Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Critical Geopolitics Of The Middle East UOC 506 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MURAT YEŞİLTAŞ
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Zana Baykal
Course Category
Course Objective Bu ders 21. Yüzyılda modern Ortadoğu?nun dünya siyaseti içinde edindiği yeri siyasi coğrafya ve eleştirel jeopolitikten hareketle toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla tartışmayı hedeflemektedir
Course Content Bu dersin ilk aşmasında eleştirel jeopolitik perspektifi incelenecekir. İkinci aşamada ise modern Ortadoğu tarihinde yaşanan belli başlı olayları ve süreçleri kimlik, fark, hegemonya, söylem, topraksallık, devlet, mekan, iktidar, küreselleşme, bölgeselcilik ve terör gibi olgular üzerinden tartışmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ortadoğuda meydana gelen savaşların Ortadoğuyu nasıl etkilediğini inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Ortadoğu jeopoliğinin küreselleşme açısından nasıl ele alınması gerektiğini yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Devrim ve direniş hareketleri ekseninde rejimlerin dayanakları ve devrimlerin dinamiklerini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Ortadoğu tarihini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Tüm dünayada Ortadoğuya yönelik bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ortaya konulan ürünlerin (sinema, tiyatro, film,harita vs.) jeopolitik açısından ne anlama geldiğini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım,
6 Ortadoğuya yönelik olarak siyasal jeopolitik fikirlerin devlet bazlı uygulamaya nasıl döküldüğünü analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Rol Oynama, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Ortadogu´da terorizm olgusunun farkli yansimalarini tartisir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Ortadoğu siyasetininin coğrafi yanlarını anlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
9 Ortadogu´daki terorizm sorununa yeni cozum onerilerini tartisir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
10 Kolonyalizm döneminin sona ermesiyle birlikte Batıda ortaya çıkan yeni Ortadoğu tahayyüllerini öğrenecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
11 Eleştirel jeopolitiğin ortadoğu bağlamında hem teorik hem de uygulamalı olarak ne anlam ifade ettiğini tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
12 Oratdoğu jeopolitiğinin eleştirel jeopolitikin üç ana ayrımından bir olan resmi jeopolitiğin içindeki yerini analiz edecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
13 Teorizm calismalarinda basvurulan genel cozum onerilerini tartisir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
14 Ortadogu ve diger bolgelerdeki terorizm olgusunu karsilastirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
15 Batı jeopolitikçilerine göre Ortadoğunun jeopolitik anlamda ne açıdan önemli olduğuna dair yorumlama yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Eleştirel Jeopolitik: Teorik ve Kavramsal Tartışmalar 2,3,4,5 (bkz. Kaynaklar)
3 Oryantalizm ve Metodoloji Problemi 1 (bkz. Kaynaklar)
4 Ortadoğuyu Kavramsallaştırmak 8,9,12 (bkz. Kaynaklar)
5 Harita, Kartografi ve Ortadoğuyu Tahayyül Etmek 9, 8 (bkz. Kaynaklar)
6 Batı Jeopolitik Düşüncesinde Ortadoğu 18 (bkz. Kaynaklar)
7 Post-Kolonyalizm Dönemde Ortadoğunun Temsilleri 8,9 (bkz. Kaynaklar)
8 Resmi Jeopolitik ve Ortadoğu 13,14,15 (bkz. Kaynaklar)
9 Pratik Jeopolitik ve Ortadoğu 13,14,15 (bkz. Kaynaklar)
10 Popüler Jeopolitik ve Ortadoğu 10,11 (bkz. Kaynaklar)
11 Savaş, Militarizm ve Ortadoğu 21 (bkz. Kaynaklar)
12 Küreselleşme, Jeopolitik ve Ortadoğu 19,20 (bkz. Kaynaklar)
13 Devrim, Direniş ve Ortadoğunun Yeni Jeopolitiği 19, 20 (bkz. Kaynaklar)
14 Sonuç ve Değerlendirmeler
Resources
