Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Media and Social Change MCS 515 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language İngilizce
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

"Yeniliğin benimsenmesi"  çalışmaları potansiyel olarak kantitatif, ampirik olarak bir toplumsal değişim teorisi için bir temel oluşturabilir. Bununla birlikte, bu yönde önemli gelişmeler yapılmadan önce, difüzyon çalışmaları ile ilgili başlıca kavramların anlamını açıklığa kavuşturmaya ve standartlaştırılmış terimlerin bir yazardan diğerine yaygınlaştırılmasına yönelik titiz dikkatin yönlendirilmesi gerekir. Ayrıca, difüzyon araştırmasından elde edilen teorik kavramlar, mevcut olduğu ölçüde, daha genel sosyolojik teoriyle bağlantılı olmalıdır. Bu ders, bu görevlerin yerine getirilmesinin olası yollarını önermektedir

Course Content

 Bu ders, önermekte olduğu kavramsal çerçevenin avantajlarını göstermek için medyanın toplum içerisindeki yayılımı ve değişim etkileri hakkında toplu iletişim verilerini kullanmaktadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Medyanın toplumlar üzerindeki egemenliği Kim, A. J. (2000). Community building on the Web: Secret strategies for successful online communities. London, UK: Addison Wesley.
2 Yakınsama Kültürü Jenkins, H. (2006). Convergence culture. New York, NY: New York University Press
3 Modern çağ koşullarında medya Turkle, S. (1995). Life on the screen: Identity in the age of the Internet. New York, NY: Simon & Schuster.
4 Medyanın toplum üzerindeki etkisi McLuhan, M. (1994). Understanding media: The extensions of Man. Cambridge, MA: MIT Press
5 Medya, coğrafya, toplum Erickson, I. (2010). Geography and community: New forms of interaction among people and places. American Behavioral Scientist, 53(8), 1194–1207. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1177/ 0002764209356250
6 Erken medya teorileri Castells, M. (2009). The network society: A cross-cultural perspective. Northampton, MA: Edward Elgar
7 Medyanın sosyal değişimdeki gerçek etkisi DiFelice, M. (2013). Being networks: The digital formism of net-activist movements. MATRIZes, 17(2), 01–27.
8 Ara Sınav
9 Medya etrafındaki sosyal ve politik değişimler Shah, Hemant (1996). "Modernization, Marginalization, and Emancipation: Toward a Normative Model of Journalism and National Development.)” Communication Theory 6(2):143-166.
10 Medya ve Demokrasi Andreasen, Alan R. (1995). Marketing Social Change: Changing Behaviour to Promote Health, Social Development and the Environment. San Francisco: Jossey-Bass.
11 Toplumsal ilerlemede medyanın rolü Golding, Peter. (1974). "Media Role in National Development: Critique of a Theoretical Orthodoxy." Journal of Communication 24(3):39-53.
12 Sanal topluluk kavramı Hornik, Robert. (1980). "Communication as Complement in Development." Journal of Communication 30(2):10-24.
13 Güncel Tartışamalar Gillespie, Marie. (1995). Television, Ethnicity and Cultural Change. London: Routledge.
14 Final
Resources
Course Notes
Course Resources

Castells, M. (2009). The network society: A cross-cultural perspective. Northampton, MA: Edward Elgar.

Castells, M., Fernandez-Ardevol, M., Qui, J. L., & Say, A.(2007). Mobile communication and society: A global perspective. Cambridge, MA: The MIT Press.

McLuhan, M. (1994). Understanding media: The extensions of Man. Cambridge, MA: MIT Press.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6