Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kontrol Sistemleri ve Elemanlari ADA 209 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. MEHMET ONUR YAĞIR
Course Lecturers Öğr.Gör. MEHMET ONUR YAĞIR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Kontrol sistem ve elemanlarının davranışlarının, temel karakteristiklerinin ve çalışma prensiplerinin öğretilmesi
Course Content Kontrol sistemlerinin yapısı, açık çevrim kontrol sistemleri, kapalı çevrim kontrol sistemleri, kumanda elemanları, aktüatörler ve ölçme elemanları, aç-kapa kontrol sistemleri, Oransal (P), İntegral (I) ve Türev (D) kontrol yöntemleri, PLC kontrol sistemleri, SCADA sistemleri, mikrodenetleyici kontrol sistemleri, kontrol sistemi uygulamaları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mikrodenetleyicili sistemlerin temel çalışma mantığını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Oransal (P), İntegral (I) ve Türev (D) kontrol yöntemlerinin çalışma prensiplerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Açık ve kapalı kontrol sistemi kurabilir Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Temel PLC yapısını bilir ve PLC, SCADA sistemlerini örneklerle açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay, Sınav ,
5 Kontrol-kumanda ve ölçme elemanlarını sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kontrol sistemlerine giriş ve temel kavramlar
2 Kontrol çevrimi, Açık çevrim kontrol sistemi
3 Bir DC motorun açık çevrim hız kontrolü, Kapalı çevrim kontrol sistemi
4 Geri Beslemeli kontrol sistemlerinin basit matematiksel modeli
5 Çalışma biçimlerine ve kullanım alanlarına göre kontrol sistemleri
6 RLC devresinin transfer foksiyonu, kumanda elemanları sembolik gösterimleri
7 Kumanda elemanları
8 Kumanda elemanları
9 Aktüatörler, Ölçme elemanları (Sensörler)
10 Aç-kapa kontrol sistemi
11 Oransal-İntegral-Türev (PID) kontol sistemleri
12 Oransal-İntegral-Türev (PID) kontol sistemleri ve kontrol cihazları
13 Programlanabilir Lojik Kontrolör (PLC) kontrol sistemleri, SCADA sistemleri
14 Mikrodenetleyici kontrol sistemleri
Resources
Course Notes [1] Bu sayfada yüklenmiş materyaller.
Course Resources [1] M. Nimet Özdaş, A. Talha Dinibütün , Ahmet Kuzucu, Otomatik Kontrol Temelleri, Birsen Yayınevi, 1998.
[2] Yüksel, İbrahim; Otomatik Kontrol, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012.
[3] Mesleki ve Teknik Eğitim Programlar ve Öğretim Materyalleri (http://www.megep.meb.gov.tr/Default.aspx?page=moduller)
[4] Benjamin Kuo, Çeviren Atilla Bir, Otomatik Kontrol sistemleri, Literatür Yayınevi.
[5] Seborg, Edgar, Mellichamp, Doyle, Çeviren: Niyazi Alper Tapan,Sebahat Erdoğan, Proses Dinamiği ve Kontrolü, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012.
[6] R. C. Miller, Servomechanismis, Devices and Fundamentals.
[7] Yavuz Eminoğlu, PLC Programlama ve S7/1200.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4
5 X
6
7 X
8 X
9
10
11 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 12 12
Final 1 16 16
Total Workload 144
Total Workload / 25 (Hours) 5.76
dersAKTSKredisi 5