Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Genel Işletme ISP 101 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Önlisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK NAM
Course Lecturers Doç.Dr. AHMET ÇAĞATAY ÇİLİNGİR, Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK NAM, Dr.Öğr.Üyesi OSMAN HAMDİ METE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective İşletmeyi fonksiyonlarına göre tanımak ve işletmenin işleyişini kavramak
Course Content İşletmeciliğe giriş, İşletme kuruluşu ve çeşitleri, Yönetici ve liderlik, Üretim ve pazarlama, Girişimcilik, İşletmelerde kaos yönetimi, İşletmelerde markalaşma ve İnsan kaynakları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İşletmelerde ortaya çıkacak olası problemlere çözüm yönetimini ve bu problem ortamında başarılı olmanın yollarını analiz etmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 İşletmenin yönetim fonksiyonları içinde üretim, pazarlama ve satış süreçlerini tanıyarak; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim aşamalarını analiz etmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Kuruluş çalışmalarını kavramak ve işletme büyüklüklerini ayırd etmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 İşletmenin hayatını devam ettirebilmesi için yönetici ve lider kavramlarını ayırt ederek işletme içindeki pozisyonlarını kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Globalleşen dünyada insan kaynakları yönetimini tanımak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
7 Girişimciliği ve girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolünü analiz etmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
8 Markalaşma kavramı ve marka çeşitlerini analiz etmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İşletmeciliğe Giriş
2 Yönetim ve Strateji
3 Yönetici ve Lider
4 İşletmenin Tanımı ve Çeşitleri
5 Hukuki Açıdan İşletme Çeşitleri
6 İşletmenin Misyonu, Vizyonu, İlkeleri, Amaçları ve Hedefleri
7 İşletme Yönetiminin Fonksiyonları
8 İşletme Büyüklük Ölçüleri
9 İşletmenin Kuruluş Çalışmaları
10 Üretim ve Pazarlama
11 Girişimcilik
12 İşletmelerde Kaos Yönetimi
13 İşletmelerde Markalaşma Süreci
14 İnsan Kaynakları Yönetimi
Resources
Course Notes "Genel İşletme" Adapazarı Meslek Yüksekokulu e-kitabı
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 5