Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyal Bilgilerde Çevre ve Bariş Eğitimi SBE 510 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. SEVGİ COŞKUN KESKİN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör Ayşegül KIRTEL
Course Category
Course Objective Çağdaş sosyal bilgiler öğretimi içerisinde yer alan ve tüm dünyada kabul gören çevre ve barış eğitimi konularını incelemek.
Ayrıca bu konu ile ilgili sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışarak sosyal bilgiler eğitimine dair yeni dinamikler oluşturmaya çalışmak.
Course Content İnsan hakları beyannamesi ve içeriğinin tartışılması-Çevre eğitimi nedir? Niçin çevre eğitimine ihtiyaç duyulmuştur-Barış eğitimi nedir? Niçin barış eğitimine ihtiyaç duyulmuştur?-Küresel ısınma ve çevre kirliliğinin nedenleri nelerdir?-Küresel ısınma, çevre kirliliğinin nasıl önüne geçilebilir?-Okulda şiddet, sokakta şiddet, dünyada şiddet konularının tartışılması-Sosyal bilgiler dersi içerisinde çevre ve barış eğitiminin yeri nedir?- Çevre ve barış eğitimine ilişkin projelerin incelenmesi-Çevre ve barış eğitimine dair sosyal bilgiler programının geliştirilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal bilgiler dersi bünyesinde çevre kirliği problemine yönelik öğrenci etkinlikleri geliştirir. Grup Çalışması, Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Performans Görevi,
2 Çevre problemlerine dair yapılan çalışmalarıın içerisinde yer almaya yönelik tutum geliştirir. Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Çevre problemlerine dair yapılan çalışmaları tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
4 Sosyal bilgiler dersi bünyesinde çevre kirliği problemine yönelik çözüm yolları tasarlar. Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Tartışma, Proje / Tasarım,
5 Sosyal bilgiler dersi bünyesinde barışa yönelik öğrenci etkinlikleri geliştirir. Grup Çalışması, Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Performans Görevi,
6 Barışı korumaya dair yapılan çalışmalarıın içerisinde yer almaya yönelik tutum geliştirir. Soru-Cevap, Grup Çalışması, Anlatım, Ödev,
7 Sosyal bilgiler öğretiminde küresel konuların önemini fark eder. Soru-Cevap, Anlatım, Sözlü Sınav, Sınav ,
8 Barış eğitimi dair yapılan çalışmaları tanır. Bireysel Çalışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma ve dersin içeriği hakkında bilgi verilmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
2 İnsan hakları beyannamesi ve içeriğinin tartışılması Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
3 Çevre eğitimi nedir? Niçin çevre eğitimine ihtiyaç duyulmuştur? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
4 Barış eğitimi nedir? Niçin barış eğitimine ihtiyaç duyulmuştur? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
5 Küresel ısınma ve çevre kirliliğinin nedenleri nelerdir? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
6 “Küresel ısınma, çevre kirliliğinin nasıl önüne geçilebilir?” konusuna dair tartışma yapılması Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
7 Okulda şiddet, sokakta şiddet, dünyada şiddet konularının tartışılması
8 Ara sınav Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
9 Sosyal bilgiler dersi içerisinde çevre ve barış eğitiminin yeri nedir? Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
10 Çevre eğitimine ilişkin projelerin incelenmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
11 Barış eğitimine ilişkin projelerin incelenmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
12 Çevre ve barış eğitimine dair sosyal bilgiler programının geliştirilmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
13 Çevre ve barış eğitimine dair sosyal bilgiler programının geliştirilmesi Konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve sonuçlarının sınıfa getirilmesi
14 Çevre ve barış eğitimine dair sosyal bilgiler programının geliştirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources [1] Susan K. Jacobson, Mallory D. McDuff and Martha C. Monroe., Conservation Education and Outreach Techniques, 2006
[2] T. Tanner. Environmental Education Research, 1998
[3] Ian M. Harris, Mary Lee Morrison, and Timothy Reagan, Peace Education, 2002
[4] Peace Education -Yayınlanan tüm sayılar
[5] Gavriel Salomon and Baruch Nevo, Peace Education: the Concept, Principles, and Practices Around the World, 2002
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 20 20
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 1 1
Final 1 10 10
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6