Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bütçe Hukuku ve Temel Sorunlari MHY 510 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH ALTUN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi NURULLAH ALTUN,
Course Assistants Arş. Gör. Tunç İNCE
Course Category
Course Objective Kamu kaynaklarının (özellikle bütçe ve bütçe türleri itibarıyla) ekonomik ve hukuki yönlerden kullanımının uluslar arası genel kabul görmüş kurallara uygun olarak incelenmesi ve devletler arası karşılaştırmalı analizlerin yapılmasını
Course Content Bütçe sistemleri ve bütçe türlerine ilişkin süreçlerin ekonomik ve ve özellikle hukuki yönlerden yasal çerçevelerin analizi ve devletler arası karşılaştırmalı analizini içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bütçe Sürecinin Hukuk bütünü içindeki yeri Hukuki yönden farklılıkların açıklamasını yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
2 Bütçe sistemlerinde yasal çerçevedeki farklılıklarda etkili olan unsurları ve farklılıkları açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
3 Bütçe sistemleri için optimum yasal çerçevenin destek ve prensipleri açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
4 Bütçe Süreci ve Bütçe süreci konusunda Yaklaşımları ( Hukuki – Ekonomik ) bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
5 Bütçe sistemleri ve süreçlerine ilişkin örnek olay çözümlemeleri yapabilir Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bütçe Süreci ve Bütçe süreci konusunda Yaklaşımlar ( Hukuki – Ekonomik )
2 Bütçe sistemlerinde Ekonomik teoriler Yönünden Farklılıkların Açıklanması
3 Bütçe Sürecinin Hukuk bütünü içindeki yeri Hukuki yönden farklılıkların açıklanması
4 Bütçe sistemleri için Farklı yasal çerçeveler ( OECD )
5 Bütçe sistemlerinde yasal çerçevedeki farklılıklarda etkili olan unsurlar
6 Bütçe süreçleri için yasal çerçevedeki farklılıklar
7 Bütçe sistemleri için optimum yasal çerçeve (normatif ve pozitif yaklaşımlar ve karar alma sürecinde aktörler )
8 Bütçe sistemleri için optimum yasal çerçevenin destek ve prensipleri
9 Seçilmiş ülkelerde Örnek olay incelemeleri (Türkiye )
10 Seçilmiş ülkelerde Örnek olay incelemeleri (Fransa)
11 Seçilmiş ülkelerde Örnek olay incelemeleri (Birleşik Amerika Devletleri)
12 Seçilmiş ülkelerde Örnek olay incelemeleri (İngiltere)
13 Seçilmiş ülkelerde Örnek olay incelemeleri (Kore)
14 Seçilmiş ülkelerde Örnek olay incelemeleri (Japonya)
Resources
Course Notes The Legal Framework for Budget Systems, OECD Journal on Budgeting Special Issue
Course Resources Bütçe Hukuku,M.Kamil Mutluer,Erdoğan Öner, Ahmet Kesik ,2005
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Proje / Tasarım 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Proje / Tasarım 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6