Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Sinemasinda Kentleşme ve Tarihçesi TEB 014 0 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ŞİMŞEK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ŞİMŞEK,
Course Assistants

_

Course Category
Course Objective

Kent ve kentleşmeye dair  temel kavramları    tarihçesi  ile birlikte anlatmak ve  Türk Sinemasının  kentleşme konusunu nasıl  ele aldığını öğrencilerin öğrenmesini sağlamak.

The general aim of this course is to explain the basic concepts of urban and urbanization in their historical context and to enable the students to learn how the Turkish cinema deals with urbanization.

 

Course Content

Kent ve sinema arasındaki ilişkiyi irdelemeyi amaçlayan bu ders, bunu Türkiye’nin kentleşme  deneyimi üzerinden özelleştirerek öğrencilere öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda, kentleşmenin tarihçesi dünya geneli  ve Türkiye özelinde anlatılacak. Sanat olarak sinemanın ortaya çıkışı ve sanayi devrimi sonrası kent-sinema   arasındaki  ilişki üzerine yoğunlaşılacaktır.

This course aims both to discuss the relationship between city and cinema and to convey it to students through the experience of urbanization process in Turkey. In line with this objective, the history of urbanization will be explained from the point of world-wide and Turkey-specific manner. The emergence of cinema as art and the relationship between city and cinema after the industrial revolution are among those topics to be focused on

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 1. Kent kavramını ve kentin özelliklerini öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
2 2. İlk kentlerin ortaya çıkışı ve bu kentlerin özelliklerine dair bilgi edinmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
3 3. Kırsal yerleşim birimleri ile kentler arasındaki farklılıkları karşılaştırmalı olarak öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
4 4. Sanayi devrimi öncesi ve sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan kentlerin farklılıklarını kavramak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
5 5. Doğu ve Batı toplumlarındaki kentlerin özelliklerini karşılaştırmalı olarak öğrenmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
6 6. Kentleşme ve kentli insanın özelliklerini kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
7 7. Sinema sanatı ve sinema-kent ilişkisine dair bilgi edinmek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 8. Türk sinemasının kentleşme meselesine nasıl yaklaştığını irdelemek. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 1. Kent kavramını ve kentin özelliklerini öğrenmek
2 2. İlk kentlerin ortaya çıkışı ve bu kentlerin özelliklerine dair bilgi edinmek
3 3. Kırsal yerleşim birimleri ile kentler arasındaki farklılıkları karşılaştırmalı olarak öğrenmek
4 4. Sanayi devrimi öncesi ve sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan kentlerin farklılıklarını kavramak
5 5. Doğu ve Batı toplumlarındaki kentlerin özelliklerini karşılaştırmalı olarak öğrenmek
6 6. Kentleşme ve kentli insanın özelliklerini kavramak
7 7. Sinema sanatı ve sinema-kent ilişkisine dair bilgi edinmek
8 Cumhuriyet sonrası kentleşme ve göç
9 Ara sınav
10 10 Kırsal kesim ve kentte yaşayan insanların mesleki örgütlenmesi
11 Sinema ve modern kent arasındaki ilişki
12 Dünya sinemasında kent ve kentleşme konusu nasıl ele alınmaktadır
13 Türk Sinemasında kentleşme ve göç sorununu işleyen film örnekleri
14 Derse dair genel bir değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Alkan, A ve B. Duru. 2002 “20. Yüzyılda Kent ve Kentsel Düşünce” Ankara:İmge Kitabevi

 

Arnheim, Rudolf.  2002 Sanat olarak Sinema, Ankara: Öteki Yayınevi
 

Ayça, Engin. 1996 “Yeşilçam’a bakış” S.M. Dinçer . Türk Sineması Üzerine Düşünceler, Ankara: Doruk Yayıncılık

 

Bal, Hüseyin. 1999 Kent Sosyolojisi, Ankara: Turhan Kitabevi

 

Benjamin, Walter. 2002, Pasajlar, İstanbul:YKY

 

Castells, Manuel. Kent, Sınıf, İktidar (Çev.Asuman Erendil

 

Cook, O.1921, City and Country, Effects of Human Environments on the Progress of Civilazition

 

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 4