Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Anestezi ve Reanimasyon ANS 101 1 2 + 1 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. KÜBRA ÜÇGÜL
Course Lecturers Öğr.Gör. FATİH ŞAHİN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Anestezi uygulamaları ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır.

Course Content

Genel anestezi öncesi hastanın değerlendirilmesi, malzeme ve hasta hazırlığı, hasta pozisyonları, monitörizasyon ve izlemi, hava yolu açıklığı, aspirasyon teknilerii anestezi indüksiyonu, genel anestezinin idamesi, genel anesteziyi sonlandırma, entübasyon ve alternatif hava yolu açma yöntemleri, reanimasyon ünitesinde hasta takibi ve transferi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Genel anestezi öncesi hastayı değerlendirme, malzeme ve hasta hazırlığı
2 Hasta pozisyonları, monitörizasyon ve izlemi
3 Hava yolu açıklığı, hipoksi, aspirasyon teknikleri, oksijen tedavisi
4 Periferik venöz kateter açılması, IV ilaç uygulaması, santral kateterizasyon
5 Anestezi indüksiyonu, genel anestezinin idamesi
6 Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonlar
7 Genel anestezi uygulamalarını sonlandırma
8 Entübasyon uygulaması, entübasyon güçlüğünde tanı, çözüm yöntemleri ve alternatif hava yolu yöntemleri (LMA, krikotirotomi) uygulamaları
9 Reanimasyon ünitesinde hasta takibi, hasta bakımı yapmak, hasta beslenmesi ve Nazogastrik sonda uygulamaları
10 Yıl içi sınavı
11 Reanimayon ünitesinde hasta transferi
12 Mekanik ventilatörü kullanma ve kan gazı takibi
13 Elektriksel tedaviler ( otomatik eksternal defibrilatör, defibrilasyon, kardiyoversiyon)
14 Pratikte Uygulama
Resources
Course Notes
Course Resources

Klinik Anesteziyoloji, Morgan E, Çeviri Editörleri M. Tulunay ve H. Çuhruk, ISBN 978-975-277-164-2 Klinik Anestezi, Zeynep Kayhan, 3. Baskı, Logos Yayıncılık, 2006.

Teknikerler ve Teknisyenler için Anesteziyoloji, Prof. Dr. Melek GÜRA ÇELİK, ISBN 9789752775817, Güneş Tıp Kitapevleri, 2015

 

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
Total 100
2. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 10 10
Final 1 12 12
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 6