Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Dili TUR 291 4 4 + 0 4 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. GÖKHAN EKŞİ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi EROL EROĞLU, Öğr.Gör. EMİNE ŞULE ERTÜRK ANIKLI, Öğr.Gör. ÖZLEM YAHŞİ, Öğr.Gör. GÖKHAN EKŞİ, Öğr.Gör. HÜRDÜNYA ŞAHAN, Öğr.Gör.Dr. ÖZLEM DÜZLÜ, Öğr.Gör.Dr. RAMAZAN KANDEMİR ENSER,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencinin Türkçenin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak

Course Content

Öğrencinin Türkçenin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk dilinin yapım ve çekim eklerini bilir, şiir türünün özelliklerini örneklerle kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Söz öbeklerini bilir, ödev-proje hazırlamanın yöntemlerini öğrenir; masal, fabl, mesnevi gibi klasik kurmaca türlerin özelliklerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Genel iletişimde yapılan hataları görür, topluluk önünde konuşma yapmanın inceliklerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Türk dilinin güncel sorunlarını bilir, etkili ve güzel konuşmanın ilkelerini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Dilin özelliklerini, dil-toplum ve dil-kültür ilişkilerini kavrar; okuma ve anlama yöntemlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Sözcüklerin anlam bakımından özelliklerini bilir, deneme ve fıkra gibi işlevsel türleri bilir, günlük hayattaki iletişim hatalarını örneklerle görür. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Bilimsel yazıları tanır, etkili ve güzel konuşma örneklerini görür. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Sözcük türlerini bilir, roman ve öykünün özelliklerini örneklerle kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Türk dilinin ses özelliklerini bilir, kültürün ne olduğunu ve değişip değişmeyen unsurlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Dersin amacını ve işleyiş planını görür, dilin tanımını ve insan hayatındaki yerini kavrar, konuşma ve yazı dili arasındaki farkları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Deyimler, atasözleri ve Türk dilinin söz varlığı hakkında bilgi sahibi olur, anlatım bozukluklarını örnekleriyle tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Türk dilinin tarihi gelişimi içerisinde öne çıkan eserleri görür, yazım kurallarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Cümlenin öğelerini ve cümle türlerini bilir, tiyatro ve senaryo gibi kullanmalık metinler hakkında bilgi sahibi olur, yazı yazmanın ön hazırlıklarını görür. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Türk dilinin yapısını ve yeryüzündeki dil aileleri arasındaki yerini, lehçe-şive-ağız ayrımını bilir; noktalama işaretlerinin kullanımını anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 paragraf ve metnin özelliklerini kavrar, makale ve eleştiri gibi işlevsel türleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 A. Dersin amacı ve işleyişi, dilin tanımı ve insan hayatındaki yeri B. konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklar.
2 A. Dilin özellikleri, B. Okuma ve anlama yöntemleri, noktalama işaretleri
3 A. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Lehçe, şive ve ağız arasındaki farklar? Türk dilinin lehçe, şive ve ağızları, B. noktalama işaretleri
4 A. Türk dilinin tarihi gelişimi ve belli başlı eserleri, B. Yazım kuralları
5 A. Ses bilgisi ve Türkçenin ses özellikleri, B. Kültürün değişen ve değişmeyen unsurları
6 A. Kökler ve ekler, B. Yazı türleri: Şiir. Yazmada plan, iyi bir plan nasıl yapılır? C. Form yazıları: dilekçe, tutanak, rapor?
7 A. Sözcük Türleri, B. Roman ve hikâye türleri, C. Sözlük kullanımı
8 A. Söz öbekleri, B. Klasik kurmaca türler, C. Ödev, proje hazırlama, D. Yazılı Ve Görsel Medyada Dil Yanlışları
9 A. Cümlenin ögeleri ve cümle türleri, B. Kullanmalık Metinler: Tiyatro, senaryo. C. Yazı için ön hazırlıklar
10 A. Cümle üstü dil yapıları: paragraf ve metin. B. İşlevsel Türler: Makale-Eleştiri C. İletişim kazaları: Genel iletişimde ne tür hatalar yapıyoruz?
11 A. Anlam Bakımından Sözcükler, B. İşlevsel Türler: Deneme ? Fıkra-Gazete Köşe yazısı-Söyleşi C. Paragraf yazımı; paragraf türleri ve özellikleri
12 A. Türkçenin söz varlığı: Deyim, Atasözü ve Kalıp Sözler, B. İşlevsel Türler: Mektup, Gezi Yazısı, Anı, Günlük?C. Dil Yanlışları (Anlatım Bozuklukları).
13 A. Türkçenin güncel sorunları, B. Sözlü anlatım (Diksiyonda dikkat edilecek ana özellikler
14 A. Genel tekrar, B. Bilimsel yazılar, C. Sözlü anlatım (Diksiyonda dikkat edilecek ana özellikler)
Resources
Course Notes
Course Resources

