Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Advanced Manufacturing Processes CMM 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. SAKIP KÖKSAL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective In parallel with technological advancement, various modern manufacturing methods have been developed which all have specific advantages and disadvantages. Therefore, it is important to become familiar with the properties of modern manufacturing techniques/methods in order to make proper decisions and engineering design. The aim of this module is to provide an understanding of the basic principles of modern manufacturing methods which may be adopted to produce mechanical and electro-mechanical components. Emphasis is also placed on the related factors and criteria that need to be considered in selection of a process type and associated process parameters.
Course Content High-speed machining;Water/abrasive jet machining; Ultrasonic machining; Chemical/Elekro-chemical machining; Electric discharge machining; Laser beam/Electron beam machining; Rapid Prototyping (solid free form fabrication); Metal Injection Moulding; Micro-Nano fabrication Technologies; Process selection criteria
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Know the key principles of advanced/non-traditional manufacturing methods. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
2 Know the critical process parameters, associated equipment/hardware and consumables required for each manufacturing process Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
3 Comprehend the effect of process parameters on the properties of engineering components. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
4 Decide the type of manufacturing method to be adopted for a particular component based on associated constraints and factors. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
5 Knows the essential health and safety concerns associated with any process type and take necessary precautions and measures against them. Lecture, Question-Answer, Discussion, Drilland Practice, Demonstration, Testing, Homework,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Introduction to advanced manufacturing processes
2 High-speed machining
3 Water/abrasive jet machining
4 Ultrasonic machining
5 Chemical/Elekro-chemical machining
6 Electric discharge machining
7 Laser beam/Electron beam machining
8 Rapid Prototyping (solid free form fabrication)
9 Metal Injection Moulding
10 Mid-term exam
11 Micro-Nano fabrication Technologies
12 Micro-Nano fabrication Technologies
13 Process selection criteria
14 Project presentation
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Mikell P. Groover, Principles of Modern Manufacturing, 2nd Edition, Wiley, 2013.
2. S.Kalpakjian, S.Schmid, Manufacturing Engineering and Technology, 6th Edition, Prentice Hall, 2009
3. J. Morrell, Mark J. Jackson, Machining with Nanomaterials, 2009 (e-book, merkezi kütüp.)
4. Grzesik, Wit, Advanced machining processes of metallic materials : theory, modelling and applications, Oxford, 2008
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 15 15
Final examination 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6