Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Anestezi ve Reanimasyon II ANS 106 2 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. KÜBRA ÜÇGÜL
Course Lecturers RUKNEDDİN ORUÇLU,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Anestezi uygulamaları ve yoğun bakımda hasta bakımı ile ilgili uygulama becerileri kazandrılıcaktır.

Course Content

CPR teknikleri ve aletleri, CPR uygulama ( yenidoğan, çocuk, yetişkin), kardiyak arrest sonrası bakım, epidural, spinal, kaudal blok, kombine spinal epidural anestezi uygulaması, monitörize hasta bakımı, sedo aneljezi uygulaması, kas gevşetici ilaçlar rejyonel anestezi uygulaması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 CPR uygulamalarını öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
2 Kanül-katater-port bakımı yapar, endotrakeal tüp bakımı yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
3 Kardiyak arresti tanır ve sonrasında hasta bakımını sağlar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Pediatrik anestezi uygular, Rejyonel IV anestezi uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 CPR teknikleri ve aletlerl, CPR uygulama (yenidoğan,çocuk)
2 CPR uygulama (yetişkin), Kardiyak arresti tanı, başlama kriteri ve kardiyak arrest sonrası bakım
3 Epidural, spinal, kaudal blok
4 Kombine spinal, epidural anestezi uygulaması
5 Monitörize hasta bakımı, kanül-katater-port bakımı, endotrakeal tüp bakımı
6 Sedo analjezi uyulaması, kas gevşetici ilaçlar
7 Rejyonel IV anestezi uygulaması, pediatrik anestezi
8 Ameliyathane dışı anestezi uygulaması yapılacak ortamların standart donanımları
9 Radyolojik girişimlerde anestezi uygulaması, endoskopik girişimlerde anestezi uygulaması
10 Yıl içi sınavı
11 Ağrı ünitelerinde hazırlık, EKT (Elektrokonvülsif terapi) girişimlerinde anestezi uygulamaları
12 Ağrı ünitelerinde girişimsel uygulamalar
13 Termoregülasyon, hipotermi, hipertermi, malign hipertermi
14 Koma ve ölüm
Resources
Course Notes
Course Resources

Klinik Anesteziyoloji, Morgan E, Çeviri Editörleri M. Tulunay ve H. Çuhruk, ISBN 978-975-277-164-2 Klinik Anestezi, Zeynep Kayhan, 3. Baskı, Logos Yayıncılık, 2006.

Teknikerler ve Teknisyenler için Anesteziyoloji, Prof. Dr. Melek GÜRA ÇELİK, ISBN 9789752775817, Güneş Tıp Kitapevleri, 2015

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 10 10
Final 1 12 12
Total Workload 96
Total Workload / 25 (Hours) 3.84
dersAKTSKredisi 4