Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ekoloji ve Sağlik ANS 111 1 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi CEMİLE DEDE
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi CEMİLE DEDE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Ekoloji ile sağlık arasında ilişkisi kurmak; Çevre kirliliğine yol açan etkenleri, dünyanın ve Türkiye’nin Çevre sorunlarını tanımak;  Öğrencilerin çevre bilincini arttırmak

Course Content

Ekoloji ve sağlık ile ilgili temel kavramlar

Sağlığı etkileyen çevresel faktörler

Sosyal çevre ve sağlık

Sosyal çevre ve sağlık

Biyolojik çevre ve sağlık; Hastalık taşıyıcı etkenler

Biyolojik çevre ve sağlık; Hastalık yapıcı etkenler

Fizikojeokimyasal çevre ve sağlık; kapalı ortam hava kirliliği ve sağlık, açık hava kirliliği ve sağlık; radyasyon ve sağlık

Fizikojeokimyasal çevre ve sağlık; Su, sanitasyon ve sağlık; toprak ve besin kirliliği ve sağlık

Fizikojeokimyasal çevre ve sağlık; meteorolojik etkenler ve sağlık

Fizikojeokimyasal çevre ve sağlık; Gürültü Kirliliği ve Sağlık Üzerine etkileri

Çevresel etkenlere karşı hassas gruplar ve nedenleri; 

Çevresel Risklerin çocuk sağlığı üzerine Etkileri

Sağlığı tehdit eden başlıca ekolojik sorunlar ve çözüm önerileri

Sağlığı tehdit eden başlıca ekolojik sorunlar ve çözüm önerileri

 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ekoloji ve sağlık ile ilgili temel kavramları öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Sağlığı etkileyen çevresel faktörleri öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Çevresel etkenlere karşı hassas gruplar ve nedenlerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Sağlığı tehdit eden başlıca ekolojik sorunlara yönelik çözüm önerileri sunar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ekoloji ve sağlık ile ilgili temel kavramlar
2 Sağlığı etkileyen çevresel faktörler
3 Sosyal çevre ve sağlık
4 Biyolojik çevre ve sağlık; Hastalık taşıyıcı etkenler
5 Biyolojik çevre ve sağlık; Hastalık taşıyıcı etkenler
6 Fizikojeokimyasal çevre ve sağlık; kapalı ortam hava kirliliği ve sağlık, açık hava kirliliği ve sağlık; radyasyon ve sağlık
7 Fizikojeokimyasal çevre ve sağlık; Su, sanitasyon ve sağlık;
8 Fizikojeokimyasal çevre ve sağlık; Su, sanitasyon ve sağlık; toprak ve besin kirliliği ve sağlık
9 Fizikojeokimyasal çevre ve sağlık; meteorolojik etkenler ve sağlık
10 ARA SINAV
11 Fizikojeokimyasal çevre ve sağlık; Gürültü Kirliliği ve Sağlık Üzerine etkileri
12 Çevresel etkenlere karşı hassas gruplar ve nedenleri;
13 Çevresel Risklerin çocuk sağlığı üzerine Etkileri
14 Sağlığı tehdit eden başlıca ekolojik sorunlar ve çözüm önerileri
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
1. Ara Sınav 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 5
1. Final 40
2. Final 0
Total 45
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 6 6
Final 1 6 6
Total Workload 84
Total Workload / 25 (Hours) 3.36
dersAKTSKredisi 3