Akerson, F. (2008). Türkçe Örneklerle Dile Genel Bir Bakış, Multilingual, 2. Bsk. İstanbul, 282 s.
Aksan,D. (1990). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK, Ankara,
Aktaş, Ş.; Gündüz, O. (2011) Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı, Akçağ Yayınları, Ankara, 330 s.
Atasoy, F.O. (2010). Türkçede Noktalama, Özel Kitaplar, İstanbul, 530 s.
Ateş, K. (2011). Türk Dili, İmge Kitabevi, 10. Bsk, İstanbul, 419 s.
Caferoğlu, A. (1984). Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul, 246 s.
Demir, N.; Yılmaz, E. (2009). Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yayınları, 4. Bsk. Ankara, 269 s.
Eker, S. (2009). Çağdaş Türk Dili, 5. Bsk, İstanbul, 584 s.
Ergin, M. (1972). Türk Dil Bilgisi,
Ergüzel, M.; Gülsevin, G.; Boz, E.; Yaman, E. (2011). Üniversiteler İçin Türk Dili (Yazılı ve Sözlü Anlatım), Savaş Yayınevi, Ankara, 408 s.
Özkan, M.; Sevinçli, V. (2008). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, 3F Yayınevi, İstanbul, 279 s.
Özkan, Mustafa. Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001.
Paçacıoğlu, B. (2010). Türk Dili ve Kompozisyon, Hat Yayınevi, 368 s.
Yılmaz, Y. (2010). Türkçede Dil Yanlışları, Özel Kitaplar, İstanbul, 320 s.

Week Documents Description size
1 TUR101_H01 0.13 MB
1 TUR101_V01 89.29 MB
1 TUR101_H02 0.21 MB
2 TUR101_H03 0.33 MB
2 TUR101_V03_V04 185.95 MB
2 TUR101_H04 0.29 MB
3 TUR101_V05_V06 183.3 MB
3 TUR101_H06 0.26 MB
3 TUR101_H05. 0.31 MB
1 TUR101_H01 0.13 MB
1 TUR101_H02 0.21 MB
1 TUR101_V01 89.29 MB
2 TUR101_H03 0.33 MB
2 TUR101_V03_V04 185.95 MB
2 TUR101_H04 0.29 MB
3 TUR101_V05_V06 183.3 MB
3 TUR101_H06 0.26 MB
3 TUR101_H05. 0.31 MB
4 TUR101_H07 0.28 MB
4 TUR101_H08 0.36 MB
4 TUR101_V07 141.52 MB
4 TUR101_V08_1 7.9 MB
4 TUR101_V08_2 87.05 MB
5 TUR101_V09 39.64 MB
5 TUR101_V10 123.44 MB
5 TUR101_H09 0.24 MB
5 TUR101_H10 0.25 MB
6 TUR101_H11. 0.3 MB
6 TUR101_H12 0.24 MB
7 TUR101_H13 0.21 MB
7 TUR101_H14 0.26 MB
8 ekitap102_H01 0.36 MB
8 ekitap102_H02 0.3 MB
9 ekitap102_H03 0.25 MB
9 ekitap102_H04 0.24 MB
10 ekitap102_H05 0.23 MB
10 ekitap102_H06 0.26 MB
11 ekitap102_H07 0.22 MB
11 ekitap102_H08 0.24 MB
12 ekitap102_H09 0.3 MB
12 ekitap102_H10 0.3 MB
13 ekitap102_H12 0.27 MB
14 ekitap102_H13 0.24 MB
13 ekitap102_H14 0.28 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 30
1. Final 70
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 1 1
Final 1 2 2
Total Workload 118
Total Workload / 25 (Hours) 4.72
dersAKTSKredisi 4