Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Küreselleşme ve Uluslararasi Işletmecilik YNO 512 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ TAŞ
Course Lecturers Prof.Dr. ALİ TAŞ,
Course Assistants

Araş.Gör. Oğuzhan Öztürk

Arş. Gör. Umut Orhan

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin temel amacı öğrencilerin,küreselleşmenin işletmecilik üzerine etkileri baz alınarak, firmaların neden kendi ülke sınırları dışında yatırım yaptıklarını, yabancı pazarlardaki faaliyetlerinin nasıl şekillendiğini, yabancı pazarlara giriş stratejilerinin neler olduğunu, bu pazarlarda is yapabilmenin temel koşullarını ve küresel rekabetin temel dinamiklerini öğrenmelerini sağlamaktır

Course Content

Küreselleşme kursam ve arka planı, Uluslararası işletmecilik süreci ve genel perspektif, uluslararası işletmecilik fonksiyonları ve stratejileri, stratejik planlama, politik riskin yönetimi, uluslararası faaliyetlerde örgütleme, Karar verme ve kontrol. Uluslararası insan kaynakları yönetimi, uluslararası işletmeciliğinin insan yönü

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Küreselleşme olgusu ve küreselleşmenin ekonomik boyutunu yorumlayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Firmaların uluslararasılaşma nedenlerini Analiz edebilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Uluslararası pazarlara giriş stratejilerini formule edebilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin ve başarılı olmanın yollarını tartışabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Uluslararası pazar çevresini analiz edebilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Küreselleşme kuram ve arka planı Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
2 Uluslararası isletmecilik ile ilgili temel kavramlar Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
3 Uluslararası ticaret teorileri Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
4 Ulusların rekabet üstünlüğü Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
5 Firmaların uluslararasılaşma nedenleri Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
6 Uluslararası işletmecilik çevresi Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
7 Uluslararası pazarlara giriş stratejileri Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
8 Arasınav Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
9 Doğrudan yabancı yatırım teorileri Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
10 Uluslararası organizasyonlar ve bölgesel ekonomik entegrasyon düzeyleri Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
11 Uluslararası kültür Ders kitabının ilgili kısımlarının gözden geçirilmesi
12 Firma analizi
13 Firma analizi
14 Firma analizi
Resources
Course Notes <p>Esin Can Mutlu, (2005), Uluslararası İşletmecilik &quot;Teori ve Uygulama&quot; Beta Yayinlari.</p>
Course Resources

Richard Whitley, (2007), Business Systems and organization Capabilities

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Final 1 5 5
Total Workload 158
Total Workload / 25 (Hours) 6.32
dersAKTSKredisi 6