Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Bilgiler Eğitimine Ilişkin Literatür Inc. SBE 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SEVGİ COŞKUN KESKİN
Course Lecturers Prof.Dr. SEVGİ COŞKUN KESKİN,
Course Assistants Arş. Gör Ayşegül KIRTEL
Course Category
Course Objective Sosyal bilgiler öğretimi alanında yapılan araştırmaları inceleyerek günümüz sosyal bilgiler öğretimine ilişkin perspektif oluşturmak.
Alandaki gelişmeleri değerlendirmek
Alandaki problemleri tespit ederek çözüm önerileri geliştirmeye çalışmak.
Course Content Sosyal bilgiler öğretime kaynaklık eden eserlerin araştırılması- Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden Türkçe ve yabancı kitapların tanıtılması ve içeriğinin tartışılması- Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden Türkçe ve yabancı makalelerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması- Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden bildirilerin ve sitelerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması- Tüm literatürü karşılaştırmalı olarak inceleme ve tartışma
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal bilgiler eğitimine ilişkin literatürü tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav, Proje / Tasarım,
2 Sosyal Bilgiler eğitimine ilişkin literatürü (kitap- makale ve tezleri) karşılaştırır. Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
3 Sosyal bilgiler öğretimine kaynaklık eden eserleri değerlendirir. Tartışma, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Anlatım, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
4 Sosyal bilgiler öğretimine ilişkin problemleri tanır ve çözüm önerileri getirir. Tartışma, Grup Çalışması, Soru-Cevap, Anlatım, Proje / Tasarım, Ödev, Sözlü Sınav,
5 Sosyal bilgiler öğretimine ilişkin gelişmeleri yakından tanır ve değerlendirir. Bireysel Çalışma, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Sosyal Bilgiler eğitimine ilişkin yerli ve yabancı literatürü karşılaştırır. Anlatım, Bireysel Çalışma, Tartışma, Soru-Cevap, Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma ve dersin içeriği hakkında bilgi verilmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
2 Sosyal bilgiler öğretime kaynaklık eden eserlerin araştırılması Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
3 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden Türkçe kitapların tanıtılması ve içeriğinin tartışılması Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
4 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden Türkçe kitapların tanıtılması ve içeriğinin tartışılması Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
5 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden yabancı dilde yazılan kitapların tanıtılması ve içeriğinin tartışılması Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
6 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden yabancı dilde yazılan kitapların tanıtılması ve içeriğinin tartışılması Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
7 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden sitelerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması
8 Ara sınav Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
9 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden Türkçe makalelerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
10 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden Türkçe makalelerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
11 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden yabancı dilde yazılan makalelerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
12 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden yabancı dilde yazılan makalelerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
13 Sosyal bilgiler dersine kaynaklık eden bildirilerin tanıtılması ve içeriğinin tartışılması Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
14 Tüm literatürü karşılaştırmalı olarak inceleme ve tartışma
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Münire Erden, Sosyal Bilgiler Öğretimi; Tarihsiz.
[2]Veysel Sönmez, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara 1999
[3] Cemil Öztürk, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller;
[4] Social studies -Yayınlanan tüm sayılar
[5]İnternational Journal of Social Education -Yayınlanan tüm sayılar [50 ye yakın makale kitap ve dergi]

[6] www.yok.gov.tr/teztarama (adresinden edinilen alana özgü dergiler
[7] Üniversitelere ait dergiler
[8] Uluslar arası ve ulusal dergiler
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 25 25
Final 1 15 15
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6