Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Temel Sanat Eğitimi I TEB 103 1 4 + 4 6 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. GÜLAY İNCE
Course Lecturers Öğr.Gör. GÜLAY İNCE, Arş.Gör. MÜRSEL KOCA, TUBA MARMARA,
Course Assistants

Araş.Gör.MÜRSEL KOCA

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Yaratıcılığın geliştirilmesi ve temel tasarım ilkelerinin öğrenciye kazandırılması.

Course Content

Yaratıcılığın temel kural ve ilkelerinin verilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yaratıcılığını geliştirebilir ve temel tasarım ilkeleri öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev,
2 Çevreye ve olgulara karşı duyarlılık geliştirebilir ve yaşamla sanat arasındaki ilişkide benzetim kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz ve proje bazında çalışma alışkanlığı kazanımıyla bir sanat üretimi gerçekleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Temel tasarım ilkeleriyle biçim, form ve fonun organize eder. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Temel malzeme bilgisini ve teknik beceriyi kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Temel tasarım ilkelerini uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Şeffaf bardak ve mandallardan oluşturulmuş kompozisyon çizimi
2 Geometrik birimlerden oluşturacak üç boyutlu kompozisyon üzerinden Negatif alan-pozitif alan oluşturma
3 Temel geometrik formlarla yüzey, fon, form oluşturma ve eşzamanlılık ilkelerinden yararlanılarak kompozisyon oluşturma
4 Bir röprodüksiyon üzerinden çizgi, nokta ve tonal değerlerin kullanımı
5 Işık, gölge çalışması: Doğal ışık-yapay ışık, sanatta ışık; temel geometrik formlar üzerinde ışığın tonel değerlerle ilişkisi
6 Ton çalışması: Drape çizimi-ton skalası (Guaj Boya ile)
7 Füzen ile natürmort çizimi
8 Koyu-orta-açık tonal değerleri perspektif bilgisini kullanarak iç mekan-dış mekan çalışmasını uygulamak
9 Yön, derinlik ve optik algı bilgisi ve kompozisyon oluşturma
10 Vurgu Noktası, organik bir dokudan yola çıkarak elde edilen inorganik birim form ile yüzey düzenlemesi tasarlamak (guaj boya kullanılarak)
11 Elde edilen dokudan yüzey düzenlemesi (rölyef) yapmak
12 Birim form tasarlamak
13 Elde edilen formdan strüktür çalışması yapmak
14 Elde edilen birim formdan büyüklük-küçüklük ilişkisi kurarak mekan düzenlemesi yapmak.(aykırı bir eleman ekleyerek renk zıtlığı, biçim zıtlıgı, miktar ,oran,vurgu noktası yapılarak .)
Resources
Course Notes
Course Resources

Berger john, Yankı Yayınları , İstanbul, 2007
Gombirich E.H Remzi Kitapevi
Lynton Norbert Modern Sanatın Öyküsü Remzi kitapevi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 25
Total 25
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 3 3
Total Workload 251
Total Workload / 25 (Hours) 10.04
dersAKTSKredisi 10