Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeni Medya Demokrasi ve Yönetim ILB 631 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator EKMEL GEÇER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu ders, modern ülkelerde yeni medya trendlerine, demokrasinin işleyişi ile olan ilgisine ve siyasal yaşamı anlamak için gereken temel konu ve kavramlara giriş niteliğinde tasarlanmıştır. Öğrenciler, siyasal düşünce, siyasal ideolojiler, siyasal partiler ve seçim sistemleri, vatandaşlık, demokrasi ve sivil toplum ile ilgili temel kavramları tanırlar. Bu kavramlar ışığında, hızla değişen medya çağında vatandaş, medya ve siyasetçiler arasındaki ilişki analiz edilir.

Course Content

Yeni Medyanın Doğuşu
Sosyal Medya ve Politik Muhalefet
Sosyal Medyada Öteki Olmak
Demokrasi Kavramı ve Yeni Medya
Bir Halkla İlşkiler Aracı Olarak Sosyal Medya
Algı Yönetimi Süreçlerinde Yeni Medya

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Modern ülkelerde yeni medya trendlerini karşılaştırmalı bir şekilde analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Demokrasi ve siyasete yönelik temel kavramalara hakim olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Yeni medyanın yönetim ve demokrasideki etkilerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ders içeriği anlaşılması ve siyasete giriş
2 Hükümet sistemleri ve rejimler: Siyasal imaj ve gerçek
3 Siyasal ideolojiler, Batı'da siyasal gelişim
4 Devlet, millet, milliyetçilik, milli kimlik ve iletişim
5 Demokrasi kavramı, yeni medya, Yeni Siyaset
6 İnternet ve demokrasi
7 Ara Sınav
8 Günümüz Türkiye'sinde siyaset, demokrasi ve yeni medya
9 Türkiye’de sosyal medya ve poltik muhalefet
10 Müzakereci demokrasi ve Yeni medya
11 Halkla ilişkiler kanalı olarak sosyal medya
12 Yeni medyada algı yönetimi
13 Sunumlar
14 Final
Resources
Course Notes
Course Resources

Ekmel Gecer, Türkiye Medyasını Anlamak: Demokratik Bir Yapı Mümkün mü?, Kolektif Kitap, 2013
Yeni Başlayanlar İçin Siyaset Bilimi, Cengiz Çağla, Omnia Yayınları
Türk Demokrasi Tarihi, Kemal Karpat, Timaş Yayınları. - TDT
Democracy and the Media, Richard Gunther and Anthony Mughan, Cambridge University Press: Chapters 1 & 12
Politics, by Andrew Heywood, MacMillan Press, (various editions are accepted): Chapters 1-2-3--5-6-12
Introduction to Media and Politics, by Sarah Oates, Sage Pub., 2008. Chapters 3-5-6-7-8
Media and Political Process, by Eric P. Louw, Sage Pub., 2005.
The SAGE Handbook of Political Advertising, by Holtz-Bacha, Christina, Kaid, Lynda Lee, 2006 Chapter 23.
Media, Religion and Conflict, by Savigny, Heather, Marsden, Lee, 2009. Chapter 5.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 30 30
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6