Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimsel Araştirma Teknikleri ve Yayin Etiği HTP 535 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. NURSAN ÇINAR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Öğrencinin araştırma tekniklerini öğrenmesi ve araştırma etiğinin önemini kavramasıdır

Course Content

Bilim, etik ve araştırma kavramlarının tanımlanmasını, bilimsel araştırmanın planlanmasını ve tasarımının belirlenmesini, bilimsel araştırma ve yayında dikkat edilmesi gereken etik ilkeleri, araştırma ve yayın etiğine aykırı davranışları, etik dışı davranışlarda yaptırımları ve grupla birlikte araştırmaların bu kapsamda kritiğini içermektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırma ve yayın etiğine aykırı davranışları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Araştırma kritiği yapma becerisi gelişir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Bilimsel araştırmalarda ve yayınlarda etik ilkelere uyulmasının önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
4 Araştırma tasarımlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Performans Görevi,
5 Bilim, etik ve araştırma kavramlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim, Etik, Araştırma Kavramları (Temel Kavramlar)
2 Araştırma Süreci
3 Araştırmanın tasarımı
4 Araştırmanın tasarımı
5 Araştırmanın tasarımı
6 Bilimsel Araştırmalarda ve Yayınlarda Etik İlkeler
7 Bilimsel Araştırmalarda ve Yayınlarda Etik İlkeler
8 Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Davranışlar
9 Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Davranışlar
10 Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Davranışlar
11 Etik İhlâlde Yaptırımlar
12 Grupla araştırma kritiği
13 Grupla araştırma kritiği
14 Grupla araştırma kritiği
Resources
Course Notes
Course Resources

Aksayan S, Bahar Z, Bayık A, Emiroğlu ON, Görak G, Karataş N, Kocaman G Kubilay G, Seviğ Ü, Ed:Erefe  İ. Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri. HEMAR-GE, İstanbul, 2002.

Huth EJ Çev Ed:Doğruyol H. Tıpta Bilimsel Yatın Hazırlama Teknikleri. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2005.

Stewart NC. Research Ethics for Scientists: A Companion for Students, Wiley Blackwell, UK, 2011.

Comstock  G. Research Ethics: A Philosophical Guide to the Responsible Conduct of Research,Cambridge Universty Press, 2013.

Plichta SB, Kelvin E, Çev Ed: Tabak RH. Munro Sağlık Araştırmalarında İstatistiksel Yöntemler. Palme Yayıncılık, Ankara, 2015.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
3 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır. X
4 Hemşirelik alanında karşılaşılan karmaşık sorunların çözümünde eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır. X
5 Alanındaki güncel gelişmeleri ve katıldığı çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır X
6 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar.
7 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8 Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini uzmanlık düzeyinde bütüncül bir yaklaşımla karşılar.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 24 24
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 36 36
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6