Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vatandaşlik Eğitimi SNF 515 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HALİL İBRAHİM SAĞLAM
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Etkin vatandaş yetiştirebilme.

Course Content

Vatandaşlık kavramının araştırılması, tanıtılması ve tartışılması. İnsan hakları kavramının tarihsel süreç içerisindeki gelişiminin araştırılması ve tartışılması. Türk demokrasisinin günümüze kadar geçirmiş olduğu evrelerin incelenmesi. Etkin Vatandaş yetiştirme ile ilgili sosyal bilgiler dersinin misyonu.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnsan hakları kavramının tarihsel süreç içerisindeki gelişiminin kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Ödev,
2 Vatandaşlık kavramını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 İnsan haklarının önemini farkeder. Anlatım, Soru-Cevap, Altı Şapka, Ödev,
4 Sosyal bilgilerin etkin vatandaş yetiştirmedeki rolünü farkeder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
5 Türk demokrasisinin gelişim evrelerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma ve dersin içeriği hakkında bilgilendirme.
2 Vatandaşlık eğitimine kaynaklık edern eserlerin araştırılması.
3 Vatandaşlığın tarihsel gelişim süreci.
4 İnsan haklarının tarihsel gelişim süreci.
5 İnsan hakları eğitimi.
6 Yurttaşlık, İnsan hakları ve demokrasi programının incelenmesi
7 Yurttaşlık, İnsan hakları ve demokrasi programının incelenmesi
8 Çok kültürlü toplumlarda vatandaşlık eğitimi.
9 Ara sınav
10 Çok kültürlü toplumlarda vatandaşlık
11 Dijital vatandaşlık
12 Dijital vatandaşlık
13 Demokratik vatandaşlık eğitimi
14 Etkin vatandaş yetiştirme ile ilgili sorunların tartışılması
Resources
Course Notes
Course Resources

1.Gündüz, M. ve Gündüz, F. (2005). Yurttaşlık Bilinci, Ankara: Anı Yayınları.
2.Parker, W. C. (2001). Social Studies in Elementary Education. (Eleventh Edition). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
3.Safran, M. ve Dilek, D. (2008). 21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
2. Ödev 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Ödev 2 21 42
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6