Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Eğitimde Çokkültürlülük ve Eleştiriler SBE 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. NESRİN AKINCI ÇÖTOK
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör Ayşegül KIRTEL
Course Category
Course Objective Çokkültürlülük, entegrasyon ve çokkültürlülükten doğan kültürlerarası kavramı son dönemde özellikle yoğun göç alan ülkelerde üzerinde fazlaca durulan kavramlar haline gelmiştir. Özellikle çokkültürlülük halen tüm dünyada temel tartışma konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimi teorisyenler kaçınılmaz olarak karşı karşıya kalınan, birçok etnik kimliğin ayn ı toplum içinde yer almasının ancak çokkültürlü politikalar ile gerçekleşeceğini savunurken, çokkültürlü toplum modelini farklılıklar içinde birlik olarak idealize etmektedir. Bu idealize toplumsal hayatın tüm alanlarına hitap ederken en başta da eğitim kurumu çokkültürlü politikalara uygun olarak dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Avrupa ve Amerika’da söz konusu edilen çokkültürlü eğitim politikaları bu durumun irdelenmesini de kaçınılmaz kılmaktadır. Eğitime yön veren öğretmenlerin özellikle de yaşam deneyimine bağlı olarak nitelikli ve güncel bir genel kültür ve alan bilgisine sahip olması olan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin bu dersin birikimine sahip olmaları son derece gereklilik taşımaktadır.
Course Content Çokkültürlülük nedir? tarihçesi, çokkültürlülüğe giden süreçler, ulus devletten-mikro milliyetçiliğe
Dünyada yükselen eğilim olarak çokkültürlülüğe ait temel kavramların analizi
Çokkültürlülük teorisyenleri
Çokkültürlülük ve eğitim
Çokkültürlü eğitim modellerinin analizi
Çokkültürlü eğitimde dil, entegrasyon vb.durumların uygulanması, eleştiriler
Çokkültürlü eğitim modelinin sorunları, eleştiriler
Çokkültürlü eğitim modelinin sorunları, eleştiriler
Kültürlerarası eğitim nedir? özellikler
Çokkültürlü eğitim ve kültürlerarası eğitim karşılaştırılması
Çokkültürlü eğitim ve kültürlerarası eğitim etkinlikleri, eleştiriler
Çokkültürlülük eleştiriler, sonuç ve genel değerlendirme
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çokkültürlü eğitim uygulamalarını değerlendirir. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 Eğitim kurumundaki sosyolojik kavramların önemini değerlendirir. Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav, Sınav ,
3 Çokkültürlülüğü doğuran olguları analiz eder. Anlatım, Tartışma, Sözlü Sınav,
4 Çokkültürlülük ve eğitim ilişkisini analiz eder. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
5 Eğitimdeki değişimlere bağlı olarak çokkültürlülük sürecini eleştirir. Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Çokkültürlülüğün sonuçlarını tartışır. Tartışma, Anlatım, Sınav ,
7 Çokkültürlülükle ilgili temel kavramları açıklar. Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çokkültürlülük nedir? tarihçesi, çokkültürlülüğe giden süreçler, ulus devletten-mikro milliyetçiliğe Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
2 Dünyada yükselen eğilim olarak çokkültürlülüğe ait temel kavramların analizi Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
3 Çokkültürlülük teorisyenleri Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
4 Çokkültürlülük ve eğitim Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
5 Çokkültürlü eğitimde dil, entegrasyon vb.durumların uygulanması, eleştiriler Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
6 Çokkültürlülük eleştiriler, sonuç ve genel değerlendirme Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
7 Çokkültürlü eğitim modelinin sorunları, eleştiriler Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
8 Çokkültürlü eğitim modelinin sorunları, eleştiriler Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
9 Ara sınav
10 Kültürlerarası eğitim nedir? özellikler Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
11 Çokkültürlü eğitim ve kültürlerarası eğitim karşılaştırılması Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
12 Çokkültürlü eğitim ve kültürlerarası eğitim karşılaştırılması Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
13 Çokkültürlü eğitim ve kültürlerarası eğitim etkinlikleri, eleştiriler Konu ile ilgili kaynaklarda bulunan ilgili kısımlar okunacaktır.
14 Çokkültürlülük eleştiriler, sonuç ve genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources ALTINBAŞ, Deniz (2006), “Avrupa ve Çokkültürlülük, Fransa Örneği”, Stratejik Analiz Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt:7, s:78, Ekim
ALRED, Geof ve Mike Byram ve Mike Fleming (2006), Education for Intercultural Citizenship, Concept and Comparisons, Cromwell Press Ltd., Great Britain.
ASAD, Talal (2006), “Çokkültürcülük ve Britanyalı Kimliği, Rüşdi Olayının Ardından” Tezkire Dergisi, çev: Ayetullah Tekin, Sayı: 43-44, Nisan-Eylül, s:13-45, Editör: Yasin Aktay, Öncü Basımevi, Ankara
BALI, Ş. Ali (2001), Çokkültürlülük ve Sosyal Adalet, Öteki ile Barış İçinde Yaşamak, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya
BAUMANN, Gerd (2006), Çokkültürlülük Bilmecesi, Ulusal, Etnik ve Dinsel Kimlikleri Yeniden Düşünmek, Dost yayınları, Ankara
BANKS, James, A.M. Cherry Banks (1993), “ Multicultural Education: Characteristic and Goals”, Multicultural Education İssues and Perspectives, P: 3-29, Publisher: Allyn and Baco BİLGİN, Nuri (2006), “Kimlikler Kültüreldir”, Türk Yurdu, Cilt:26, Sayı:221, Evren Yayınları, Ankara
BOSTOS, J, Ibarrola A. Armendariz, J. Sardinha, C. Westin, G. Will (2006), “Identity, Representation, Interethnic Relations and Discrimination”, The Dynamics of International Migration and Settlement in Europe, Ed: R. Penninx, M. Berger, K. Kraal, Amsterdam University Press, Amsterdamn, Massachusetts, USA
BRUBAKER, Rogers (2009), Fransa ve Almanya’da Vatandaşlık ve Ulus Ruhu, Dost Yayınları, Ankara
BULLİVANT, M. Brian (1993), “ Culture : Its Nature and Meaning for Educators” Multicultural Education İssues and Perspectives, P: 29-48, Publisher: Allyn and Bacon, Massachusetts, USA
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 50
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 20 20
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6