Çev. Birliği BDÜ 0.13 MB
0 yıiçi parametre değerleri parametreler 0.01 MB
0 YLS sunu listesi sunu listesi 0.01 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3
4
5
6
7
8
9
10
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 25
1. Ara Sınav 50
1. Performans Görevi (Uygulama) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Assignment 1 20 20
Final examination 1 25 25
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6