Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Hemşireliği HTP 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NURSAN ÇINAR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Çocuk sağlığını koruma ve geliştirme, çocukta sık karşılaşılan semptomları tanıma, Çocuğa özgü hemşirelik uygulamalarını yapabilme ve sistemlere göre çocuk hastalıklarını bilme ve bakımını yapabilme yeterliliğini öğrenciye kazandırmak.

Course Content

Çocuk sağlığını koruma ve geliştirme, sağlıklı çocuğu ve sağlıktan sapma durumunu tanıma, çocuğa özgü hemşirelik uygulamalar, büyüme-gelişme ve çocuk beslenmesi, çocukta sık karşılaşılan semptomlar, sistemlere göre çocuk hastalıkları ve bakımı

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çocukta sık karşılaşılan semptomları açıklar ve örnek verir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
2 Çocuklarda acil durumları tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
3 Kanıt temelli çocuğa özgü hemşirelik uygulamaları yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
4 Çocuk yaş grubunda en çok görülen hastalıkları sistemlere değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
5 Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında aile merkezli bakım verir ve aileye danışmanlık yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
6 Sağlıklı çocukta, normal büyüme ve gelişmeyi değerlendirebilir ve normalden sapmaları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
7 Normal ve riskli yenidoğanı açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Performans Görevi,
8 Çocuk hastanın güvenliğini sağlamaya yönelik yaklaşımları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
9 Çocuk sağlığını korumada öneme sahip çocukluk çağı aşılarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
10 Çocukluk çağında sağlıklı beslenmeyi ve beslenme bozukluklarında hemşirelik bakım ilkelerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

1- Dağoğlu T.,Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik, Yenilenmiş İkinci Baskı, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
2- Gordon CM, Katzman DK, Rosen DS, Woods ER. (2008). Adolescent Health Care A Pratical Guide, L. S. Neinstein (Ed). Fifth Edition, Lippincott Williams & Wilkins.
3- Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. (2010). Child Health Nursing Partnering With Children & Families, Co: Pearson Education, Second Edition, New Jersey.
4- Törüner E, Büyükgönenç L. (2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları, Göktuğ Yayıncılık, Ankara.
5- Kollar LM. (2005). Wong?s Essentials of Pediatric Nursing, MJ Hockenberry, D Wilson, ML Winkelstein (Eds), Seventh Edition, Mosby.
6- Çavuşoğlu H.(2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği, Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,Cilt 2 genişletilmiş 8.baskı, Sistem Ofset.
7- Behrman ,Kliegman,Jenson. (2003).Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company.
8- Neyzi O, Ertuğrul T. (2010). Pediatri, 4. Baskı, 1. Cilt İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi.
9- Savaşer S., Yıldız S.(2009). Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.
10- Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. (2013). Pediatri Hemşireliği, Akademisyem Tıp Kitabevi, Ankara.
11- Gromoda KK. (2007). Mothering Multiples. Breastfeeding & Caring For Twins or More. USA.
12- Bindler Rc, Ball JW, London ML, Davidson MR. (2014). Anne ve Çocuk Hemşireliği Klinik Uygulama Becerileri Kitabı (Çev= NC. Şahiner, A. Açıkgöz, MD. Bal) Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara.
13- Kuğuoğlu S, Demirbağ C. (Ed.)(2015) Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı. Akademisyen Kitabevi.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 24 24
Performans Görevi (Uygulama) 1 8 8
Performans Görevi (Seminer) 1 7 7
Final 1 36 36
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6