Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Numerical Methods In Engineering CMM 502 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Compulsory
Course Coordinator Doç.Dr. ERGÜN NART
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Mathematical formulation of engineering problems is algebraic or differential forms of physical problems using certain assumptions. Analysis of these equations provides mathematical understanding of the physical phenomenon. In most of the cases, these analyses are performed numerically. Thus, this lecture aims at teaching all necessary numerical methods to engineering students.
Course Content The lecture aims at basic numerical subjects such as error analysis, finding zeros, interpolation, solving of linear systems, numerical differentiation and integration. In addition, advanced methods about differential equation are given.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Finding of Zeros using numerical methods Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Homework,
2 Forming of Difference Tables Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Homework,
3 Performing of uniform and non-uniform interpolation calculations Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Homework,
4 Carrying out Numerical Differentiation Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Homework,
5 Carrying out Numerical Integration Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Homework,
6 Comprehension of Numerical Methods Used in Solution of Differential Eqn. Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Homework,
7 Understanding of Numerical Methods Initial Value Type Ordinary Differential Equations Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Homework,
8 Understanding of Numerical Solution methods for Linear Equation Systems Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Homework,
9 Understanding of Numerical Solution methods for Partial Diff. Equations Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Homework,
10 Understanding of Numerical Solutions Methods of I. and II. order Quasi-Linear Differential Equations Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Homework,
11 Understanding of Numerical Solution methods for Hyperbolic Equations Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Homework,
12 Understanding of Numerical Solution methods for Parabolic Equations Lecture, Drilland Practice, Problem Solving, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Scientific method and Mathematical Modeling, Root Finding
2 Difference Tables
3 Uniform Interval Interpolation
4 Non-Uniform Interval Interpolation
5 Numerical Differentiation
6 Numerical Integration
7 Boundary Value Ordinary Differential Equations
8 Initial Value Ordinary Differential Equations
9 Linear Equations Systems
10 Midterm Exam
11 Introduction to Partial Differential Equations
12 Classification of I. and II. order Quasi-Linear Differential Equations
13 Hyperbolic Equations
14 Parabolic Equations
Resources
Course Notes Advanced Numerical Methods, Walker, J.D.A., Lehigh University Ders Notları 1996
Course Resources Linear Numerical Analysis, Noel Gastinel, Academic Press, Inc. New York, 1970
Numerical Recipes in C , Press W.H., Teukolsky, S.A., Cambridge University Press, 1995
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 45
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 2
1. Proje / Tasarım 10
2. Kısa Sınav 15
2. Ödev 2
3. Ödev 2
4. Ödev 2
5. Ödev 2
6. Ödev 2
7. Ödev 3
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 4 4
Quiz 2 3 6
Assignment 7 5 35
Project / Design 1 10 10
Final examination 1 10 10
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6