Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Gk Seçmeli I (Türk Eğitim Tarihi) BTE 217 3 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. ŞENAY YANAR
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Grv. Onur İŞBULAN
Course Category
Course Objective Türk eğitiminin günümüze kadar gelişimini bilmek, tarih ve eğitim bilincini artırmak,Türk eğitim değerlerine sahip çıkmak.
Course Content Eğitim ve tarih bilincinin gelişimi ortaya koymak.Eğitimsel gelişimle tarihsel teknolojik ve ekonomik gelişimleri kavrar analiz eder.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eğitim tarihindeki yerini anlar, kavrar ve analiz eder. Örnekler vererek açıklar. Anlatım, Tartışma, Ödev, Sözlü Sınav,
2 Eğitimin Tarihsel gelişim ve etkileme gücünü bilir. Yaşantıdan örnekler getirir Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Türk eğitiminin gelişmesindeki, öğrenme öğretme alanına öğretimde, kültürleme çalışmalarını ayırt eder ve yönlendirmelerin farkına varır. Örneklemeler hazırlar. Örnek Olay, Grup Çalışması, Ödev, Sözlü Sınav,
4 Eğitim Tarihi ile toplumsal gelişmişliğin sosyo kültürel etkileri tartışır. Tartışma, Anlatım, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Eğitim Tarihi ve kültürlemede görev ve sorumlulukların önemini kavrar, Eş güdümlü çalışır. Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi, Sözlü Sınav,
6 Eğitimdeki bilim adamlarının görüşlerini analiz eder, yorumlar ve örnekler getirir. Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
7 Eğitimi ve öğretimin gelişimin tarihsel ölçümü yapar. Tartışma, Bireysel Çalışma, Performans Görevi, Sözlü Sınav,
8 Toplum değerlerini eğitim tarihi açıdan inceler yorumlar getirir. Okullara yönelik ölçer ve değerlendirir. Bireysel Çalışma, Tartışma, Sözlü Sınav, Ödev,
9 Batıda ve Türkiyede eğitimin gelişimlerine örnekler getirir. Örnek Olay, Anlatım, Sözlü Sınav, Ödev,
10 Öğrenme öğretme ortamında eğitim uygulamalarının tarihsel gelişimini irdeler . Tartışma, Soru-Cevap, Ödev, Sözlü Sınav,
11 Öğretmen yetiştirmede Türk Eğitim Tarihinin eğitsel önemi.Günümüz öğretin ortamları ve sosyo kültürel açıdan değerlendirir. Tartışma, Anlatım, Sözlü Sınav, Ödev,
12 Geleceğin öğretim ortamlarında Eğitim Tarihi bilmenin gelecekteki eğitimin gelişime olacak katkısını kavrar. Tartışma, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Pedogoji tarihinde önemli pedogogların yeri [1],[2],[3],[4],[5]
2 Türklerin Müslüman olmadan önceki eğitimleri İkinci Türklerin Müslüman olmadan önceki eğitimdeki görüşler [1],[2],[3],[4],[5]
3 İkinci Türklerin Müslüman olmadan önceki eğitimdeki görüşler Türklerin Müslüman omlarından sonraki eğitim görüşleri [1],[2],[3],[4],[5]
4 Karahanlılar [1],[2],[3],[4],[5]
5 Selçuklularda ve Anadolu beyliklerinde eğitim ve öğretim [1],[2],[3],[4],[5]
6 Osmanlıların kuruluşunda 1776 ya kadarki eğitim öğretim çalışmaları [1],[2],[3],[4],[5]
7 ARA SINAV [1],[2],[3],[4],[5]
8 Osmanlı döneminde eğitimde ilk yenileşme hareketleri 1776-1839 [1],[2],[3],[4],[5]
9 Tanzimant dönemi eğitim hareketleri [1],[2],[3],[4],[5]
10 1. ve 2. meşrutiyet döneminde eğitim hareketleri [1],[2],[3],[4],[5]
11 Kurtuluş Şavaşı ve 1926 ya kadarki Türk eğitiminin gelişimi [1],[2],[3],[4],[5]
12 1926 dan 1940 a kadarki Türk eğitimindeki gelişim [1],[2],[3],[4],[5]
13 1940-1953 arasındaki Türk eğitimindeki gelişim [1],[2],[3],[4],[5]
14 1953 den sonraki Türk eğitimindeki gelişimler [1],[2],[3],[4],[5]
Resources
Course Notes [1] Yahya AKYÜZ, 2008, Türk eğitim tarihi pegem yayıncılık 12. baskı
Course Resources [2]Türk tarihi ansiklopedisi
[3]Osmanlı tarihi ansiklopedisi
[4]Modern eğitimin doğuşu Hasan Ali KOÇER
[5]Pedegoji tarihi Halil Fikret KANAT
Pedogoji tarihi Atıf Kansu
Türk eğitim tarihi
Türkiye marif tarihi Osman ERGİN
Osmanlı tarihi Ahmet CEVDET
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 1 1
Final 1 5 5
Total Workload 101
Total Workload / 25 (Hours) 4.04
dersAKTSKredisi 4