Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
American Foreign Policy and The Middle East UOC 501 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Arş.Gör. ŞABAN KARDAŞ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Zana Baykal
Course Category
Course Objective ABD Ortadoğunun uluslararası ilişkilerini anlamak için anahtar bir ülkedir. Hem tek süper güç olarak hem de bölgede çıkarları olan bir büyük güç olarak ABD dış politikası Ortadoğu siyasetinin dinamiklerini köklü biçimde etkilemektedir. Bu ders, Ortadoğudaki gelişmeleri ABDnin dış politikası bağlamında inceleyecektir.
Course Content ABDnin bölgeye dönük yaklaşımını anlayabilmek için ders ABD dış politikasına genel bir giriş ile başlayacaktır. Bu temelden hareketle, ders öğrencileri Soğuk Savaşın başlangıcından beri ABDnin Ortadoğudaki rolünün gelişimine aşina kılacak, ve Arap-İsrail çatışması, Körfez Savaşı, doğal kaynaklar, terörizme karşı savaş ya da 2003 Irak savaşı gibi gelişmeleri yakından inceleyecektir. Ana başlıklar şöyle dağılacaktır:

Amerikan Dış Politikasına Giriş
Tarihsel Perspektifte Amerikan Dış Politikası
Soğuk Savaş Döneminde Ortadoğuda ABD Dış Politikası
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Ortadoğuda ABD Dış Politikası
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dünya konjonktüründe ABDnin ve Ortadoğunun tuttuğu yer hakkında bilgi sahibi olarak yorum yapabilme yeteneğini kazanmak ve konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 ABDnin Ortadoğu politikası ile ABD?deki siyasal gelişmeler arasında bağlantı kurabilme becerisine sahip olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 ABDnin Ortadoğu ile ilişkilerini tarihsel bir zemine yerleştirme ve olaylar arasında karşılaştırma yapma yeteneği kazanmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 ABDnin Ortadoğu politikasına ilişkin temel tartışmalara aşina olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 ABDnin dış politikası ve Ortadoğu siyasetindeki rolüne dair güncel konular ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 ABDnin Ortadoğuya yönelik politikasına ilişkin temel konularda tartışma, muhakeme ve yeni bakış açıları getirebilme kabiliyeti kazanmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 ABDnin dış politikasını ve Ortadoğu siyasetindeki rolü konusunda yapılan tartışmaları bilimsel yöntemlerle tanımlama, anlamlandırma, analiz etme bilgi ve becerisi kazanmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
8 ABD dış politikasını ve Ortadoğu siyasetindeki rolü konusundaki kavramları ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, olgu ve araştırmalara dayalı öneril Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
9 ABDnin Ortadoğuya yönelik politikasına yönelik eleştirel bakabilme, sorunsallaştırabilme, tartışmaya açma yeteneği kazanmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Dış Politikaya Amerikan Yaklaşımı 1 (bkz. Kaynaklar)
2 Tarihsel Perspektifte Amerikan Dış Politikası I 1 (bkz. Kaynaklar)
3 Tarihsel Perspektifte Amerikan Dış Politikası II 1 (bkz. Kaynaklar)
4 Ortadoğuyu ve bunun ABD için Önemini Anlamak 2 (bkz. Kaynaklar)
5 Ortadoğuda Soğuk Savaş 2 (bkz. Kaynaklar)
6 ABD ve İran 2 (bkz. Kaynaklar)
7 ABD ve Arap-İsrail Çatışması 2 (bkz. Kaynaklar)
8 ABD, Körfez Savaşı ve Çifte Çevreleme Politikası 2 (bkz. Kaynaklar)
9 ABD ve Ortadoğu Barış Süreci 2 (bkz. Kaynaklar)
10 Arasınav 2 (bkz. Kaynaklar)
11 ABD ve Terörizme Karşı Savaş 2 (bkz. Kaynaklar)
12 ABD ve Irak Savaşı 2 (bkz. Kaynaklar)
13 ABD ve Doğal Kaynaklar 2 (bkz. Kaynaklar)
14 ABD ve Arap Baharı 2 (bkz. Kaynaklar)
Resources
Course Notes 1. David W. Lesch ed. The Middle East and the United States: A Historical and Political Reassessment. 4th Edition. Westview, 2007.<br>2. B.W. Jentleson. American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century. 4th edition W.W. Norton, 2010.
Course Resources Ana okumalara ilave olarak farklı kaynaklar öğrencilerin de katılımıyla dönem içerisinde karşılıklı etkileşimle belirlenecektir.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 10 20
Final 1 15 15
Total Workload 189
Total Workload / 25 (Hours) 7.56
dersAKTSKredisi 7