Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi II ATA 102 2 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. HALUK SELVİ
Course Lecturers Doç.Dr. ZEYNEP İSKEFİYELİ, Öğr.Gör. BETÜL YAZĞAN, Prof.Dr. ENİS ŞAHİN, Prof.Dr. HALUK SELVİ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersle öğrencilerin Türk devriminin tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni devletin kuruluş sürecini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak dersin bir diğer amacı da öğrencilere Atatürk’ün siyasi ve sosyal alanlardaki devrimlerini öğretmektir.
Course Content Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Lozan ile elde edilen kazanımları değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Sevr Anlaşmasının neler getirdiğini tahlil eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Milli Mücadelenin zorluklarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 TBMM’nin kurulmasında yaşanan güçlükleri bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek, Atatürk inkılâplarına bilinçli bir şekilde sahip çıkar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Cumhuriyete, lâikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak, bu tehditler karşısında uyanık olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir şuura sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve özellikleri
2 Meclisin ilk faaliyetleri ve ilk kanunlar
3 Meclise tepkiler, dahili isyanlar, karşıt topluluklar, Milli mücadelede basın
4 Milli Mücadelede cepheler, güney ve güneydoğu cephesi
5 Milli Mücadelede cepheler, doğu cephesi ve Ermeni sorunu
6 Milli Mücadelede cepheler, Batı cephesi, ilk işgaller ve milli ordular
7 Düzenli ordunun kuruluşu ve milli mücadelenin finansal kaynakları
8 Sevr Anlaşması ve Türk milleti üzerindeki etkisi
9 ARA SINAV
10 Milli Mücadelede cepheler, İnönü I, İnönü II, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz
11 Milli Mücadelenin siyasi tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması, Atatürk dönemi Türk dış politikası
12 Siyaset, eğitim, kültür, hukuk ve sosyal alanlarda devrimler
13 Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık)
14 Atatürk İlkeleri (Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik)
Resources
Course Notes http://www.aiit.sakarya.edu.tr/
Course Resources Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul, 1967.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1990.
Mehmet Alpargu-İsmail Özçelik-Nuri Yavuz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara, 2003. “Atatürk” maddesi, İslam Ansiklopedisi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, 1990.
Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990.
Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1983.
Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir, 1987.
Afet İnan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Ankara, 1998.
Week Documents Description size
1 1. Hafta PDF 0.06 MB
1 1. Hafta Video 195.34 MB
2 2. Hafta PDF 0.06 MB
3 3. Hafta PDF 0.21 MB
3 3. Hafta Video 159.89 MB
4 4. Hafta PDF 0.21 MB
4 4. Hafta Video 130.5 MB
5 5. Hafta PDF 0.23 MB
5 5. Hafta Video 149.45 MB
6 6. Hafta PDF 0.2 MB
6 6. Hafta Video 103.89 MB
7 7. Hafta PDF 0.22 MB
7 7. Hafta Video 128.83 MB
8 8. Hafta PDF 0.22 MB
8 8. Hafta Video 47.17 MB
9 9. Hafta PDF 0.22 MB
9 9. Hafta Video 36.88 MB
10 10. Hafta PDF 0.23 MB
10 10. Hafta Video 58.41 MB
11 11. Hafta PDF 0.23 MB
11 11. Hafta Video 146.75 MB
12 12. Hafta PDF 0.23 MB
12 12. Hafta Video 71.02 MB
13 13. Hafta PDF 0.25 MB
13 13. Hafta Video 80.75 MB
14 14. Hafta PDF 0.21 MB
14 14. Hafta Video 135.17 MB
1 1. Hafta Video 123.45 MB
2 2. Hafta Video 133 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 4 8
Ödev 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 67
Total Workload / 25 (Hours) 2.68
dersAKTSKredisi 2