Course Notes 1. Said, Edward W. Orientalism. New York: Vintage Books, 1979., 1-73, 92-110, 284-328.<br>2. G. Ó Tuathail (1999) Understanding Critical Geopolitics: Geopolitics and Risk Society. Journal of Strategic Studies. 22 (2/3), 107-124. Also published as a chapter in Geography, Geopolitics and Strategy, eds. Geoffrey Sloan and Colin Gray. London: Frank Cass, 1999. <br>3.G. Ó Tuathail, S. Dalby (1994) Critical Geopolitics. Co-editor?s introduction to a special issue on critical geopolitics. Environment and Planning D: Society and Space. 12, 513-514.<br>4. Ó Tuathail, Gearóid. Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. pp: 57-75.<br>5. S Dalby, G. Ó Tuathail (1994) The Critical Geopolitics Constellation: Problematizing Fusions of Geographical Knowledge and Power. Co-editors introduction to the special issue on Critical Geopolitics, Political Geography. 15, 451-456.4. <br>6. G. Ó Tuathail, S. Dalby (1998) Re-Thinking Geopolitics: Towards a Critical Geopolitics. Introductory chapter co-authored with Simon Dalby to Rethinking Geopolitics, Routledge, 1-15.<br>7. Klous Doods, Geopolitics: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2007.<br>8. Pinar Bilgin, Regioanl Security in the Middle East: A Critical Perspective, Routledge, 2005.<br>9. Culcasi, K., ?Constructing and naturalizing the Middle East?, Geographical Review, 2010, 100, pp: 583-597.<br>10. Karen Culcasi and Mahmut Gokmen?, ?The Face of Danger<br>Beards in the U.S. Media?s Representations of Arabs, Muslims, and Middle Easterners?, The Journal of Media Geography ? Summer 2011, pp: 82-96.<br>11. Dittmer, J. ?The Geographical Pivot of (the end of) History): Evangelical Geopolitical Imagination and Audience Interpretation of Left Behind?, Political Geography, 27 (3), pp: 280-300<br>12. Pinar Bilgin, ?Whose Middle East? Geopolitical Inventions and Practices of Security´ International Relations (special issue on Critical Security Studies), vol.18, no.1, pp.17-33.<br>13. G. Ó Tuathail (1992) The Bush Administration and the ?End? of the Cold War: A Critical Geopolitics of US Foreign Policy in 1989. Geoforum. 23, 437-452.<br>14. G. Ó Tuathail (1993) The Effacement of Place? US Foreign Policy and the Spatiality of the Gulf Crisis. Antipode 25, 4-31.<br>15. G. Ó Tuathail (2003) ?Just Out Looking for a Fight?: American Affect and the Invasion of Iraq. Antipode 35, 5.<br>16. Waleed Hazbun, ?The Middle East through the Lens of Critical Geopolitics: Globalization, Terrorism, and the Iraq War?, forthcoming in Where is the Middle East?, edited by Michael E. Bonine, Michael Gasper, and Abbas Amanat (Stanford: Stanford University Press).<br>17. Aarts, Paul. ?The Middle East: A Region Without Regionalism or the End of Exceptionalism?? Third World Quarterly 20, 5 (1999): 911-925.<br>18. Barbi, Karl K. ?Alfred Thayer Mahan, Theodore Roosevelt, the Middle East, and the Twentieth Century.? Journal of Middle Eastern and North African Intellectual and Cultural Studies 2, no. 1 (Spring 2004).<br>19. Dalby, Simon. ?Regions, Strategies and Empire in the Global War on Terror.? Geopolitics 12, no. 4 (2007): 586-606.<br>20. Gregory, Derek. The Colonial Present: Afghanistan, Iraq, Palestine. Malden, MA: Blackwell, 2004.<br>21. Military Orientalism: Eastern War Through Western Eyes, Bolum 6
Course Resources Ortadoğu ve Jeopolitik üzerine önemli Linkler

http://mideast.unc.edu/where/

http://www.exploringgeopolitics.org/

http://www.journals.elsevier.com/political-geography/

http://arabworldgeographer.metapress.com/home/main.mpx

http://www.david-campbell.org/

http://toal.org/critgeo/
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 30
2. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 2 15 30
Final 1 10 10
Total Workload 178
Total Workload / 25 (Hours) 7.12
dersAKTSKredisi 7