Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iç Hastaliklari Hemşireliği HTP 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HAVVA SERT
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

İç hastalıkları ve bakımı konusunda ileri bilgi ve beceri sahibi olma, hastadaki sorunları saptayabilme, planlama, uygun girişimleri yapabilme becerisi kazandırmak ve eğitimci-araştırmacı rolünü geliştirmek.

Course Content

Sistem hastalıkları , tanı tedavi ve hemşirelik bakımına ilişkin yenilikleri ve kanıt temelli uygulamaları içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Solunum sistemi hastalıklarını tanımlar, bu hastalıkların bakımını açıklar ve sorunlarına yönelik bakım uygular ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
2 Kalp ve damar hastalıklarını tanımlar, bu hastalıkların bakımını açıklar ve sorunlarına yönelik bakım uygular ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
3 Sindirim sistemi hastalıkları ve tedavisi hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olur, kanıt temelli uygulamaları iç hastalıkları hemşireliğine uyarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
4 Kan hastalıklarını tanımlar, bu hastalıkların bakımını açıklar ve sorunlarına yönelik kanıt temelli bakım uygular ve değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
5 Kronik hastalıkları etkin şekilde yönetir Anlatım, Tartışma, Rol Oynama, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
6 Sinir sistemi hastalıkları ve tedavisi hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olur, kanıt temelli uygulamaları iç hastalıkları hemşireliğine uyarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
7 Ağrısı olan hastayı değerlendirir ve etkin kanıta dayalı bir hemşirelik bakımı uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
8 Yaşlılıkta sık görülen hastalıkları tanır. Yaşlı hastaya özgü hemşirelik bakımı verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
9 Onkolojik hastalıkları tanımlar, bu hastalıkların bakımını açıklar ve sorunlarına yönelik kanıt temelli bakım uygular ve değerlendirir. Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
10 Üriner sistem hastalıkları ve tedavisi hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olur, kanıt temelli uygulamaları iç hastalıkları hemşireliğine uyarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
11 Endokrin sistem ve tedavisi hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip olur, kanıt temelli uygulamaları iç hastalıkları hemşireliğine uyarlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
12 Hastada sıvı elektrolit ve asit-baz dengesinde anormallikleri açıklar, bakım gereksinimlerini gerçekleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
13 İç hastalıkları hemşireliğine ilişkin temel kavramları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
14 Akut ve kronik hastalık durumunda hastanın bakım gereksinimlerini doğru ve etkin şekilde saptar. Kanıta dayalı hemşirelik bakımı uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 12 12
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6