Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Palyatif Bakim ve Yaşam Sonu Bakim YBP 221 3 2 + 1 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. KÜBRA ÜÇGÜL
Course Lecturers Öğr.Gör. KÜBRA ÜÇGÜL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Yaşlılıkta palyatif bakım gerekliliği ve yaşam sonu bakımda yaşlı bakımının önemini, yaşlı bakımının yönetilmesinde rehber olacak temel bilgiyi kazanmasını ve palyatif bakım ilkelerini kavramasını, benimsemesini ve uygulamasını sağlamaktır.

Course Content

Palyatif bakım kavramına genel bakış, yaşlıda palyatif bakım ve yeni bakış açısı, dünyada ve ülkemizde yaşlıda palyatif bakıma ilişkin sağlık politikaları ve direktifler, palyatif bakımı etkileyen faktörler, engeller ve çözümlerin irdelenmesi, yaşam sonu kararlar, ve yaşlının/bakım verenin gereksinimleri, palyatif bakımda semptom kontrolü ve etkileyen faktörler, semptomların günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisi, tinsel bakım, yaşam sonu bakımda ailenin desteklenmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Palyatif bakım ve yaşam sonu bakımla ilgili klinik uygulamalar ve araştırmalarda kanıt temelli ve etik değerlere uygun davranabilme
2 Yaşlılıkta palyatif bakım ve yaşam sonu kararlara ilişkin teorik bilgi ve uygulamalara temel oluşturacak kavramları ifade edebilme
3 Palyatif bakım ve yaşam sonu bakımı vermede ve yönetmede yaşlı bakımı ve diğer sağlık disiplinleri ile etkin iletişim sağlayabilme ve inter-multidisipliner ekip çalışması için gerekli olan iletişim yöntemlerini kullanabilme
4 Yaşlılıkta palyatif bakım ve yaşam sonu kararlara ilişkin teorik bilgi ve uygulamalara temel oluşturacak kavramları ifade edebilme
5 Palyatif bakım ve yaşam sonu bakımla ilgili güncel gelişmeleri yakından takip edebilme
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanıtımı, palyatif bakım kavramı ve yeni bakış açısı
2 Kaliteli palyatif bakımın boyutları olarak kültür ve spiritüalite
3 Türkiye’de ve Dünyada yaşlılığı ilişkin sağlık politikaları ve direktifler
4 Sağlık bakım politikası yaklaşımları, palyatif bakımı etkileyen faktörler, engeller ve sorunların çözümü
5 Palyatif bakım açısından sağlık sistemi ve finansal yönü
6 Yaşlı bireyin palyatif bakımında ve yaşam sonu bakımda gereksinimleri
7 Yaşlı bireyin palyatif bakımında ve yaşam sonu bakımda bakım verenlerin gereksinimleri
8 Palyatif bakımda semptom kontrolü ve bunları etkileyen faktörler: Ağrı
9 Palyatif bakımda semptom kontrolü ve bunları etkileyen faktörler: İnkontinans ve diğer problemlerin yönetimi
10 ara sınav
11 Yaşlının günlük yaşam aktivitelerinde semptomların etkisi
12 Palyatif bakımla ilgili etkin ve kanıta dayalı çözümler
13 İleri bakım planları oluşturulması
14 Yaşlının tinsel yönüne yaklaşım, Yaşam sonu bakımda yaşlının ailesinin desteklenmesi (kayıp, yas)
Resources
Course Notes <p>Davies E. Higgonson IJ. Better palliative care for older people. World Health Organization, 2004.<br /> Capezuti E., Zwicker D. Mezey M. Et.al. Evidence Based Geriatric Nursing Protocols For Best Practice. Springer Publishing Company. NewYork, Third Edition, 2008.<br /> Kuebler KK. Esper P. Palliative Practices form A-Z for bedside clinician.2002. oncology nursing society.<br /> Cimete G. Yaşam sonu bakım, &ouml;l&uuml;mc&uuml;l hastalarda b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l yaklaşım. Nobel tıp kitabevleri, Nobel matbaacılık, İstanbul 2002.</p>
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 4 4
Final 1 10 10
Total Workload 107
Total Workload / 25 (Hours) 4.28
dersAKTSKredisi 4