Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Seljuk Art Research SAN 527 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses <p>Anatolian Seljuk Architecture</p>
Recommended Optional Courses <p>Anatolian Seljuk and Principalities Period Inns, Anatolian Seljuk and Principalities Period Madrasahs</p>
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. ERKAN ATAK
Course Lecturers Doç.Dr. ERKAN ATAK,
Course Assistants

Associate Professor Elaş

Course Category Available Basic Education in the Field
Course Objective

Examine the stylistic point of the cultural heritage in the Middle Ages, assess the artistic interactions in order to better assess regional resources of Turkish art

Course Content

Seljuk art supplies, Irano-Anatolian interaction in Seljuk era , architecture, building types and background characteristics, materials and techniques, decoration depending on architecture and small crafts

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Defines the limits of Seljuk art Lecture, Question-Answer, Discussion, Testing, Oral Exam, Homework,
2 Analyzes the works of Seljuk architecture with historical perspective Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Homework, Performance Task,
3 Reviews the contribution of Anatolia to Seljuk art Lecture, Question-Answer, Discussion, Demonstration, Testing, Oral Exam,
4 Compares the Anatolian Seljuk architecture with environment cultures Question-Answer, Demonstration, Motivations to Show, Group Study, Problem Solving, Testing, Oral Exam, Homework,
5 KnowS the regionalstylistic features Lecture, Discussion, Self Study, Project Based Learning, Testing, Homework,
6 Offers a thesis about the subject Lecture, Discussion, Motivations to Show, Self Study, Homework, Project / Design,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Evaluation of research and publications on the subject
2 The main lines of the pre-Islamic Turkish architecture
3 Development of after Islamic Turkish art and the effects of Great Seljuk
4 Nature of Great Seljuk art and place in Islamic art
5 Great Seljuk architecture
6 Great Seljuk decorative arts
7 The concept of the Anatolian Seljuks
8 Materials, structural elements, the problem of the artist
9 Evaluation
10 Architecture, building types
11 Architecture, building types
12 Architectural ornament
13 Architectural ornament
14 Presentations and Crafts
Resources
Course Notes <p>Will be given by the instructor</p>
Course Resources

ASLANAPA, Oktay., Selçuklu Sanatı Bibliyografyası, İstanbul, 1971.
ARSEVEN Celal Esad.,Türk Sanatı Tarihi: Menşeinden Bugüne Kadar Mimari, Heykel, Resim, Süsleme ve Tezyini Sanatlar,İstanbul: Maarif Basımevi,1971.
YETKİN Şerare.,Anadoluda Türk Çini Sanatının Gelişmesi,İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları: 1631,1972
ÖNEY Gönül., Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1978.
İLTER, Fügen., Osmanlılar´a Kadar Anadolu Türk Köprüleri,Ankara: Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası, 1978.
MÜLAYİM Selçuk., Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler: Selçuklu Çağı,Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları; 503 Sanat eserleri dizisi; 1, 1982.
ASLANAPA Oktay., Türk Sanatı,İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984.
ÖGEL Semra., Anadolu Selçuklu sanatı Üzerine Görüşler,İstanbul: Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 1986.
ÖGEL Semra., Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı, 2. Baskı, Ankara: T.T.K. Basımevi, 1987.
BARIŞTA H. Örcün., Türk El Sanatları, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 975, 1988.
ALTUN, Ara, Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988.
Bayburtluoglu, Zafer., Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatçıları Erzurum, 1988.
SARRE, Friedrich, Konya Köşkü, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1989.
ASLANAPA, Oktay., Anadolu´da İlk Türk Mimarisi, Başlangıcı ve Gelişmesi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1991.
DURUKAN, Aynur - ÜNAL, Melike Sultan, Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatı
Bibliyografyası, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, Sayı:86, 1994.
SÜMER, Faruk, Selçuklular Devrinde Doğu Anadoluda Türk Beylikleri, Ankara, 1998.
MÜLAYİM Selçuk., Değişimin tanıkları: Ortaçağ Türk Sanatında Süsleme ve İkonografi, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 1999.
ARIK, Rüçhan, Kubadabad, Türkiye İş Bankası, İstanbul, 2000.
KUBAN Dogan., Anadolu Çagında Selçuklu Sanatı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 He/She a scientific study one of an Art Historian fielding by getting habit in project form way of thesis. X
2 He/She draws the progress of the art during the historical period. X
3 He/She concieves the artistical styles and specialist value. X
4 He/She grills specialistics of our artistical materials and contributing to the world art history. X
5 He/She makes analogical worth who has inself and has comprehension the facts her/His ownage.confidence using own culture and art. X
6 He/She discusses own scientifies studies with other scientits in the national and international meeting. X
7 He/She things of conservation and keeping alive of cultural and artistic material as a modern and sensitive person. X
8 He/She develops own capacity about comment on the artistical material in the period of product or modern age. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 30
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Quiz 1 15 15
Assignment 1 25 25
Final examination 1 15 15
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6